Håndverker

Maskinentreprenør

Trenger du en maskinentreprenør?

Større byggeprosjekter krever ofte at du tilrettelegger tomta før selve byggingen. Dette innebærer ofte graving, boring, planering og drenering, i tillegg til store løft og frakt av tunge materialer. I mange tilfeller må du bruke ulike typer maskiner, og da trenger du en kvalifisert maskinentreprenør.

Kom i gang!

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.

Dette kan en maskinentreprenør hjelpe deg med

En maskinentreprenør har mange oppgaver, både enkeltoppdrag og som en del av større prosjekter.


Du vil trenge en maskinentreprenør hver gang du skal utføre en jobb med store maskiner, dette kan være:


  • Grunnarbeid
  • Graving
  • Boring
  • Drenering
  • Planering
  • Riving
  • Massetransport
  • Sprenging og boring
  • Utgraving av tomt

Hva koster en maskinentreprenør?

En maskinentreprenør utfører mange ulike oppgaver, og prisen vil dermed variere ut fra hva som skal utføres, hvilken maskin som brukes, om det er et enkeltoppdrag eller om arbeidet er i tilknytning til et større prosjekt.


En maskinentreprenør tar ofte betalt for oppmøte. Det kan derfor være lurt å planlegge flere arbeider når du først har hentet inn en maskinentreprenør, som for eksempel å planere hagen, legge drenering eller lage innkjørsel til boligen.Timepris maskinentreprenør
Timeprisen for en maskinentreprenør ligger mellom 1000 til 2000 kroner, inkludert moms. Mange entreprenører har prisen for maskinentreprenør inkludert i totalprisen for hele prosjektet. Sjekk derfor hva som gjelder for prosjektet ditt.

Dette kan øke prisen

Prosjektets kompleksitet vil ha en innvirkning på totalkostnaden. Skal du utføre arbeide i ulendt terreng med vanskelig adkomst for maskiner, kan dette både ta lengre tid og koste mer.


Husk å planlegge godt før du starter med gravearbeid, boring, sprenging eller andre arbeid på underlaget. Det kan ligge både rør og ledninger under bakken, og dette er kostbart å fikse dersom du er uheldig og treffer noe.


Vær oppmerksom på at mange maskiner går på belter som kan skade vegetasjon og veier. Planlegg derfor hvor og hvordan gravemaskiner og lastebiler skal komme seg inn på området. Dersom det oppstår skader på utstyret kan du risikere å måtte betale for dette.Med dyktige håndverkere er du sikker på at jobben blir ordentlig utført.


Når trenger du en maskinentreprenør?

Det finnes mange ulike prosjekter hvor du har behov for maskiner og spesialutstyr for å få utført jobben. Dette er de vanligste prosjektene hvor du har behov for en maskinentreprenør:Grunnarbeid

Grunnarbeid er det arbeidet som utføres på en tomt før du kan starte på et byggeprosjekt. Grunnarbeid innebærer som oftest graving, planering og drenering av en tomt i henhold til tegninger og planer for bygget.


Du kan lese mer om grunnarbeid her

Graving og planering

Hvis du skal utføre større gravearbeider trenger du en maskinentreprenør. Maskinentreprenøren kan utføre jobben og kjøre bort massene til et egnet sted. Graving og planering kan være graving av grøfter, planering og drenering av tomt og hage, og lignende type arbeid med gravemaskin.Drenering

Når er område har blitt planert har det i de fleste tilfeller også bruk for drenering, slik at vann ikke samler seg på overflaten. God drenering rundt en bolig er viktig for å hindre oversvømmelser og fuktskader på grunnmur.


Hvis du har fuktskader i kjelleren i et eksisterende bygg kan dette være på grunn av dårlig drenering, og du bør vurdere å utbedre dreneringen før fukten skaper ytterligere skader på boligen.
Boring og sprenging

Hvis du skal bygge i et område med mye fjell må du i de fleste tilfeller sprenge for å klargjøre tomta. Hvis du skal bygge nytt og skal montere bergvarme eller vil ha tilgang til en brønn må du bore.


Boring og sprengning krever egne maskiner og spesialkompetanse fra en maskinentreprenør. Massene som fjernes skal også kjøres til et egnet område.Grøftegraving

En grøft leder vann bort fra et område, tomt eller vei. Hvis du skal grave en grøft har du ofte behov for en maskinentreprenør. Husk at det også er regler for hvordan en grøft skal graves og sikres. Spør maskinentreprenøren om dette hvis du er usikker på hva som gjelder for ditt prosjekt.Riving og sanering

Riving, sanering og fjerning av bygningsmasse krever en maskinentreprenør med riktig utstyr for å utføre jobben på en trygg og effektiv måte. En maskinentreprenør kan også frakte materialer og masse til riktig område for denne typen avfall.Les mer om riving her

Snørydding

En maskinentreprenør kan hjelpe deg med å fjerne store mengder snø fra tomta, innkjørselen eller en vei, og kjøre bort massene til et egnet område.

Finn maskinentreprenørbedrifter på Mittanbud

Finn maskinentreprenørbedrifter på Mittanbud


Se andre oppdrag med maskinentreprenør på Mittanbud:


Les andres evalueringer av maskinentreprenører på Mittanbud:

Rørleggerjobb nytt kjøkken

Anbefales

Jon, Ålesund om H2o Vvs Service AS

Sep, 2023

Graving av grøft

Bra utført arbeid av et kompetent firma. Vi hadde noe kommunikasjonsproblemer undervegs, men det ble løst opp i.

Kine, Heimdal om Kleveland's Utemiljø AS

Sep, 2023

Planering av uteområde

Pålitelig, møter som avtalt, profesjonelt utført, realistisk pris. Veldig fornøyd. Anbefales.

Morten, Tønsberg om Thorleif Brask Findal

Sep, 2023


Publisert 30. jan. 2023, 18:42

Oppdatert 25. sep. 2023, 09:17

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.