MJØSPLAN AS

5.0 (1 evaluering)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Postboks 6, 2391 Moelv

MJØSPLAN AS

MjøsPlan driver med:
- Kommune(del)planer - Reguleringsplaner - Bebyggelsesplaner - Landskapsanalyser -Situasjonsplaner - Skisseprosjektering - Byggesøknad - Støyberegninger - Oppmåling - Husplassering - Kartforretninger.som kan brukes til grunnlag for reguleringsarbeid.
- Eiendomsutvikling
- Arkitekttjenester bygg
- Ansvarlig søker - For byggesaker.
- Oppmålingstjenester - Alle typer landmåling og plassering av bygg i terreng.
- Kontraktsoppfølging - Dokumentasjon for målebrev og masseberegning.
- Karttjenester - Innhenting og bearbeiding / konvertering av grunnlagsdata for kart.
- 3D visualisering / terrengmodell - Digitale terrengmodeller, situasjonsplaner og masseberegning.
- Scanning av terreng - Laserscanning av terreng med drone og landbasert utstyr. Produksjon av ortofoto. Konvertering av data til 3D-terrengmodell.
- Veiprosjektering

Kort historikk om selskapet

MjøsPlan ble startet av Even Sjøli i 2001 og i 2009 ble MjøsPlan et AS. Kontoret ligger i Moelv. I 2013 ble MjøsPlan AS kåret til ''Gasellebedrift'' og i desember 2014 til ''Årets Gasellevinner i Hedmark''

MjøsPlan AS er i stadig vekst og har i dag 18 ansatte, og i tillegg noen innleide konsulenter. En slik liten bedrift har en oversiktlig administrasjon og god gjennomføringsevne. MjøsPlan AS er en totalleverandør av helhetlige og kostnadseffektive løsninger. Oppdragsgiverne våre er kommuner, eiendomsutviklere, grunneiere, investorer, byggherrer, hus- og hytteleverandører, skogeiere, entreprenører, arkitekter og privatpersoner over hele østlandsområdet.

Vi tilbyr våre kunder bred faglig kompetanse, seriøsitet og kvalitet. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss gode rutiner når det gjelder kvalitetssikring. Kvalitet i alle ledd er et av våre mål.

Telefonummer og e-post:
Tlf.: 62 36 52 98
Mobil: 99 22 72 00

[](http://www.mjosplan.no/component/contact/contact/4-uncategorised/7-mjosplan-as.html)[Kontaktskjema](http://www.mjosplan.no/component/contact/contact/4-uncategorised/7-mjosplan-as.html)
[](mailto:%20type='text>%20type='text>%20type='text>

Evalueringer

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften