TROMSØ TAKST & INGENIØRBYRÅ AS

4.0 (1 evaluering)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Siva Innovasjonssenter, Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø

TtIB AS (TROMSØ TAKST & INGENIØRBYRÅ)

Vi hjelper deg med ditt prosjekt, uansett type eller størrelse.- Vår styrke er solid gjennomføringsevne og nødvendig kompetanse.- Vårt mål er å gi deg trygghet i hele gjennomføringsfasen.

kombinasjon av god utdanning og lang erfaring gir våre kunder trygghet og ett godt resultat.
Sentral godkjenning for:

TROMSØ TAKST & INGENIØRBYRÅ AS er godkjent innen følgende områder:


Funksjon

Fagområde

Tiltaksklasse


Funksjon: Ansvarlig søker

Fagområde: (for alle typer tiltak)

Tiltaksklasse: 1

?


Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m . Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for tiltaket.

For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse, men der ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for søkerfunksjonen være lav.

Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften § 9-3.

Ansvarlig søker har ansvar for at alle oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll, jf. byggesaksforskriften kap 14.

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 1 omfatter lite komplekse søknader, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse og kontroll er lite.

Eksempelvis vil dette omfatte søknader i få trinn og ettrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oversiktlige og krever lite koordinering.


Funksjon: Prosjekterende????????????

Fagområde: Arkitektur

Tiltaksklasse: 1
?


- ?


Funksjon: Prosjekterende

Fagområde: Brannkonsept

Tiltaksklasse: 1
?


?


Funksjon: Prosjekterende

Fagområde: Konstruksjonssikkerhet

Tiltaksklasse: 1
?


- ?


Funksjon: Prosjekterende

Fagområde: Bygningsfysikk

Tiltaksklasse: 1
?


Prosjekterende, tiltaksklasse 1

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt.

Tiltaksklasse 1
Prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller ved endring av eksisterende byggverk for publikum og arbeidsbygning inntil 2 etasjer, samt bygning med boenheter og høyst to boenheter over hverandre.

Prosjekteringen skjer i samsvar med energitiltaksmetoden.

Eksempler på tiltak i denne klassen:

- fritids- og enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus
- mindre arbeids- og publikumsbygg


Funksjon: Utførende

Fagområde: Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Tiltaksklasse: 1


Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Funksjon: Ansvarlig søker Fagområde: (for alle typer tiltak) Tiltaksklasse: 1 Vis betydningSkjul betydning


Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m . Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for tiltaket.

For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse, men der ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for søkerfunksjonen være lav.

Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften § 9-3.

Ansvarlig søker har ansvar for at alle oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll, jf. byggesaksforskriften kap 14.

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 1 omfatter lite komplekse søknader, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse og kontroll er lite.

Eksempelvis vil dette omfatte søknader i få trinn og ettrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oversiktlige og krever lite koordinering.

Funksjon: Prosjekterende Fagområde: Arkitektur Tiltaksklasse: 1 Vis betydningSkjul betydning


Prosjekterende, tiltaksklasse 1

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget.

Tiltaksklasse 1
Arkitektonisk utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. Gjelder bygninger inntil 500 m2 BRA, og større industri eller lagerbygg med enkel planløsning. Godkjenningsområdet omfatter også endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv ikke representerer stor arkitektonisk verdi.
Godkjenningsområdet omfatter enkel prosjektering innen følgende fagområder etter byggteknisk forskrift:

- arkitektonisk utforming
- konstruksjonssikkerhet
- sikkerhet ved brann
- planløsning
- miljø og helse
- bygningsfysikk, energi og lydforhold

Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 kan være:

- enebolig, tomannsbolig og lignende mindre bygninger
- endringer i eksisterende byggverk med små følger for arkitektonisk utforming
- utendørstribuner, små bruer og tårn

Funksjon: Prosjekterende Fagområde: Brannkonsept Tiltaksklasse: 1 Vis betydningSkjul betydning


Prosjekterende, tiltaksklasse 1

Utforming av helhetlig konsept for brannsikkerheten for nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets brannklasse, risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning.

Godkjenningsområdet omfatter:

- tiltak for å ivareta sikkerhet ved rømning og sikkerhet for slukkemannskap,
- tiltak for å ivareta sikkerhet mot brann- og røykspredning,
- tiltak for å sikre materielle verdier.

For eksempler på tiltak som omfattes av godkjenningsområdet i de ulike tiltaksklasser se tabell for brannklasse og risikoklasse i veiledning til byggteknisk forskrift.

Tiltaksklasse 1
Utforming av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for nytt eller endring av eksisterende byggverk i brannklasse 1 som er i risikoklasse 1, 2 og 4.

Tiltaket må prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav a.

Funksjon: Prosjekterende Fagområde: Konstruksjonssikkerhet Tiltaksklasse: 1 Vis betydningSkjul betydning


Prosjekterende, tiltaksklasse 1

Fagområdet omfatter prosjektering av byggverkets totale stabilitet under oppføring og i bruk, og dimensjonering av bærende elementer, herunder fundamenter, vegger, søyler, dekker og takkonstruksjoner. Bæresystem skal dimensjoneres for standard laster, naturpåkjenninger og ulykkeslaster.

Godkjenningsområdet omfatter også utarbeidelse av eventuelle utredninger vedrørende behov for sikringstiltak ved oppføring og ved bruk av tiltaket.

Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering av riving.

Tiltaksklasse 1
Prosjektering av bæreevne og stabilitet av nytt eller endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon med liten vanskelighetsgrad i pålitelighetsklasse 1 iht NS-EN 1990 +NA og brannklasse 1 iht. byggteknisk forskrift. Oppgaven omfatter dimensjonering av bærende elementer ved bruk av enkle beregninger eller tabeller, ved gode grunnforhold og standardlaster.

Eksempler på tiltak i denne klassen kan være:

- fritids- og enebolig med og uten sokkelleilighet
- tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, små barnehager
- alminnelige landbruksbygg, lager- og industribygg
- mindre utendørstribuner (under 500 pers.), små bruer (inntil 10 m spennvidde) og tårn inntil 10 m

Funksjon: Prosjekterende Fagområde: Bygningsfysikk Tiltaksklasse: 1 Vis betydningSkjul betydning


Prosjekterende, tiltaksklasse 1

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt.

Tiltaksklasse 1
Prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller ved endring av eksisterende byggverk for publikum og arbeidsbygning inntil 2 etasjer, samt bygning med boenheter og høyst to boenheter over hverandre.

Prosjekteringen skjer i samsvar med energitiltaksmetoden.

Eksempler på tiltak i denne klassen:

- fritids- og enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus
- mindre arbeids- og publikumsbygg

Funksjon: Utførende Fagområde: Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner Tiltaksklasse: 1

Evalueringer

Kvalifikasjoner

  • Siva Innovasjonssenter, Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø

Kontakt bedriften