SB Minigraver

4.7 (7 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

SB Minigraver

Vi utfører arbeid innen blant annet :

? Utgraving av tomter og planering av uteareal
? Dreneringsarbeid rundt hus og hytter
? Legging av belegningsstein, brostein, kantstein, heller og skifer
? Klargjøring til asfaltering
? Beplantning av grøntområder, samt beskjæring av busker / trær
? Trefelling
? Levering av grus, pukk, singel, leire, matjord, og bark
? Oppsetting av mur
? Bortkjøring av masse og restavfall
? Legging av ferdigplen med matjord
- utleie av minigraver

Evalueringer

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften