Kvikne- Rennebu kraftlag

  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • POSTMYRVEIEN 21, 7391 Rennebu

Kvikne- Rennebu kraftlag

Kvikne-Rennebu Kraftlag  er organisert som andelslag, og eies i sin helhet av våre nettkunder.

Kraftlagets øverste organ er rådet. Rådet har 14 medlemmer. Rennebu og Tynset kommuner velger 2 medlemmer hver og andelseierne 10 medlemmer.

Selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer. 5 medlemmer velges av rådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte. Elverksjefen står for den daglige ledelse av bedriften.

Formål
Vårt hovedformål er å sørge for tilstrekkelig og sikker energiforsyning av tilfredsstillende kvalitet til våre kunder i nettområdet.
Vi er nye på Mittanbud og venter på vår første evaluering fra fornøyde kunder. Spør oss om referanser fra tidligere prosjekter som er relevante for deg.

Kvalifikasjoner

  • POSTMYRVEIEN 21, 7391 Rennebu

Kontakt bedriften