Jobben ble utført på Mittanbud

Doffin - Brøyting kommunale veier og plasser Nordreisa kommune

Tilbudet gjelder innleie av lastebiler/maskiner med utstyr og fører til snøbrøyting og snørydding. Over en veistrekning kan forholdene variere en god del med hensyn til snømengde og vind/ snøfonner. Snømengden i konkurransegrunnlaget er derfor en målsetning, og det forutsettes at den som brøyter også bruker sitt skjønn i tillegg. Veiene er i hovedsak geografisk fordelt til distriktene utenfor Storslett/ Sørkjosen, men også en del veier og plasser innen tettstedene Storslett / Sørkjosen inngår i konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget er delt opp i roder som omfatter en eller flere veier hvor hver enkel vei er påført et rode-nummer. Hver enkelt post i konkurransegrunnlaget for hver rode, må prissettes for at tilbudet skal ansees som gyldig. Kun tilbud som omfatter alle veier i en rode, vil komme i betraktning. Tilbud som omfatter enkeltveier innenfor en rode, ansees som ufullstendige og vil bli avvist. Prisene skal gjelde for perioden fra 01/10- 2017 til 30/4-2022.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 21. des 2016, under kategorien Snøbrøyting

Website logo
Two postit notes depicting a bedroom and kitchen

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste