STUBBAN INGENIØR ALAIN-TIMOTHEE KODILA

4.2 (6 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

STUBBAN INGENIØR 

Firmaet har sentral godkjenning på følgende:
Prosjektering av oppmålingstekninkk prosjektering
Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming
Utførelse av montering av glasskonstjuksjoner og fasadekledning
Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak
Utførelse av Landskapsutforming
Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner
Utførelse av Murarbeid
Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner
Utførelse av Riving og miljøsanering
Utførelse av Taktekkingsarbeid
Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner
Utførelse av Veg- og grunnarbeider


Angående Alain Timothee Kodila
Bygg- og anleggsingeniør, Høyskolen i Oslo
Fordypning:
- Dimensjonering av betong-, murverk-,veier, stål- og trekonstruksjoner.
- Økonomi, verdibasert ledelse

2018 - 2020: Prosjektleder og anleggsleder, SR Maskinkonsult AS
Driftansvarlig, oppfølging og planlegging av entreprise, kontrakt, dokumentasjon, rapportering, innkjøp og økonomi.

2014 - 2018: Planleggingsleder og prosjekteringsleder, Statens vegvesen (region sør/Buskerud)
Planleggingsleder og prosjekteringslederen sørger for at resultat og løsninger blir i henhold til fastlagte rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift og er basert på riktig prosjekteringsgrunnlag, planprosess og brukermedvirkning.

Med fokus til enhver tid er satt på hva som gagner prosjektet, påser at dokumenter og tegninger fra de prosjekterende foreligger til rett tid og med riktig kvalitet både i forhold til byggherren, myndigheter og utførende entreprenører.

Mål:
Å lede tverrfaglige prosjektgrupper og sørge for gjennomføring av den tekniske planleggingen.
Å få rådgivere til å prestere i fellesskap, avklare behov for kapasitet, kompetanse og spesialrådgivere i prosjekteringen.
Å nå målene og skape løsningen gjennom de prosjekterendes innsats.
Organisere prosjekteringen, sette krav, fordele oppgaver og ansvar, etablere samarbeidsarenaer.

2012 - 2014: Prosjekt- prosjekterings- samt byggeleder, T-2 Prosjekt Asker AS
Prosjekt- og byggeledelse samt prosjekteringsleder. Off. Anskaffelser, utarbeidelse av formelle planer, utarbeidelse av konkurranse- og anbudsgrunnlag, gjennomføring av konkurranse, prosjektøkonomi, anbudsinnhenting og kontrahering av entreprenører, kalkulering av prosjekter og arbeidsoppdrag, SHA oppfølging, fremdriftsoppfølging, rapportering, rapport - og referatskriving samt gjennomføring av byggemøte og brukermøte

2007 - 2012 Prosjekt- og prosjekterings- samt byggeleder, Bestiller Kommunalteknikk og Eiendom, Nedre Eiker kommune
Prosjekt- og byggeleder med totalansvar for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter fra idé, bygging og til overlevering av bygg/anlegg i drift.

2005 - 2007 Prosjektingeniør, Mesta AS
Prosjektingeniør med følgende oppgaver: bistår driftansvarlig, oppfølging av kontrakt, dokumentasjon, rapportering, innkjøp og økonomi.

Prosjekter
2018 - 2019: Bergrådveien 8
Grunnarbeider for 4 stk eneboliger pluss underjordisk garasje. V/A og El tilkobling til offentlig nett, biloppstillingsplasser, fordøyningbasseng og?innkjørsel samt landskapsutforming, gjesteparkekring, granittmurer, belegningsstein og kantstein samt riving av eksisterende bolig.

2019 - 2019: Tuengen Allé 1/Charlotte Andersens vei 1A. Nybygg av 3 bygninger med 15 leiligheter: VA-prosjektet
Gravearbeider og legging av nye vann- og avløp samt fjerning av gamle ledninger.

2019 - 2020 Lyngtrekke 8 : 3 stk enebolige
Grunnarbeider for 3 stk eneboliger pluss garasje. V/A og EL-tilkobling til offentlig nett, biloppstillingsplasser, fordøyningbasseng og innkjørsel samt landskapsutforming, gjesteparkering, granittmurer samt riving av eksisterende bolig.

2019 - 2019: Ånnerudskogen 150, Asker
Grunnarbeider 1 stk enebolig og garasjer. V/A og EL-tilkobling til offentlig nett brannkum, biloppstillingsplasser og innkjørsel samt landskapsutforming

2019 - 2020 Coop Eiksmarka - Tilbygg
Grunnarbeider tilbygg av Coopbygget. Ny EL-tilkobling til tranfo, biloppstillingsplasser, fordøyningbasseng og innkjørsel samt landskapsutforming.

2016 - 2017: Fv. 155 Sørbråten; Vegbelysning (8 km)
Belysning på strekningen fra omkjøringsvegen for Nestunnelen til Rørvik, en strekning på 7,5 km. Hele strekningen som omfatter omkjøringsvegen for E16 fikk en helhetlig standard med hensyn til belysning. Norges første radarstyrt eller smarte gatelys langs fylkesveien http://www.bygg.no/article/1323457

2014 - 2018: E 134 Mjøndalen Langebru; Midtdeler (7,4 km)
Strekningen med nytt midtrekkverk og vegbredden økes fra 9,5 m til 12,5 meter der det er 2 kjørefelt, og 16,5 meter ved Hokksund Flyplass (4 kjørefelt).

2014 - 2017 Fv.61 Røren skole; Fortau og kommunalt VA samt strøm- anlegg langs Semsmoveien 1 - 165

Strekningen(fra Hoensbrua til Semsmoveien165) etableres fortau er ca 1,5 km lang. Det skal etableres også ny belysning på strekningen. Statens vegvesen bistår Øvre Eiker kommune med å skifte ut ledningsnettet i området samt etablere en langsgående overvannsledning beliggende under fortauet. Det blir også omlegging og utvidelse av anlegget til Øvre Eiker fibernett, Øvre Eiker nett, Telenor og Get i området.

2012 - 2014: Fortetting prosjekter: Sogn/ Jon P. Erliens vei 13/16, Grünerløkka, Trimveien 6, Enerhaugen (Jens Bjelkes gt 60) og Stensberggata 13 Studenthus. Rolf E. Stenersens allé 8/16, SiO Eiendom
Bygging og ombygging av studentboliger

2013 - 2013: Trasop Skole - Utvidelse fra 2 til 3-parallel barneskole. Undervisningsbygg KF, Oslo kommune.
Bygging av ny skolefløya.

2013 - 2013: Gladengtunet. 152 leiligheter, underjordisk parkering og næringsarealer. 20.000 m2, Obos nye hjem
Byggelederbistand byggeledelse og ferdigbefaringer for Obos på Elipsen borettslag 152 leiligheter

2011 - 2012: Solberg barneskole i Solbergelva, prosjektet består av riving og utbygging av undervisningsbase; Solbergelva
Bygging av ny skolefløya

2010 - 2012: Nye Berggården i Mjøndalen, Utbygging av bo- og fritidstilbud til vanskeligstilte i Mjøndalen.
Prosjektet innebærer kafé, administrasjon, helsestasjon og 3 ettromsleiligheter i 1.etg samt 6
toromsleiligheter i 2.etg. I tillegg skal det oppføres to frittliggende bygg for boder, garasje,søppel, sykkelparkering samt 51 parkeringsplasser.

2007 - 2011: Veiavangen ungdomsskole i Mjøndalen, utbygging av et 3-etasjesbygg (en base med 5 klasserom pr. etasje, Mjøndalen
Prosjektet består i grove trekk ut på bygging av ca. 3600 m2 BRA nye arealer fordelt over 4 plan. Et av planene er tekniske arealer i kjeller. Bygningsdelen inneholder basene for 8-9-10.trinn med garderober, klasserom, fellesarealer og grupperom. Det knyttes også et trapperom til denne bygningsdelen.
Hovedkonstruksjonen er plasstøpt betong, og fasadene er primært teglstein. Eksiterende skole var i drift under byggeperioden.

2009 - 2010: Veiavangen ungdomskole, Riving av Støyblokk/Gymsal; Mjøndalen
Utarbeidelse av beskrivelse og grunnlagsdata for anskaffelserd samt anbudsgrunnlagsdata for anskaffelser (gjennomføring off. Anskaffelse).
https://www.dt.no/nyheter/nedre-eiker/nyheter/her-gruses-skolen/s/2-2.1748-1.5342503

2008 - 2009: Prosjekt Kulturbrygge Mjøndalen, Bestiller Kommunalteknikk og Eiendom, Nedre Eiker kommune
Utbygging av bryggen. Bryggen benyttes som ankomst for sightseeingbåter.

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften