Kaas Reidar

4.5 (20 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

Kaas Reidar

Kaas Reidar er en gammel arbeidskar som liker oppgaver som andre ser på som umulige. Han syns utfordringer er gøy. Under finner du hans CV.CV Reidar Kaas

Norsk Født 11/08-47

Bolig : Gamle haugsvei 15 N- 3340 Åmot

Telefon: 0047 32 78 90 31, Mobil: 0047 92 06 5289

Yrker/praksis: Tømrermester. Snekker. Yrkeslærer.

Språk: Norsk. Engelsk. Italiensk. Tysk.

Førekort: A, BE, C1E, D1E, DEPersonlige egenskaper;

- Reidar tar kreative ideer og gjør dem praktisk anvendelige.

- Motvilje mot å ta sjanser blir redusert av Reidars vilje til å bruke energi til å improvisere

løsninger og på grunn av hans høye suksess i vanskelige situasjoner.

- Mange liker hans positive måte å arbeide med negative mennesker på: identifisere

hindringer; fortløpende kontakt og hjelpe dem til å tro på seg selv og andre.

- Hans arbeidsmåte er raskt tempo og fleksibilitet.

Utdrag fra test (DISK 3/9-08)Yrkeserfaring

2010 Tømmergutta AS, Øvre Eiker

2009 Eldiga bygg AS, Tømrer

2008 Vikariat Hønefoss Videregående Skole Til 13/3. Takstarbeid for Ringerike komm.

2007 Adecco Kongsberg, Fagmannsformidling, Vikariat Hønefoss videregående Skole

2006 Vibesgt 19 Ivar Rune Ansnes AS

2005 Bar Million Vibesgt 19 Transportable barer Moet Chandon.

2004 Lille Tøyen.2 Arker, Homansvei 5a Bærum Påbygg 60 m2.

2003 Risløkkveien 54 d,e,f og h. Brannfjellveien 24 Heggesnaret Påbygg 40 m2

2002 Div innredning- Håndverksenteret As Drammen

2001 Div Utstillinger For Drammen Museum Innredning Toxic Asker Entr..

2000 Hus innredning for Hilland, Håndtverkeriet

1999 CG Tilbake i Norge i august Håndtverkeriet AS.

1998 Febr. Falegnameria CG som snekker.(vedlikehold)

1997 Flyttet til Italia Innredning Filmbyrå Lighthouse.

1996 Basejump Pepper

1995 Innredning Bugge Norling. United Destillers Kraftwerk film.

1994 Div filmarbeid Innredning for Reel Image

1993 Sluttet RVGS, Byggeleder i Hodet over vannet. Div andre oppdrag.

1985-94 Håndverksbrev, Statsstipend til Europeiske skole for arkitektural arv.

Ansatt ved Rosthaug vidregåendeskole som faglærer.

1984 Eksamen i statistikk og regler

1983 1982 Fagbrev

1978-82 Flyttet til Modum. Selvstendig arbeid som tømrer

1976-77 Flyttet til Valdres. Div arb. med hester og klauvklipping.

1973 Bygningsarbeid. Felemaker Tonica.

1970-72 -68 Skogsarbeid Lærer første gym. Montasje. Bjølsen valsem?lle.

1969 Div arb. Yrkesskolen for skogsarbeidere.

1968 Militærtjeneste Infanteriet USK

1967 Stenarbeid. Grønseth & Co.

1966 Hospitant SHKS Akt Faaborg Gynge Skulpt?r Hannah Jessen

1965 Div Kunstskole Div arbeid.

1964 Realskole. NRK Privat kunstskole.

1963 Teatermalerass. Oslo nye teater.

1962 Messegutt norske amerikalinje. Selco båtfabrikk.

1961 Avsluttet folkeskole. Teatermalerass. Det nye teater.Utdannelse og skoler/studier

4/7 -92 Teknologisk institutt. 3 årlig kurs for yrkeslærere.

Bestående av: Div. softvare Words Work Exel, Multicad kalkyle, Rehabilitering av trehus, lafting mm. Utbedring og skifting av vinduer. Fuger i Bygninger. Rasjonell montering av lettvegger og himlinger.(gipsplater.) Bruk av statiske tabeller. Bruk av leveringssikkerhet, laser, teodolitt og presisjonen lebnd. Bygningsfysikk. (akustikk, fuktighetslre, varme og isolasjonslære)?

Sikkerhet i bygg. Godkjent Stillasinstruktur.

3/7 -92 Kursbevis Instruktørkurs i stillasbygging. LBA

10/10 -91 IT senteret i Buskerud. Kurs i MULTICAD/c

12/12 -90 Bestått prøve i fangtegning for snekkerfaget.

30/11 -90 Falkenberg eftf. AS 5dgr Programmeringskurs for Robot NC(Rover)

2/11 -90 Bestått fagteoriprøve i snekkerfaget.

8/2 -89 Yrkesoplæringsnemda i Buskerud Godkjenning av 5000 timer i snekkerfaget.

4/5 -88 Statens yrkespedagogiske høgskole. Bestått praktisk pedagogisk årlig opplæring.

8/8 -85 Kursbevis Europeiske senter , Venezia)

26/3 -85 Det konglige Kirke og undervisningsdepartement. Tildeling av stipend for kurs.

2/1 -85 Håndverksbrev i tømrerfaget.

28/6 -84 Tileggsprøve etter håndverkslovens ?8 Tømrerfaget.

17/6 -83 Drammen yrkesskole Bestått Regnskapslære og faglig kalkulasjon.

26/10 -82 Yrkesopplæringsnemnda i Buskerud Besttt fagprøve i tømrerfaget.

5/6 -80 NKS Fagteori for trehusbygging

7/3 -80 Statens teknologiske institutt. Kurs i overfres.

12/3 -85 Akershus fylkeskommune Bekreftelse på ansettelse ved forsøksgym.-70-72.

4/11 -71 Det konglige Kirke og undervisningsdepartement. Godkjenning som timelærer ved forsøkgymnaset i Bærum.

22/1 -69 Yrkesskolen for skogsarbeidere. 6-ukerskurs

Evalueringer

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften