HR Prosjekt AS

  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Widerøveien 5, 1360 Fornebu

HR Prosjekt AS

Om HRP AS


HRP AS har siden etableringen på Hønefoss i 2005 vokst fra 3 til ca. 270 ansatte og er i dag Norges største norskeide leverandør av konsulenttjenester innen bygg & anlegg. HRP er en av norges viktigste samfunnsbyggere, og leverer i dag prosjektadministrative tjenester til både offentlige og private aktører.

?

I 2017 ble HR Prosjekt kåret til Gaselle for 8. året på rad.?I løpet av våre snart 15 år i bransjen har vi høstet solid erfaring med gode resultater.?Eiere i HRP er det norske fondet?Longship, gründeren Helge Rustand og nøkkelmedarbeidere i selskapet. Vår visjon er å bli Norges viktigste samfunnsbygger.

?

Som en samfunnsbygger har vi sterk lokal tilstedeværelse over hele Norge, og er en hovedleverandør av prosjektadministrative tjenester til alle typer formålsbygg i norske kommuner. Dette samtidig som vi samarbeider tett med flere norske eiendomsutviklere og entreprenører.

?

Arkitektur, rådgivning og prosjektering i HRP

HRP AS har gjennom oppkjøp og organisk vekst bygget et sterkt tverrfaglig miljø for arkitektur, rådgivning og prosjektering. Vi har i dag over 40 arkitekter og rådgivende ingeniører som i det daglige arbeider med faglige utfordringer sammen med eksterne oppdragsgivere og våre egne prosjekt- og prosjekteringsledere. I tillegg har de fleste av våre øvrige medarbeidere ingeniørfaglig bakgrunn og erfaring fra ulike praktiske utførelsesfag.

?

Våre arkitekter og rådgivende ingeniører har lang erfaring fra alle delene av ulike typer byggeprosjekter, fra idè og mulighetsstudie, gjennom prosjekteringsfasene til utførelse og ferdig overleverte byggverk. I våre prosjekter fokuserer vi på korte kommunikasjonslinjer og tverrfaglige team, som i tillegg til å kjenne hverandre sine fagområder også kjenner hverandres personlige egenskaper. ?

?

HRP sin faglige styrke i alle prosjektfasene mener vi gjør vårt rådgivermiljø til et av landets beste på forstå byggherrens ønsker, samtidig som entreprenørens behov ivaretas. Særlig dyktig er vi på å utvikle gode byggverk i prosjektets tidlige fase. Vi tror at de viktigste avgjørelsene i et prosjekt skjer før investeringsbeslutning, og har derfor fokus på å utvikle gode skisse- og forprosjekt sammen med både byggherre og HRPs prosjektledere.

?

HRP sitt miljø for arkitektur, rådgivning og prosjektering leverer tjenester innenfor følgende fagområder:

§?? Arealplanlegging og regulering (PLAN),

§?? Arkitektur, interiørarkitektur og landskapsarkitektur (ARK, IARK, LARK),

§?? Konstruksjonsteknikk, bygningsfysikk og geoteknikk (RIB, RIFy, RIG),

§?? Offentlige søknader og myndighetsoppfølging (SØK),

§?? Prosjekteringsledelse, prosjekteringsstøtte og BIM (PGL, BIM),

§?? Elektroteknikk, automasjon og ITB (RIE, ITB),

§?? VVS-teknikk, energi og miljø (RIV, RIEn, RIM),

§?? Brann, sikkerhet og risiko (RIBr),

?

Vi kan levere enfaglige rådgivere til mindre engasjementer, større tverrfaglige prosjekteringsgrupper og også hele prosjektgrupper som sammen med oppdragsgiver leder utviklingen, prosjekteringen, utførelsen og ferdigstillingen av prosjektet.

?

Ta kontakt for et spennende samarbeid!

?
Vi er nye på Mittanbud og venter på vår første evaluering fra fornøyde kunder. Spør oss om referanser fra tidligere prosjekter som er relevante for deg.

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften