Teknisk Teiknar Nyheim

5.0 (1 evaluering)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

Teknisk Teiknar Nyheim

Teknisk Teiknar Nyheim er eit enkeltmannsføretak som vart oppretta i oktober 2019.


Eg har ein bakgrunn som Teknisk Teiknar, og har vore tilsett i tilsaman 6 arkitektkontor over ein periode på ca.20 år. Dette har gjeve meg veldig varierande arbeidsoppgåver og kompetanse som eg kan nytta til å bistå i både større og mindre prosjekt.


God kommunikasjon og forståelse er vesentleg for å løysa utfordringar i ulike oppgåver. Derfor er det viktig at du tar kontakt med meg! Vi kjem då i dialog, eg kan gi deg mine synspunkt på korleis ting kan kan løysast og du gir meg dine tankar og idear for at eg skal kunne gi deg det svaret du ynskjer. Som til slutt blir ein tilfreds kunde. Det er iallefall alltid det store målet!


Ta kontakt for ein hyggeleg prat!


Alltid til teneste, Teknisk Teiknar Nyheim!

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften