Siste evalueringer (1)

Maling av gjerde / painting of wooden fence

Resultatet stod ikke til forventningene, selv etter to runder med kommentarer. Treverk skinner gjennom på mange områder og noen er ikke malt i det hele tatt, på tross av at avtalen var at gjerdene skulle få to strøk. Store deler av gjerdet som skulle males ble heller ikke grunnet, selv om dette også var en del av jobben. Payampas / Klav Malerservice forsøkte også å fakturere for tilleggsarbeid som ble igangsatt uten at dette- var avtalt på forhånd.

Simen, Gjettum, 17. juli 2022

Kart