Company header image
Logo

REVISORHUSET AS

REVISORHUSET AS

Org nr. 987 610 859

Om bedriften

Revisorhuset AS er et mindre revisjonsselskap med kontor på St. Hanshaugen i Oslo.Vi er et godt sammensveiset team og påtar oss oppdrag for mindre og mellomstore virksomheter innen alle bransjer og hele landet.PERSONLIG KONTAKTbetyr stedlige besøk. Vi kommer ut til bedriften. Det er viktig for oss å vite mest mulig om anlegg, personale og drift. Kunnskap om Deres virksomhet gir mulighet for konstruktive dialoger som kan gi gjensidige impulser.BESØKSFREKVENS- normalt en gang i året når De benytter en rutinert regnskapsfører. Dette kan utvides til flere besøk etter behov. Hvem er eller blir Deres revisor?REVISORHUSET AS kan tilby et stabilt og faglig godt kvalifisert revisorkorps. Så langt det er praktisk mulig vil det i Revisorhuset AS være en revisor som får ansvaret for revisjon av Deres virksomhet. Dette er en stor fordel for Dem, for Deres regnskapsfører og for revisor. De slipper å lære opp en ny revisormedarbeider hvert år og vi lærer Dem og Deres virksomhet godt å kjenne. Resultatet er bedret kommunikasjon, færre misforståelser og færre unødvendige spørsmål om opplagte forhold.Er det nødvendig å ha revisor?Ja, Stortinget har gjennom Revisorloven og Aksjeloven bestemt at flertallet av næringsdrivende må velge revisor. Selv om De tilhører den lille gruppen som ikke er pålagt å velge revisor, vil det ofte være lønnsomt for Dem.Kan De stole på revisor?Som revisor har vi selvsagt taushetsplikt om alt vi ser eller hører hos Dem.Regnskapsførers arbeide.Det er regnskapsførers ansvar i nært samarbeide med Dem å sørge for at bilag blir tilrettelagt, sortert, kontert og punchet. De etterfølgende avstemminger og kontroller sikrer kvaliteten i Deres regnskap.Kan De føre regnskapet selv?Ja, selvsagt kan De selv føre regnskapet. Vi setter bare som betingelse at De har de nødvendige kvalifikasjoner og at De er villig til å avsette nødvendig tid. Ellers vil det ofte være lønnsomt at De bruker Deres tid på det De kan best - det som er Deres fag/profesjon.Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om regnskapet settes bort er det Dem som sitter med hovedansvaret.Dersom De velger å føre regnskapet selv kan REVISOR gi veiledning, opplæring og bistand med nødvendig etterkontroll av regnskapet.Revisors arbeide.Omfanget av revisors arbeide avhenger i stor grad av det fremlagte regnskapet - fordi revisor ofte selv må fylle eventuelle «hull» og teknisk utbedre mangler.Hva gjør revisor?Revisor vil «gå gjennom» Deres regnskaper. Han vil gjennom samtaler med Dem, gjennom stikkprøver, økonomiske beregninger og analyser vurdere riktigheten av Deres regnskaper.Revisor vil dessuten vurdere om De gjennomfører tilstrekkelige kontrolltiltak for å sikre Deres penger, varer og andre verdier.Revisor vil vurdere om De oppfyller Deres plikter overfor aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører, långivere, offentlige myndigheter m.v.

Hva tilbyr bedriften?

Tjenester

Økonomi

Steder vi tar oppdrag

Oslo

Rogaland

Møre og Romsdal

Nordland

Viken

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

Vestland

Trøndelag

Troms og Finnmark

Denne bedriften har følgende kvalifikasjoner

Den Norske Revisorforening icon

Den Norske Revisorforening

Den Norske Revisorforening: En interesseorganisasjon for revisorer og regnskapsførere i Norge.

Den Norske Revisorforening icon

Den Norske Revisorforening

Den Norske Revisorforening: En interesseorganisasjon for revisorer og regnskapsførere i Norge.

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret icon

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret icon

Registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Alle bedrifter skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.

Kontakt

REVISORHUSET AS

Org nr. 987 610 859

+47 915 3** **

Org nr. 987 610 859

+47 915 3** **