A2Z ARKITEKTER

5.0 (1 evaluering)
  • OM OSS
  • EVALUERINGER
  • KVALIFIKASJONER
  • KONTAKT
Send melding
Vis telefon
  • HAGEGATA 23, 0653 Oslo

A2Z ARKITEKTER

Om A2Z arkitekter:

A2Z arkitekters samlede erfaring er både lang og allsidig. Tilstedeværelse og dialog i møte med kunder, kolleger, konsulenter og utførende er vår forretningsplan.
Arkitekter tilbyr alle tjenester innen arkitekturprosjektering, byggesak og arealplanlegging. Lang erfaring innenfor planfag gir oss fortrinn i tolkningen av gjeldende reglverk, og vi tilbyr mulighetsstudie og veiledning ift Småhusplanen, lofts- og kjellerutbygging i eksisterende boligbygg etc.

Kontoret har sentralgodkjenning for ansvarsrett jf. SAK10 med veileder for følgende fagområder:

SØK i tiltaksklasse 2 - eksempelvis flertrinnssøknad, flere ansvarsretter, eventuelt dispensasjoner m.m, samt middels krevende koordinering i prosjekterings- og byggefasen.

PRO Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2 - eksempelvis bygninger med boenheter med 3-5 etasjer, barnehager, publikumsbygg og arbeidsbygg inntil 2 etasjer, middels store industribygg og lagerbygg (t.o.m. 5000 m2 BRA) med enkel planløsning, overnattingsbygg t.o.m. 2000 m2 BRA og landsbruksbygninger, hvor prosjektering kan skje etter anerkjente forutsetninger, beregningsmetoder og tekniske prinsipper, infrastruktur som veier, vann-, avløps- og overvannsledninger for større boligfelt og/eller kommunal infrastruktur t.o.m. 200 personekvivalenter og utskifting/ombygging av eksist. installasjoner hvor prosjektering av nye installasjoner normalt ligger i TK 3. Flere grensesnitt mellom fagområder, samt prosjektering av sikringstiltak for utførelse kan omfattes.

PRO Arkitektur i tiltaksklasse 2 ? omfatter arkitektonisk utforming av byggverk i områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus, ol), og andre bygninger inntil 5 000 m2 BRA, endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi, enkel prosjektering innen fagområder etter byggteknisk forskrift bygningsfysikk (inneklima, energieffektivitet og fuktsikring inkludert prosjektering av våtrom), lydforhold, sikkerhet ved brann hvor prosjekteringen er basert på ytelser i byggteknisk forskrift med veiledning, eksempelvis boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (inntil 5 etg.), store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn.

A2z arkitekter har bakgrunn fra?Bergen Arkitekt Skole.


Det er Oslo basert arkitektkontor som tidligere har som ansatt hos Asplan Viak, avd. Bergen, Stein Halvorsen AS i Oslo, Sundt Arkitekter i Bergen og M3 arkitekter i Bergen jobbet med følgende prosjekter:


- reguleringsplan med KU for KHiB i Møllendal (Statsbygg)
- utredning av helikopterbasen for luftambulansen på Nygårdstangen , og flere private?
- barnehageprosjekter i Bergen
- regulering og bolig for Stein Halvorsen AS i Oslo
- kompetanse innen detaljprosjektering
- Tromsø brannstasjon og OAAs simulatorhall på Gardermoen.?
- tomannsbolig og villa bebbyggelse
- utvikling av tomter med småhusbebyggelse
- detaljprosjektering og 3D-modellering i ulike tegneprogrammer
- gjennomførte flere store boliger fra skisse til ferdig bygg i områder som Nesøya, Asker??og Bærum, og tilegnet seg betydelig kunnskap innen detaljering?
- byggeplassoppfølgning og produksjonsprosesser i elementbyggeri


Vi setter pris på god arkitektur!

[www.a2z-ark.no](http://www.a2z-ark.no/)

Evalueringer

Kvalifikasjoner

Nøkkeltall

Selskapsform

ENK

Enkeltpersonforetak
Registrert

2013

i enhetsregistret
Roller
Innehaver
Ana Golub
Om selskapet
Bedriftsform
Enkeltpersonforetak
Registrert i Enhetsregisteret
2013-11-23
Bransje
71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Registrert i MVA-registeret
Ja
Sist oppdatert 20-05-2019 10:22:39
Se hele regnskapet til A2Z ARKITEKTER V/GOLUB på E24 Bedrift
Se regnskapstall

Kontakt bedriften