Siste evalueringer (1)

Maling av et rom på ca 65 kvadratmeter

Dette firma fremsto som troverdige i sine innspill før kontrakt inngåelse. De var klar på hvilket minimums arbeid som måtte gjøres for evt å kunne få et riktig resultat med ønsket kvalitet. Skissering av tidsaspekt, samt material forbruk, virket fornuftig. Kontrakt ble inngått. Arbeidet ble påstartet som avtalt, tidsskjema ble holdt, og resultatet er kvalitetsmessig gjennomført. Vi kan anbefale dette firma på det varmest!

Tove, Oslo, 3. des. 2013

ALTERNATIVE BEDRIFTER