BDO AS Region Østfold

  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Postboks 5, 1501 Moss

BDO AS Region Østfold

Velkommen til BDO AS region Østfold


BDO er en landsdekkende kjede som tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning og regnskap. BDO Østfold?har kontorer i Moss, Fredrikstad, Rygge, Askim, Ørje og Halden og?er en ledende aktør i vår region.
Vi tilbyr tjenester innen:
- Lovpålagt revisjon.
- Bistand ved utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.
- Bistand innen skatt og avgift.
- Ulike attestasjoner knyttet til skattefunn, MVA-kompensasjon, tilskudd fra Innovasjon Norge og andre oppdrag som?krever revisors attestasjon.
- Foretaksservice, herunder regnskapsføring, lønnskjøring, leie av økonomisjef, økonomisk rådgivning og finansiell rapportering.
- MVA-representasjon.Vår typiske kunde representerer ?grunnfjellet i norsk næringsliv?,?samt at vi har en rekke ideelle organisasjoner og idrettslag på kundelisten.
Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan bistå ditt selskap med.
www.bdo.no

Bransjekunnskap

BDO kombinerer vi fagkunnskap med spesialkompetanse innen de aller fleste bransjene i norsk næringsliv. Det er når fag- og bransjekunnskapen møtes at det skapes gode og helhetlige løsninger.

Bransjer glir over i hverandre, nye bransjer oppstår og gamle forsvinner. Lovgivning internasjonaliseres og bransjeforskrifter i EU-harmoniseres. Våre ansatte følger hver enkelt bransje så tett at vi kjenner til de fleste av disse endringene før de skjer. Som kunde skal du slippe å bruke tid på å lære oss opp, du skal oppleve at vi sparer deg tid og tilfører kunnskap om utviklingen i egen bransje.

BDOs nasjonale og internasjonale bransjenettverk sikrer optimal tilgang på ekspertise innen hver bransje.
Vi er nye på Mittanbud og venter på vår første evaluering fra fornøyde kunder. Spør oss om referanser fra tidligere prosjekter som er relevante for deg.

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften