NORTRANS Veg Og Anlegg As

5.0 (2 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

NORTRANS Veg Og Anlegg As

?
*?Nortrans As og Nortrans veg og anlegg As er datterselskap av Nordhordland Transportkontor AS som ble etablert i??1972 som et andelslag best?ende av transport og maskinentrepren?rer
*?Nortrans As og Nortrans veg og anlegg As har hovedkontor og adresse Kvassnesveien 33, 5914 ISDALST?.?Derfra? betjenes kunder, oppdrag, og administrative oppgaver. Velkommen inn.
*??Nortrans As og Nortrans veg og?anlegg As?utf?rer oppdrag for det offentlige , annen n?ringsvirksomhet og?????
private . I hovedsak i Bergensomr?det, Nordhordland med Mongstad, og Ytre Sogn.
?Maskinpark mannskap og utstyr:

Nortrans veg og anlegg ?As??utf?rer for det meste entrepren?r og transportoppdrag.
I tillegg utf?rer samarbeidspartnere og andre tilknyttede selskaper?arbeid for
oss ved?st?rre arbeidsoppdrag, eller for ? dekke?inn ettersp?rsel.
??????? Nortrans veg og anlegg As disponerer ca?10 st?rre og mindre gravemaskiner i egen regi.
??????? Nortrans veg og anlegg As disponerer?st?rre mengde anleggsutstyr som; dumpers,?hjullaster,??
??? ??????????? ?boreutstyr, sprengningsutstyr innenfor anleggs- og entrepren?rdrift. I?tillegg???????
?? ???????????? ?ekstrautstyr som er n?dvendig for ? utf?re arbeidet raskt og effektivt?
???????Nortrans veg og anlegg As disponerer ca 25 egne dumpers biler. I tillegg drifter vi containerbiler,?
??? ??????????? ?krokbiler, komprimatorbil, kranbiler og semibiler, samt diverse hengerutstyr.
?
M?lsetting:
V?r virksomhet skaltilrettelegge sitt arbeid p? en m?te som forebygger ulykker, milj?- og helseskader, og som skaper trivsel p? arbeidsplassen.
Driften skal gi minst mulig p?virkning p? det ytre milj?. V?re tjenester og produkter skal v?re sikre for v?re kunder. Vi skal ivareta dette ved at helse,
milj? og sikkerhet planlegges og prioriteres p? lik linje med ut?velse av arbeidsoppdragene, service og ?konomi.
V?re verdier:
-????????? Kvalitet; med dette menes at Nortrans As/Nortrans veg og anlegg As, v?re eiere og medlemmer skal arbeide med kunnskap, ferdigheter, holdninger, og handle riktig overfor kunder og ansatte
-????????? P?litelighet; med dette menes at Nortrans As/Nortrans veg og anlegg As, v?re eiere og medlemmer skal opptre korrekt, m?te presist og forberedt overfor kunder og ansatte. V?re til ? stole p?.
-????????? ?Kreativitet; med dette menes at Nortrans As/Nortrans veg og anlegg As?v?re eiere og medlemmer skal v?re nysgjerrige p? nye oppgaver for igjen ? kunne v?re delaktig med ? skape effektive og
gode l?sninger for v?re kunder og samarbeidspartnere.

Evalueringer

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften