Jobben ble utført på Mittanbud

Doffin - Oppgradering fasader, vinduer og tak på Svein Rosselands hus

Takket tekkes om. Vinduer rehabiliteres. Alle stålvinduer i alle formater må vedlikehold med vask, skrape løs maling, pusse rust, rust behandles og males. Både ramme og karm, sistnevnte også på den delen som er fuget inn. Smyg utbedres for å sikre mot vanninntregning inn i bygningen. Teglfasaden må gås over. Murstein som er løse må mures fast. For alle fasader må fuger i murverk av tegl renskes og refuges. Ny solskjerming må etableres i samarbeid med Riksantikvaren.

Denne jobben ble utført på Mittanbud den 15. nov 2019, under kategorien Taklegging/-Reparasjon, Snekker og Vindu og dør

Website logo
Two postit notes depicting a bedroom and kitchen

Få jobben gjort med Norges største anbudstjeneste