A/S Elektrisk Produktion

4.5 (215 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Kniveveien 29, 3036 Drammen

A/S Elektrisk Produktion

Elektrisk Produktion AS har utviklet seg til ? bli en ledende installasjonsbedrift i Buskerud. Som autorisert elektroinstallat?r har vi bred erfaring innen rehabilitering av eksisterende elektriske anlegg og ny installasjon for b?de bedrift og privatmarkedet. Vi kan tilby prosjektering, energir?dgivning, automasjon, installasjon i private hjem og bedrifter, termografering, internkontroll, el-sjekk samt drift og vedlikehold av sm? og store bygg. Vi er idag 40 ansatte med bred kompetanse innen elektro. Ta kontakt med oss s? hjelper vi deg gjerne med forslag og veiledning til de l?sningene som passer deg, samtidig som vi ivaretar krav til funksjonalitet og elsikkerhet.


HISTORIEElektrisk Produktion AS ble etablert 16. mars 1918 p? basis av kunnskap om elektrisitet og forutseenhet om hvilken betydning og mulighet som l? i denne. Ingen annen teknisk viten og metodikk har hatt s? stor innflytelse p? n?ringslivet og menneskenes hverdag som bruken av elektrisk energi.


ETIKK

Ved siden av v?r basis i solid fagkunnskap, har v?rt selskap fra starten av hatt som h?yeste m?lsetning ? oppn? forretningsmessig tillit. Det har alltid foreligget ambisjon om orden, rederlighet og ?nske om ? danne et solid firma med langsiktige perspektiver. Vi tror trygt vi kan si at EP alltid har hatt et godt omd?mme som en ansvarlig og seri?s leverand?r og samarbeidspartner, noe vi ?nsker ? fortsette med gjennom en konstruktiv dialog med v?re kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Vi tror p? viktigheten av ? holde en h?y etisk standard og er medlem av Transparency International som en markering av denne holdningen.

Evalueringer

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften