Siste evalueringer (3)

Utvendig maling av driftsbygning

Arbeidet besto av maling av metallplater på driftsbygning - tak og vegger. Totalt ca. 500m2. Valgte Bergen Vedlikeholds Partner AS etter å ha vurdert både pris, forslag til gjennomføring og inntrykk etter befaring. Opplevde en ryddig prosess hele vegen og god kommunikasjon både i forbindelse med avtaletegning, valg av maling og underveis i arbeidet. Arbeidet ble gjort til avtalt tid og til avtalt pris. Resultatet ble bra, og jeg er godt fornøyd med jobben som er gjort.

Helge, Kalandseidet, 7. juni 2020

Maling 14 hus i rekke

Sameie Håtveitane signerte kontrakten for maling av 14 hus (4 rekker) med Bergen Vedlikeholds partner AS i Mai 2019. Arbeidet ble utført ila. Sommeren. Dessverre så dukket en del negative saker som førte til stor misnøye. -Dårlig oppfølging av arbeidere. -Dårlig vasking av treverk spesielt i toppene. -For dårlig HMS nivået. Arbeid i høyder sikkerhets sele. Bruk av stige og ikke stillas. -Sløsing av maling som var anskaffet av sameie. Malerne gikk med flere anledninger fra åpne malingspanner etter end arbeidsdag. -Kritikkverdig miljø og avfall sortering. -Bruk av sprøytemaling i stede av pensel. Dårlig dekning på undersiden av kledninger.

Hossein, Søreidgrend, 16. sep. 2019

Ønsker ikke å kommentere dette utover at det ikke medfører riktighet. Ønsker du ytterligere opplysninger. Kan Arne Hansen kontaktes på tlf. nr. 488 41 888 Med vennlig hilsen Bergen Vedlikeholds Partner AS

BERGEN VEDLIKEHOLDS PARTNER AS 23. sep. 2019

Maling av to 4 mannsboliger

Helt greit gjennomført oppdrag. Ble ikke helt ferdige, men vi fikk da avslag i prisen. Det ble en del søl på rekkverk og vinduer som må skrapes bort. Vi var også tidvis skeptiske til at det ble malt selv om det var veldig fuktig ute.

Ole, Straume, 9. mai 2019

ALTERNATIVE BEDRIFTER