ARKINAUT AS

5.0 (1 evaluering)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Pedersgata 8, 4014 Stavanger

Arkinaut AS

Arkinaut AS er et lite arkitektkontor som startet opp i 2020. Foreløpig er det et ennmannskontor men har planer om å vokse i tiden fremover. Arkinaut kan påta seg de fleste typer arkitekturoppdrag, men driver mest med boliger og hytter. I løpet av første driftsår har vi tegnet, søkt og fått byggetillatselse til 8 boliger og hytter som allerede er under oppføring i Stavangerområdet.


Kontoret er driftet av meg, Øyvind Kolnes Grønli som har lang og bred erfaring som arkitekt. Jeg avla diplom som arkitekt ved NTNU i 2007 og har siden jobbet som prosjektarkitekt på store prosjekter (som f. eks Stavanger Konserthus, sykehusprosjekter og skoleprosjekter), tegnet eneboliger, utarbeidet forskningsprosjekter sammen med SINTEF og vært teknisk leder for en byggelementprodusent. Jeg har også jobbet en stund som tømrer.


Arkinaut kan bistå med de fleste typer arkitektoppdrag, både med tegning og planlegging og kan også stå for søknadsprosess mot kommune. Enten det er nybygg eller ombygging/rehabilitering av bolig, hytte, naust, leilighet eller annet. Vi har god kontakt med utførende entreprenør og kan bidra til å innhente tilbud fra solide firmaer.

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften