Jobben ble utført på Mittanbud

Doffin - Solstad-Varden VA-anlegg, etappe 3

Larvik kommune v/kommunalteknikk skal sanere vann- og avløpsledninger i boligområdet Solstad - Varden, som ligger utenfor Stavern. Arbeidet i boligområdet er delt inn i flere etapper. Etappe 1 er ferdig bygget, og etappe 2 er i byggefasen. Etappe 3 består av ca. 440 m VVA traseer i Herman Wildenveysgate, Trollveien og Brunlaveien. Det skal legges nye rørledninger for vann, spillvann og overvann, kabler i luftstrekk skal legges i grøft, ny veioverbygning skal gjenoppbygges i hele veibredden, og det skal monteres nye gatelys. Det skal også etableres infiltrasjonsområder som skal beplantes. Følgende arbeider skal utføres: • Ca. 440 m hovedgrøft for vann - og avløpsledninger • Ca. 400 m spillvannsledning • Ca. 430 m overvannsledning • Ca. 420 m vannledning • 9 stk spillvannskumer, 5 stk i betong og 4 stk i PP • 10 stk overvannskummer, 7 stk i betong og 3 stk i PP • 2 stk vannverkskummer i betong • Stikkledningsgrøfter til 15 boliger • Stikkledningsgrøfter til 12 stk sandfang • 12 stk sandfang • 2 stk hjelpesluk • Grønne infiltrasjonsgrøfter med beplantning, for fordrøyning av overvann. Bygges i forbindelse med innsnevring av gatekryss • Ca. 440 m gjenoppbygging av veg • Ca. 440 m kabelgrøfter • 13 stk nye gatelys Entreprenøren skal levere alle rør, rørdeler, kummer, kumlokk, rammer m.m. som er nødvendig for anlegget. Entreprenøren må selv ordne rigg- og lagerplass.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 21. des 2016, under kategorien Entreprenører

Piece of tape
Website logo
Blueprint of a house
Floorplan of a house

Slik fungerer Mittanbud

Legg ut jobben

Fortell oss hva du ønsker å gjøre og vi sender jobben til relevante bedrifter.

Motta uforpliktende tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Velg den rette for deg

Sammenlign tilbud, få jobben gjort og legg inn evaluering i etterkant.

Slik fungerer Mittanbud

Legg ut jobben

Fortell oss hva du ønsker å gjøre og vi sender jobben til relevante bedrifter.

Motta uforpliktende tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere dyktige fagfolk.

Velg den rette for deg

Sammenlign tilbud, få jobben gjort og legg inn evaluering i etterkant.

Two postit notes depicting a bedroom and kitchen

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste