BjH-Arkitekter AS

4.7 (7 evalueringer)
 • OM OSS
 • EVALUERINGER
 • KVALIFIKASJONER
 • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
 • St. Olavsgate 6, 3126 Tønsberg
 • Åpner i morgen kl. 09
  Lørdag Stengt
  Søndag Stengt

BjH-Arkitekter AS

BjH-Arkitekter AS er bygget på mer enn 30 års erfaring med varierte arkitekttjenester. Vi fokuserer på prosjektering av tegninger for rammesøknad til småhusprosjekter som eneboliger, rekkehus og hytter. Uforpliktende møte med befaring.

Arkitektkontoret er i Villa Møllebakken på Haugar i Tønsberg, med Vestfold som det primære virkeområde. Vi påtar oss prosjekter i tilliggende områder langs E-18 fra Larvik til Oslo. Vi kan her komme på befaring etter avtale og gi personlig rådgivning etter egen avtale. I lokalområdet til Tønsberg omegn tilbyr vi uforpliktende første møte med befaring??inntil 1 time+kjøring. Tid utover dette blir fakturert etter medgått tid eller integrert i et fastpris - tilbud. Vi kan også avtale et nytt kreativt møte med befaring med utvidet tid som kan inkludere fotografering og kanskje innvendig og utvendig oppmåling etter behov. Dette blir gjerne aktuelt hvis tegningsgrunnlaget er dårlig eller ikke eksisterer.
Prosjektering er primært fokusert på utvikling av forprosjekt med tegninger og søknad om byggetillatelse, men vi utarbeider også tilbudsgrunnlag og produksjonstegninger. Vi utfører oppmåling av eksisterende bygning og lager nye tegninger ut fra 3D modell. Kontoret har høy kompetanse i grafiske 3D presentasjoner og animasjoner. Kommunikasjon foregår med epost og scannede kopier av skisser eller oppmålingsskisser. Dere vil få pdf kopier etter hvert som prosjektet utvikler seg og dere kan direkte påvirke prosessen ved aktivt ta del i prosjekteringen gjennom interaktiv skjermdeling med arkitekten ved å bruke Skype. Vi kan i de fleste tilfeller studere eiendommen på Google eller tilsvarende andre nettbaserte kart som 1881.no, Finn.no, Norge i bilder, Gule sider og andre. Et samarbeide over internett gir dere hyppige tilbakemeldinger som kan vurderes når det passer og dere får skriftlig og grafisk dokumentasjon på arbeidet etterhvert som prosjektet utvikler seg.
Prosjektering er oppdelt i oppstartsfase med 2 versjoner ( skisse-prosjekt ) og forprosjektfase med 4-5 versjoner ( rammesøknad med 1:100 tegninger ), og evt. hovedprosjekt ( arbeidstegninger 1:50 ). Hver fase har flere versjonsutsendelser av tegninger avhengig av størrelsen på prosjektet. Prosjekteringoppdraget utføres normalt som fast pris avtale med utbetalinger oppdelt i faser etter størrelse av prosjekt og honorar. Fast prisavtale er imidlertid avhengig av hvor godt oppgaven er beskrevet og hvor konkret prosjektet lar seg dokumentere med eksisterende tegninger, skisser og foto. Du er kun forpliktet økonomisk til å fullføre OPPSTARTSPROSJEKTET før du bekrefter videre prosjektering i FORPROSJEKTET, der siste versjon er tegninger til rammesøknad med nabovarsel. OPPSTARTSPOSJEKTET har 2 versjonsutsendelser der etterfølgende versjon er en videreutvikling av første versjon. FORPROSJEKTET KAN HA 3-6 versjonsutsendelser avhengig av prosjektets størrelse og kompleksistet. Arkitekt er gjerne ansvarlig søker frem til 1. gangs vedtak i byggesak. Deretter må det etableres ny prosjekteringsavtale for en eventuell videreføring til hovedprosjektet som kan være vesentlig mer omfattende enn forprosjektet. Mer om dette hvis vi etablerer kontakt med telefon eller med epost. Det kan også være aktuelt å utarbeide salgsprospekt som omfatter grafisk arbeide med illustrasjoner som perspektiver innvendig og utvendig. Eventuelt videre engasjement etter egen eller utvidet avtale.
Les mer

Evalueringer

Kvalifikasjoner

 • Åpner i morgen kl. 09
  Lørdag Stengt
  Søndag Stengt

Kontakt bedriften