ESPELID SKOG & LANDSKAP AS

4.5 (2 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

ESPELID SKOG & LANDSKAP AS

Espelid skog & landskap AS er en entreprenør innen trefelling, skogskjøtsel, landskapspleie og anleggsgartner-tjenester.


Firmaet drives av Martin Melquist Espelid fra Flesberg kommune i Numedal.
Martin har utdannelse fra skogbruks-linjen ved kongsberg vgs. avd. Saggrenda.(Tidligere "statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda"), og har jobbet med skogbruk og trefelling siden 2013.


Firmaet innehar all nødvendig faglig kompetanse og sikkerhetsopplæring i alle sine tjenester, og er forsikret mot eventuell skade på eiendom.
Vi er også kurset i miljøsertifiseringssystemet Norsk PEFC skogstandard, som sikrer et bærekraftig og miljøvennlig skogbruk.


Typiske oppdrag for Espelid skog & landskap AS:


Hager/tomter:
- Trefelling, opprydding, flising, bortkjøring, stubbefresing etc..
- Hogst og opprydding av nye tomter.
- Beskjæring av trær.
- Trimming av hekker, busker, etc. +evntuel opprydding/bortkjøring.
- Kantklipping, klipping i skråninger, etc..


Skogbruk:
- Skånsom hogst (manuell hogst og fremkjøring med liten lassbærer)
- Vindfallhogst
- Hogst langs jordekanter, steingjerder, kulturminner etc.
- Tynning
- Ungskogpleie
- Skogplanting
- Stammekvisting
- Linjerydding.

Evalueringer

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften