INNEKLIMAHJELPEN - AUNE

4.6 (7 evalueringer)
 • OM OSS
 • EVALUERINGER
 • ANSATTE
 • KVALIFIKASJONER
 • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
 • Slituveien 403, 1859 Slitu
 • Åpner Mandag kl. 08
  Lørdag Stengt
  Søndag Stengt

INNEKLIMAHJELPEN - AUNE

Din uavhengige samarbeidspartner for å løse inneklimaoppgaver, inneklimautfordringer og problemløsning. Over 40 års erfaring med automasjon, ventilasjon og inneklima i nærings- og boligbygg stilles til din disposisjon. "Autorisert" servicepartner for Östberg Norge AS, men tilbyr tjenester på "alle fabrikat".

Med over 40 års erfaring innen elektro, byggautomasjon og inneklima fra de aller største «leverandør-hus» i Norge, kan vi være din ?hjelpende hånd? for å oppnå en forbedret driftsøkonomi og opplevelse av inneklimainstallasjonen.
Filteravtaler, serviceavtaler, prosjektbistand, problemløsning, dokumentasjon og analyser med mer.

Trenger du oss som ;
- leverandør av filter, forbruksmatriell, reservedeler og servicetjenester?
- din støttespiller hvis tiden ikke strekker til?
- faglig back-up/diskusjonspartner?
- nøytral part i en vurdering av leveranser / tilstander o.l.?
- til bistand ved gjennomføring av et prosjekt?
- «ditt øye» med oppfølging og kontroll i prosjekter / prosesser?
- rådgiver og veileder i et omfattende og sammensatt fagfelt?
- tester luftmengder i dine installasjoner?
-? «inspektør» med kamera og andre instrumenter for innsyn i kanalnett og andre? tekniske installasjoner?

Svarer du ja på minst et av disse spørsmålene, kan vi tilby deg;

- Tverrfaglig bistand
- Tilpasser tjenester i forhold til behov/ønsker
- Sørger for at riktige tiltak settes inn hvis nødvendig
- Spør, vi kommer frem til en god løsning for deg, men vi tar vurderingen sammen før igangsetting av tjenestene.


- Hyggelige priser

Så var det den enkle fremstillingen av "litt energisløsing";

Klimainstallasjoner går ofte døgnet rundt, og hvis du eksempelvis bruker 1000 watt ((=1kw) - noe som kan være svært lite i enkelte anlegg) pr time for mye i snitt gjennom året, så blir det mye penger «ut av vinduet».

1kw X 24 timer X 365 dager = 8760 Kilowattimer (Kwh) X strømpris + nettleie (pt. 110,3 øre/kwh) = kr. 9.662,28 pr. år / (pr. 14.9.2018 Ref SSB og gjennomsnitt 2. kvartal 2018).

Se for øvrig link for oppdatering (kopier og lim inn i ny side/fane på web-browser); https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/elkraftpris

Med dagens krav til tetthet i bygg, er det mer enn noen gang behov for god mekanisk ventilasjon. Man er svært avhengig av at alle har gjort en god og riktig jobb. Like viktig er det at bruker også er inneforstått med hvordan anlegget er tenkt å virke, og påser at det blir gjort. I dag er det små marginer mellom «suksess og fiasko», og dermed er man prisgitt en lytefri leveranse i alle ledd.

Fag/kompetanseområder;

- ventilasjon
- aggregater
- gjenvinning
- varme
- teknikk
- temperatur
- service
- støy
- støv
- ENØK
- med mer - bare spør, du får svar.
- samarbeider med seriøse aktører og leverandører når det er behov.

Leverandøravtaler med Östberg Norge as, Flexit, Systemair (Villavent), Swegon, Ventistål, Interfil as m.fl.


Besøk vår hjemmeside www.inneklimahjelpen.com

Evalueringer

Ansatte

Kvalifikasjoner

 • Åpner Mandag kl. 08
  Lørdag Stengt
  Søndag Stengt

Kontakt bedriften