KBO AS

  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Hedmarksgata 15, 0658 Oslo
  • Åpner Mandag kl. 08

KBO AS

KBO AS leverer ingeniør og arkitekttjenester til private og profesjonelle.


Vi har arbeidskolleger med mange års erfaring innen plan og landskapsarkitekter, anleggs prosjektering, byggteknikk, og byggledelse.


Finn drømmehuset til god pris.Det er en utfordring når du skal bygge ferdig hus!!


KBO AS har lang erfaring og utført mange prosjekter i Oslo og Akershus.?
Hva du har mulighet til å bygge på tomten du har kjøpt eller skal kjøpe??
Du kan ikke bygge på hele tomten, men må typisk forholde deg til en utnyttelsesgrad på mellom 20 og 30 %.?


Det har konsekvenser for hva slags hus du kan sette opp, hvor stor garasje du kan ha og hvor store balkonger du kan bygge??


En annen utfordring knytter seg til valg av stil, typisk om du skal bygge et klassisk eller moderne hus.?
Tenke gjennom: Egne preferanser Hva som passer på tomten??


Eksisterende bebyggelse i nabolaget ? Hvilke krav som stilles i reguleringsplan ?


?Det er faktisk ikke sikkert du kan bygge akkurat det huset du vil, men husk at også ferdighus kan endres og tilpasses for å få det resultatet du ønsker deg.


?Pris er også viktig når du skal bygge en ny bolig og selv om ferdighus gjerne kalles katalog hus, er det ikke slik at katalogen inneholder priser med to streker under svaret.?


Prisen avhenger nemlig av en rekke elementer: Tomtepris Grunnforhold Standard og tilvalg Nøkkelferdig.


Mye mer Ring Byggingeniør:?
Nazmi Bitmez på 41034706?
eller?
Sivilarkitekt Terje Solberg 90568109


BYGGTJENESTER

EIENDOMSUTVIKLING
VI er et eiendoms utviklingsfirma som utvikler egen og klienters eiendommer?


FAGKOMPETANSE
30 års fagkompetanse innenfor omregulering, planlegging, byggesøknader, prosjektering og gjennomføring av bygningstiltak i tiltaks klasse 2.
4 avdelinger med tilsammen 22 personer ansatt. Avdelingene samarbeider på felles prosjekter, men avdelingene påtar seg også selvstendige oppdrag som underleverandører i entrepriser, eller som direkte oppdrag fra private og offentlige aktører


Arkitekter
Faglig leder Sivilarkitekt MNAL?[Terje Solberg]
- Ansvarlig søker for bygningstiltak TK2,
- Ansvarlig prosjekterende arkitektur TK3,
- Ansvarlig prosjekterende brannkonsept TK2,
- Ansvarlig prosjekterende. bygnings fysikk TK2,
- Ansvarlig prosjekterende lyd og vibrasjoner TK2
- Om reguleringsarbeidet,


RÅDGIVNING
Våre arkitekter kan bistå med arkitektfaglig rådgiving i alle faser.
Med riktig kompetanse, solid erfaring og mange store prosjekter bak oss, får du rådgivning fra noen av Norges beste arkitekter.
- BIM
- DGNB
- Design
- Energi
- Prosjektoptimering
- Lyd
Skisseprosjekter
Første beregning og tegninger for realisering av prosjekt, dette er grunnlaget for design og arkitektur i prosjektet.


SØKNAD OG TILLATELSER
Tomtvurdering
Brannstrategi
Lage brannplan


Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
Brann prosjektere bygget iht. norsk standard tek 17, der det tas hensyn til brannstrategi og brannsikring av bygget.


Loven har som mål å forebygge brann og øke brannsikkerheten i bygget.


Det lages brannrapporter som viser rømningsveier, kapasitet av rømningsplan, material og produktegenskaper ved brann.


Hvilken slokningmetode?som må brukes, som for eksempel sprinkelanlegg, brannalarm, nød og led lys, branncelledeling,


Brannprosjektering legges i tiltaks klasser?etter byggets formål.
Klargjøring av brannrapport for mindre prosjekter kan ta 3-10 arbeidsdager.
For større prosjekter kan dette ta flere uker å klargjøre.


Pris vil variere mellom ca. 10.000-50.000 for enebolig


For større prosjekter som hoteller og større næringsbygg, kan prisen komme opp til million beløp, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.


Bygnings fysikk er de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning. Typiske bygnings fysiske?problemstillinger er varmeisolering av bygninger, lufttetthet og fruktsikring mot vanndamp og fritt vann. Akustikk og brann er også fysiske prosesser som hører inn under bygnings fysikk, men disse fagene er vanligvis skilt ut som egne fag da de er forholdsvis kompliserte og omfattende. Hensikten med bygnings fysikk?som fag er å øke kompetansen omkring de ulike fysiske prosessene i en bygning blant annet for å redusere risikoen for bygg skader.


Bygnings fysikk


Alle bygg i Norge trenger bygnings fysikk rapport som ivaretar byggets energi behov og tap, hvilken materialer som velges for å få best energieffektivitet. Det ble innført i 1. juli 2010 og har som mål å øke interessen for energieffektivisering.


Detaljprosjektering?


Detaljprosjekteringen baserer seg ofte på et godkjent forprosjekt. I detaljprosjekteringen utarbeides grunnlaget for utførelse av prosjektet. Med forankring i forprosjektet skal entreprenør eller arkitekt (avhengig av entrepriseform) detaljere og ferdigstille tegninger og beskrivelse slik at bygget blir klart for produksjon.
I detaljprosjekteringen skal du legge grunnlaget for å få tilbud fra entreprenører for utførelse entrepriser. Det er også viktig å lage en kontraktstrategi for konkurransene. Med basis i forprosjektet skal entreprenøren detaljere og ferdigstille tegninger og beskrivelser. De fleste dokumenter defineres ned på tresifret nivå i henhold til beslutningstabellen.


Resultater fra fasen
Entreprenør for utførelse er kontrahert.
Intensjonene fra forprosjektet et blir fulgt opp og ivaretatt i detaljeringen, for eksempel overordnede intensjoner som hjemlig preg og universell utforming.
Prosjektet «låses» til slutt for endringer. Når et fagområde er ferdig prosjektert kan det søkes om igangsettelse tillatelse for det enkelte fagområdet.
Prosjektgruppen og prosjektleder planlegger anskaffelser for inventar, utstyr etc. i samarbeid med fremtidige brukere av bygget. Kommunen inngår drifts-, service- og vedlikeholdsavtaler.


I denne fasen detaljeres risikoområder (vanskelige detaljer og overganger i bygget) og fagene detaljerer sine området i prosjektet. Prosjektgruppen/ prosjektleder må da påse at dette ikke medfører endringer i prosjektet som henger sammen med andre viktige funksjoner og hensyn.


Entrepriseformen avgjør når entreprenøren kommer inn. Hvis prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise blir entreprenøren ofte kontrahert til detaljprosjekteringen basert på godkjent forprosjekt og en funksjonsbeskrivelse.
Prosjektgruppen og prosjektleder vurderer hvilken kontraktstrategi som skal benyttes i prosjektet.


Prosjektgruppen følger opp detaljer som kan bidra til et hjemlig preg, for eksempel valg av farger, materialer og møbler. Prosjektgruppen må også følge opp detaljer som har avgjørende betydning for at Husbankens krav til utforming oppfylles, for eksempel valg av toalettløsning.BYGGENTREPRENØR
Avdeling byggentreprenør ledes av Daglig leder Nazmi Bitmez. Nazmi har 20 års erfaring som prosjektleder, byggefase og bygge forman i byggeprosjekter på Østlandet.?


Nazmi er utdannet ved Sofienberg tekniske fagskole, og har i sin karrière vært ansatt og innleid som prosjektleder/ingeniør hos entreprenørbedrifter i Oslo og Akershus. Nazmi har fagkompetanse innenfor utførelse av mur og betongarbeider TK 2, tømrer arbeider TK 2, flis og membranarbeider TK2, Utførelse av tetthet og fuktsikring TK2.


Ledelse av byggeplass
Ledelse av prosjekt
Prosjektstyring
RÅDGIVNING BYGG- OG ANLEGG
Vi er nye på Mittanbud og venter på vår første evaluering fra fornøyde kunder. Spør oss om referanser fra tidligere prosjekter som er relevante for deg.

Ansatte

Kvalifikasjoner

  • Åpner Mandag kl. 08

Kontakt bedriften