LILLEHAMMERADVOKATENE AS

5.0 (10 evalueringer)
 • OM OSS
 • EVALUERINGER
 • KVALIFIKASJONER
 • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
 • Åpent i dag til klokken 17
  Lørdag Stengt
  Søndag Stengt
Topprangert bedrift på Mittanbud

Topprangert bedrift på Mittanbud

Bedrifter som har dette merket har over tid bevist at de leverer tjenester med høy kvalitet til fornøyde kunder. For å være topprangert på Mittanbud må følgende kriterier oppfylles.
 • - Snittscore på evalueringer høyere enn 4,8 (av 5)
 • - Fått minst ti evalueringer på Mittanbud
 • - Vært minst 12 måneder på Mittanbud

LILLEHAMMERADVOKATENE AS

Jeg bistår privatpersoner og virksomheter og har særlig erfaring innen arbeidsrett, arv og avtaler. Jeg bistår næringsdrivende og privatpersoner i forhold til offentlig myndigheter, eksempelvis plan og bygg og byggesak.Jeg tilbyr juridisk rådgiving innen flere områder:

- Arverett
- Familierett
- Arbeidsrett
- HR-tjenester
- Helserett
- Gründerjuss
- Forbrukerjuss
- Utlendingsrett
- Internkontroll - compliance
- Forhandlinger


Jeg gir inntil en times uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak. Om du ønsker å gå videre med saken kan vi avtale en ramme for tidsbruk. Det påløper ingen kostnader før det er avtalt et oppdrag.

Det er flere dekningsmuligheter som må undersøkes, herunder fri rettshjelp eller forsikringsdekninger. Rettshjelpsdekning er en del av de vanlige tingforsikringer, så som hus/fritidsboligforsikring, innboforsikring, bil/båtforsikring, reiseforsikring, landbruksforsikring og byggeforsikring.

Det er også verdt å merke seg at advokatbistand som får forvaltningen til å endre et vedtak til din gunst kan kreves dekket etter forvaltningsloven § 36.


No cure - no pay?

Prinsippet om «No cure no pay» er like enkelt som det er innlysende. Du ville vel ikke betalt for en bil som ikke virker, eller en håndverker som ikke fikser problemet? Det samme gjelder også for advokatbistanden.

Advokathjelp på vilkår om «no cure - no pay» betyr at advokaten tar hele eller deler av risikoen for sakens utfall. Dette forutsetter at du har et tydelig grunnlag for din sak og at du har argumentene på din side.

Utgangspunktet for salærberegningen er at kunden kun skal betale dersom han eller hun vinner frem med saken. Da vil også salæret normalt bli dekket av motparten..

Hvordan fungerer no cure - no pay?

Vi må først skaffe oversikt over de faktiske forhold i saken, slik at vi kan vurdere dine sjanser til å vinne frem med kravet/saken. Deretter vil jeg skissere en strategi og en ramme for oppdraget.

Salærberegningen ved «no cure - no pay» bygger på vanlig måte på medgått tid, sammenholdt med en på forhånd oppgitt timesats. Min timepris starter på 1020,-.
For offentlige og næringsklienter avtales timesats for det enkelte oppdrag.


«No cure»- vilkår kan være aktuelt i mange typer saker:

- Saker om usaklig oppsigelse eller avskjed
- Saker mot det offentlige der saksbehandlingen har vært ulovlig, eksempelvis plan- og bygningsrett.
- Saker som gjelder avtalerettslige mangler ved kjøp av ting eller eiendom eller tjenester
- Tvister innen arverett, herunder mangelfulle testamenter eller andre disposisjoner man vurderer å angripe
- Alminnelige erstatningskrav

Fastpris for visse oppdrag?

For noe nærmere avgrensede oppdrag tilbyr jeg en svært konkurransedyktig pris. Dette gjelder blant annet for testament, ektepakt og samboeravtale, men kan også være aktuelt for andre oppdrag der det er en risiko knyttet til omfang. En fastpris gir deg som klient eller kunde en garanti for det totale omfanget av oppdraget.


Under følger mine fastpristilbud. Alle oppgitte priser er inkl. mva.

- Alminnelig testament for en person kr. 1900,-
- Gjensidig eller felles testament kr. 2900,-
- Skifteavtale kr. 3350,-
- Ektepakt kr. 1900,-
- Samboeravtale kr. 3350,-

Prisene inkluderer innsendelse av originaldokumenter til relevant myndighet eller instans. Eventuelle offentlige gebyrer kommer i tillegg. Gebyr for tinglysning av ektepakt i Ektepaktregisteret er kr. 1.516,- (pr. 31.09.16).

Fast pris kan også være aktuelt for bistand ved deling ved skilsmisse og for dødsboskifter. Ta kontakt for en gjennomgang og tilbud.

Evalueringer

Kvalifikasjoner

 • Åpent i dag til klokken 17
  Lørdag Stengt
  Søndag Stengt

Kontakt bedriften