Siste evalueringer (1)

Boring etter vann på hytta

Fikk inn anbud fra 3 entreprenører. Det skilte lite i pris på alle 3. Etter en samlet vurdering ble ABE Boring valgt da jeg, etter å ha innhentet tilleggsinformasjon fra alle 3 følte meg tryggest på dette anbudet. Arbeid ble stort sett utført iht avtale, med en liten forsinkelse (1 uke) på montering av pumpe. Så langt er resultatet av arbeidet meget tilfredsstillende.

Arve Mangerøy, 17. juni 2016

Kart