TEKNISK VENTILASJON AS

4.7 (21 evalueringer)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • ANSATTE
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • Industriveien 39A, 7080 Heimdal
  • Åpner i dag klokken 07

TEKNISK VENTILASJON AS

Solid bedrift etablert i 1987. Vi utfører alt av ventilasjonsarbeid innen nybygg, rehabilitering, service og vedlikehold, varmepumper og kjøleteknikk, Trykktesting og termografering, automasjon, filtersalg og blikkenslagerverksted. Vi er 18 ansatteTeknisk Ventilasjon AS - Din ekspert på inneklima!


Entreprise

Våre ingeniører har bred kompetanse, og prosjekterer det optimale anlegget for god ventilasjon i forhold til energibruk, inneklima og forskriftsmessige krav.
Vi innehar den faglige kompetansen som er nødvendig innen ventilasjon,
inneklima, kjøling og automasjon. Ingen bygg er for små eller for store.
Nye og eksisterende bygg, vi har løsningen!


Byggautomasjon

Vi prosjekterer, leverer og monterer SD-anlegg (Sentral Driftskontroll).
SD-anlegg styrer, regulerer og overvåker de tekniske anleggene.
Det er lønnsomt å overvåke energiforbruket.


Service

- Drifts- og vedlikeholdsavtaler inneklimaanlegg (serviceavtaler)
- Tilstandsrapport
- Akuttservice
- Kjøling og varmepumpeteknikk
- Trykktesting
- Innregulering av luftbehandlingsanlegg


Drifts- og vedlikeholdsavtaler inneklimaanlegg (serviceavtaler)

Teknisk Ventilasjon AS tilbyr serviceavtaler for å sikre et optimalt inneklima. Tekniske installasjoner krever tilsyn og vedlikehold for å oppnå energieffektiv drift. Avtalens omfang og hyppighet av vårt besøk avtales og utføres etter behov.

Vi tilbyr også serviceavtaler på boligventilasjon til privatpersoner, sameier og borrettslag. I en slik avtale gis enkel opplæring/ betjening, rabatterte priser på timer, filter og mekanisk utstyr.


Tilstandsrapport:

Teknisk Ventilasjon AS tar seg av ditt inneklima, for å få det optimale ut av ventilasjonsanlegget. Våre serviceinnstilte teknikere er dyktige, og etter en tilstandskontroll mottar du en utfyllende tilstandsrapport. Vi kontrollerer ventilasjonsjaggregatets mekaniske deler, elektriske komponenter, automatikk, motorvern, brannvern, temperaturfølere etc. Rengjøring av aggregatet blir utført om nødvendig, og skitne filter byttes med nye.

Er ventilasjonssystemet satt opp med behovstyring (VAV-regulering) vil denne stå sentralt i en tilstandskontroll, da denne somregel ikke gir tilbakemelding ved feil. Reguleringssystemet skal fange variasjoner i bruk av Co2, temperatur eller fuktendringer iht. valgt styringsenhet. Luftmengdene økes automatisk etter behov.


Akuttservice:

Oppstår problemer har vi kvalifiserte folk, som hjelper deg og feilsøke å utbedre anlegget. Ved behov for reparasjoner som haster, stiller vi på kort varsel. Kunder med serviceavtale blir høyest prioritert ved feil og driftsforstyrrelser.


Kjøling og Varmepumpeteknikk:

Et godt inneklima fører til bedre ytelse og Comfort. For å skape et bedre arbeids- og læremiljø trengs ofte kuldeteknisk utstyr integrert i ventilasjonssystemet. Energieffektive varmepumper kan enkelt la seg integrere i nye og gamle systemer. Ved å installere en moderne reversibel varmepumpe med buffertank har du et komplett system, som også kan benyttes til oppvarming i perioder med varmebehov. Vi leverer alle størrelser kjølemaskiner til hjem, prosess og næringsindustri.


Trykktesting og termografering:

Teknisk forskrift (TEK10-17), stiller krav til tetthet. Vi stiller med riktig utstyr og kompetanse for gjennomføring av trykktesting og termografering på bygg, boliger, el. Installasjoner, enkeltrom og ventilasjonssystemer. Vi finner årsaken til kulde og varmgang.


Innregulering av luftbehandlingsanlegg:

Teknisk Ventilasjon AS sikrer ditt inneklima. Ventilasjons- og klimasystemer må igangkjøres og innreguleres av fagpersonell. Inneklima og arbeidsmiljø skal oppfattes tilfredsstillende. Riktig temperaturinnstilling opp mot annen oppvarming, spiller også en viktig faktor på energieffektivitet og inneklima.

Det spiller en stor rolle hvordan luften tilføres. Riktig valg av ventil-fronter er en forutsetning for at du som oppholder deg i rommet ikke skal føle trekk fra ventilen, samtidig som luften ikke skal føles stillestående og tung. Ventilen skal avgi minst mulig synlig støv. Mye støv rundt tilluftsventil er tegn på feil balansering og, eller feil type ventil.

Ring Teknisk Ventilasjon AS, for god service, og et godt tilbud!

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

  • Åpner i dag klokken 07

Kontakt bedriften