Jobben ble utført på Mittanbud

Doffin - Økosystemovervåking i ferskvann 2017-2020

Overvåkingsprogrammet Økosystemovervåking i ferskvann (ØKOFERSK) er en videreføring av de tre programmene Økosystemovervåking i ferksvann del I, II og III. Programmet dekker både overvåking i referansesjøer ihht. vannforskriften, og kjemisk og biologisk overvåking av forsuringseffekter i et fast nettverk av forsuringsfølsomme innsjøer. Programmet er nå delt inn i 6 delprogrammer, 5 geografisk inndelte delprogrammer: ØKOFERSK Nord, ØKOFERSK Midt ØKOFERSK Vest, ØKOFERSK Sør og ØKOFERSK Øst, i tillegg til et eget delprogram for den kjemiske forsuringsovervåkingen: ØKOFERSK Sur.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 21. des 2016, under kategorien Ansvarlig kontrollerende

Website logo
Two postit notes depicting a bedroom and kitchen

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste