JENSEN MILJØKONSULT

  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

JENSEN MILJØKONSULT

Jensen Miljøkonsult kan hjelpe din bedrift til å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.
Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper
private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og
miljøvennlig. Det er en økende etterspørsel etter varer
og tjenester med en tydelig miljøprofil. Og mange stiller
konkrete miljøkrav i anbuds-sammenheng.
Miljøfyrtårn gir en konkret dokumentasjon på
miljøarbeidet og kan i tillegg inngå som en del av
virksomhetens arbeid på samfunnsansvar.

Er miljøarbeidet i din virksomhet bra?
Alle norske virksomheter er pålagt å ha miljømål for sin virksomhet. Jfr IK § 5.
Miljøfyrtårnsertifisering gir din bedrift en god og målrettet metodikk for dette, i tillegg
til at det hjelper dere med oversikt i forhold til andre lovkrav som loven krever.
Hva betyr Miljøfyrtårn for dere?
Det vil :
? Gi dere fokus på energi og miljø, som kan gi dere store innsparinger.
? Gi dere en god oversikt i forhold til lovpålagte krav innen arbeidsmiljø og HMS.
Også økt fokus på sikkerhet.
? Gi godt omdømme hos kunder og i nærmiljøet.
? Oppfylle krav fra det offentlige i forbindelse med anbud.
? Gi kostnadsbesparelser pga bevisste innkjøp, fokus på forbruk
? Redusere kostnader på avfallshåndtering
[www.jmkonsult.no ](www.jmkonsult.no)
www.miljofyrtarn.no

Hvordan gjør vi det?
Sammen med dere, lager vi en prosjektgruppe og fordeler noen oppgaver. Vi koordinerer
arbeidet, og hjelper dere til å få alt på plass. Vi bidrar med maler og innspill ,slik at
prosessen ikke blir en tidstyv for dere. Det finnes ferdige definerte krav som dere
skal oppfylle. Gjennom 3-5 møter, «coacher» vi dere gjennom denne prosessen.
Vi er nye på Mittanbud og venter på vår første evaluering fra fornøyde kunder. Spør oss om referanser fra tidligere prosjekter som er relevante for deg.

Kontakt bedriften