SET Elektro AS

4.7 (30 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon

SET Elektro AS

SET Elektro AS ble etablert i 2005 og har i dag 90 ansatte med hovedkontor på Sem i Tønsberg, avdelingskontor i Porsgrunn, Holmestrand og Drammen.
Vår filosofi er å gjøre kunden fornøyd - det vil si riktig utført arbeid til riktig tid, i henhold til gjeldende forutsetninger og inngåtte avtaler.


I SET Elektro legger vi stor vekt på HMS, kvalitet og dokumentasjon - nettopp fordi vi skal være en trygg og sikker bedrift - både for ansatte, kunder og publikum. Alle våre oppdragsgivere skal være trygge på våre vurderinger, og at vi gjør vårt beste - hver eneste dag. Vårt KS/HMS system bygger på krav i NS-ISO 9001:2008, NS-ISO 14001:2004, "Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter" (Internkontrollforskriften), og andre relevante krav fra myndigheter, sertifiseringsorgan og kunder.

Våre arbeidsområder:

- Bolig, landbruk, industri og næring
- Internkontroll
- Vei - og gatebelysning
- Park - og fasadebelysning
- Idretts-belysning - flomlysanlegg, lysløyper m.m
- Samferdsel - Tunnel, trafikklys, kameraovervåkning og SRO
- VA-anlegg - Styring og automasjons-anlegg
- Varme og kuldeanlegg
- Brann og nød-lysanlegg
- Tele, TV og datanettverk
- Byggstrøm ? utleie av byggstrømkasser

Gjennom styrte rutiner og kontinuerlig forbedring etterstreber vi å finne løsninger slik at det ytre miljøet ikke blir skadet eller forringet. SET Elektro er miljøfyrtårn bedrift og har avtale med det landsomfattende miljøselskapet Ragn-Sells og har dokumenterte rutiner for ivaretakelse av miljø.

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

Kontakt bedriften