Hus og hage

Grunnarbeid

Skal du i gang med grunnarbeid?

Planlegger du et byggeprosjekt og trenger hjelp med å sprenge fjell, graving og planering av tomten, eller annet grunnarbeid? Uansett om du skal i gang med brønnboring, kjerneboring eller fjerne en oljetank: Hos Mittanbud finner du flinke håndverkere som kan hjelpe med alt av grunnarbeid.

Kom i gang med grunnarbeidet i dag

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.

Hva koster grunnarbeid?

Prisen for grunnarbeid vil avhenge av hva du skal gjøre, underlaget på tomten din, størrelsen på prosjektet, og bruk av maskiner og utstyr.


Dersom du skal ha hjelp til graving vil dette vanligvis koste mellom 1500 og 3000 kroner per kvadratmeter. Drenering koster som regel mellom 6000 og 9000 kroner per løpemeter, mens prisen for å sprenge fjell gjerne ligger mellom 200 og 300 kroner per kubikkmeter.Omfang og kompleksitet

Dersom du skal utføre grunnarbeid vil omfanget og kompleksiteten på prosjektet i stor grad avhenge av hva slags byggeprosjekt du skal gjennomføre, størrelsen på prosjektet, og underlaget på tomten din. Dette vil også påvirke totalprisen på prosjektet ditt.


Grunnarbeid er arbeidet som må utføres på en tomt før du kan begynne med et byggeprosjekt. Det kan innebære alt fra utgraving av kjeller eller planering av hage, til brønnboring eller fjerning av en nedgravd oljetank.


Når du skal utføre grunnarbeid er det viktig at du planlegger godt og benytter dyktige håndverkere. Grunnarbeid er en omfattende prosess, og jo bedre arbeidet utføres, desto bedre grunnlag har du for et godt byggeprosjekt videre.


Hvis du skal bygge nytt må du gjennomføre en geoteknisk undersøkelse av tomten din. Denne sier blant annet noe om hva slags underlag du har på tomten, og hvor god bæreevne og styrke tomten har. Den gjør det også lettere å vite hva slags grunnarbeid du trenger å gjennomføre, for eksempel om du har fjell i grunnen som må sprenges vekk.


Dersom prosjektet ditt er søknadspliktig, må du i tillegg betale for å få byggesøknaden behandlet av kommunen.
Håndverkere

Når du skal utføre grunnarbeid bør du benytte flinke fagfolk, slik at du kan være trygg på at du får et godt resultat som oppfyller alle krav.


I mange tilfeller krever grunnarbeid at du må bruke ulike typer maskiner, og du vil derfor ha behov for en maskinentreprenør.


Dersom du skal anlegge hage på tomten etter at grunnarbeidet er utført, kan det være lurt å bruke en anleggsgartner. Enkelte anleggsgartnere kan også hjelpe deg med mindre utgravinger.
Dette kan øke prisen på prosjektet

Det er flere faktorer som påvirker den totale prisen for grunnarbeid. Noen vanlige prisdrivere er hva som skal utføres, størrelsen på prosjektet, underlaget på tomten, og bruk av maskiner og utstyr.


Når du skal utføre grunnarbeid vil grunnforholdene der du skal bygge ha størst påvirkning på hva slags arbeid som må gjøres og prisen på prosjektet. Dersom du for eksempel blir nødt til å grave dypt eller sprenge vekk fjell, vil dette øke prisen på prosjektet.


Om grunnarbeidet skal utføres i ulendt terreng hvor det er vanskelig å komme til med maskiner, kan dette også bidra til at prosjektet tar lengre tid og blir dyrere.


Før du starter med graving, boring, sprengning eller annet arbeid på underlaget, er det viktig at du sjekker hvor det ligger rør og ledninger under bakken. Det kan bli dyrt om gravemaskinen treffer et rør eller en kabel under arbeidet, så det vil lønne seg å planlegge godt i forkant. Hvis du er usikker på om det finnes rør eller kabler under bakken kan du ta kontakt med kommunen.Gravemaskin i solnedgang sett med froskeperspektiv.


Graving og planering

Dersom du skal i gang med et byggeprosjekt, er graving og planering en viktig del av grunnarbeidet for å klargjøre tomten før du begynner på selve byggingen.


Graving er et av de første stegene som må gjennomføres om du skal bygge nytt. Når du skal bygge et hus eller hytte innebærer dette både tomtegraving, planering og rydding av tomten, samt utgraving, støping og drenering av grunnmur. Graving vil være nødvendig uansett om du bygger på en flat eller kupert tomt.


Du kan også ha behov for graving i andre tilfeller, for eksempel om du skal grave en grøft eller ved utgraving av kjeller eller basseng.


Planering av tomten er gjerne det siste du gjør før du kan starte å bygge, etter at graving og annet grunnarbeid er utført. Ved planering tilpasses terrenget ut ifra planer og tegninger. Hvor mye arbeid som kreves avhenger som regel av hvor kupert terrenget er, og om det er behov for å bygge støttemurer.


I noen tilfeller vil du måtte søke om byggetillatelse for graving og flytting av masse, avhengig av hvor dypt du planlegger å grave eller hvor høyt du skal bygge med masse. Ofte vil utgravinger være en del av et større byggeprosjekt som du kanskje uansett må sende inn byggesøknad om. Mindre terrengjusteringer er ofte unntatt søknadsplikt.
Pris for graving og planering

Hva det koster for graving og planering vil i stor grad avhenge av hvor mye og hvor dypt du skal grave. Prisen for utgraving av en tomt ligger vanligvis på mellom 1500 og 3000 kroner per kvadratmeter.


Hvor mye og hvor dypt du må grave kommer an på hva du planlegger å gjøre eller bygge på tomten. Det vil for eksempel koste mer for graving om du skal støpe grunnmur til en bolig eller bygge basseng, enn om du skal ha grunnmur til en garasje eller legge drenering.


Dersom du har underlag eller masser med dårlig bæreevne på tomten, som for eksempel sand eller leire, må du grave dypere for å komme til et bærende underlag.


Ved graving av tomt vil du få store mengder jord og avfall som må kjøres bort. Gravefirmaet kan hjelpe deg med transport av massene til et egnet sted. Dette koster som regel rundt 1 til 1,5 krone per kilo.
Drenering

Uansett om du skal bygge nytt, anlegge hage eller pusse opp kjelleren, er det viktig å sørge for god drenering. Da unngår du at overvann samler seg i hagen, samtidig som du sikrer huset mot oversvømmelser og fuktskader. God drenering vil også føre til lavere behov for vedlikehold og forlenge levetiden på huset.


Dersom du har fuktskader i kjelleren, kan dette være et tegn på dårlig drenering av boligen. Da bør du vurdere en utbedring av dreneringen før skadene blir større. Om du bor i en eldre bolig, kan det være lurt å ta en sjekk av gamle dreneringsrør så du kan skifte de ut før skaden inntreffer.


Drenering legges som regel på undersiden av grunnmuren, og krever derfor graving. For at vannet skal kunne dreneres bort fra huset hele året, er det viktig med god isolering av både dreneringsrør og grunnmur.
Pris for drenering

Hva det koster for drenering avhenger blant annet av antall meter som skal dreneres, hvor dypt det graves, og hvordan grunnforhold du har på tomten.


Vanligvis vil prisen for drenering ligge mellom 6000 og 9000 kroner per løpemeter. I tillegg må du betale for transport av massene. Dette koster gjerne 1 til 1,5 krone per kilo.


Dersom det er vanskelige grunnforhold på tomten, som for eksempel mye fjell eller løsmasser, kan dette føre til ytterligere kostnader og at arbeidet tar lengre tid. Det gjelder også dersom du har en terrasse, hageanlegg eller andre ting som må fjernes før dreneringsarbeidet kan begynne.
Sprengning av fjell

Dersom du skal bygge i et område med mye fjell eller stein, kan det hende du må sprenge for å klargjøre tomten. Sprengning av fjell med sprengstoff krever at du benytter dyktige fagfolk, slik at du sikrer at arbeidet blir utført på en trygg måte.


Fjell kan være synlig over bakken, men i mange tilfeller er det gjemt under bakken. Det kan derfor være lurt å gjennomføre en geoteknisk undersøkelse før du setter i gang med byggeprosjektet, så du ikke risikerer å avdekke fjell midt i gravearbeidet.


Det finnes også metoder for å sprenge fjell uten sprengstoff, som for eksempel hydraulisk sprengning eller sprengsement. Hvilken metode du bør bruke for å fjerne fjell og stein på tomten avhenger av området du bor i, og hvilken bergart det er snakk om.
Pris for sprengning av fjell

Hva det koster for å sprenge stein og fjell vil avhenge av hvor mye som skal fjernes, hvilken bergart det er, og hva slags utstyr det er behov for. Prisen for å sprenge fjell ligger vanligvis rundt 5000 kroner per kubikkmeter.
Boring, kjerneboring og brønnboring

Om du vil ha tilgang til en brønn på hytta eller installere bergvarme i huset, vil brønnboring være nødvendig. Brønnboring skal utføres av håndverkere med spesialkompetanse, slik at arbeidet blir utført på en sikker måte.


Ved brønnboring etter vann vil håndverkeren hjelpe deg å finne en egnet plassering for brønnen. Deretter bores det ned til ønsket vannmengde er funnet, og en brønnpumpe installeres i brønnen.


Dersom du ønsker å redusere strømutgiftene, kan en væske-til-vann-varmepumpe være en god løsning. Brønnboring kan benyttes for å bore en energibrønn for å utnytte varmen lagret i grunnen.


Trenger du å skjære et hull i grunnmuren eller andre vegger av betong, stein eller armering, kan du benytte kjerneboring.


Kjerneboring kan for eksempel brukes dersom må trekke nye rør gjennom veggen i forbindelse med installering av et nytt oppvarmings- eller ventilasjonssystem. I tillegg kan kjerneboring gjøre det enklere om du må fjerne en oljetank.
Pris for boring, kjerneboring og brønnboring

Hva det koster for brønnboring avhenger av hva du borer etter, hvor dypt du må bore, og hvilket utstyr som trengs.


Prisen for brønnboring etter vann ligger vanligvis på omtrent 40 000 kroner for en 60 meter dyp brønn, og på omtrent 60 000 om brønnen er 100 meter dyp. Prisen inkluderer både arbeidet og pumpeutstyr til brønnen.


Brønnboring etter bergvarme koster normalt mer enn å bore etter vann, ettersom du er nødt til å bore dypere. Det koster rundt 100 000 kroner å bore en energibrønn for å utnytte bergvarme. I tillegg må du betale for selve varmepumpen.


Prisen for kjerneboring vil variere ut ifra hvor mye du skal bore, tykkelsen på veggen og transport av massene. Eksempelvis koster det omtrent 7000 kroner for kjerneboring av 1 kvadratmeter i en 20 cm tykk betongvegg.
Fjerne oljetank og oljefyr

Dersom du har oljetank og oljefyr, kan disse ikke lenger brukes til oppvarming av fossil olje eller parafin. Om du ikke skal bruke oljetanken med bioolje eller bioparafin, er det viktig at den fjernes helt eller tømmes, renses og saneres.


En gammel oljetank bør tas hånd om innen to år etter du sluttet å bruke den. Dersom det er fare for forurensning fra en nedgravd oljetank, for eksempel en oljelekkasje, bør du fjerne oljetanken helt.


Om faren for forurensning er liten og det er uforholdsmessig dyrt og vanskelig å fjerne oljetanken, for eksempel på grunn av tankens plassering, kan det være aktuelt å beholde oljetanken i bakken. I dette tilfelle må oljetanken tømmes, renses og saneres.


Alt arbeid med fjerning, tømming og sanering av oljetank skal gjøres av godkjente fagfolk, ettersom det arbeides med avfall som er farlig for både deg og miljøet.
Pris for å fjerne oljetank og oljefyr

Hva det koster for å fjerne en oljetank avhenger i stor grad av om oljetanken må graves opp eller ikke, og hvilke andre tiltak som må gjennomføres for å komme til oljetanken. Prisen for å fjerne en oljetank ligger vanligvis mellom 10 000 og 25 000 kroner.


Tømming, rensing og sanering av en oljetank koster gjerne mellom 5000 og 8000 kroner. Skal du fjerne en oljefyr koster dette rundt 10 000 kroner.


Dersom du er nødt til å fjerne og bygge opp igjen en terrasse eller et tilbygg, eller gjenopprette grøntområder etter fjerning av en oljetank i hagen, vil prisen for dette komme i tillegg.


Det er viktig at oljetanken fjernes i tide, så du unngår dyre regninger for eventuelle oljelekkasjer. Det kan være vanskelig å oppdage en oljelekkasje før en større skade har oppstått. Dersom det er lenge siden du sjekket tilstanden på oljetanken, vil det være lurt å undersøke den så snart som mulig.
Andre prosjekter

Dersom du først skal i gang med grunnarbeid på tomten, kan dette også være en god anledning til å få gjennomført andre prosjekter når håndverkere og maskiner allerede er på plass.
Isolering

Om du skal forbedre den gamle dreneringen på en eldre bolig, kan det være lurt å etterisolere grunnmuren, kjellervegger og gulv samtidig.


I tillegg til at du kan spare penger ved å gjøre flere prosjekter på en gang, vil drenering og etterisolering også være en langsiktig investering. God drenering og isolering sikrer huset ditt mot fuktskader i fremtiden, og vil gi deg bedre innemiljø og lavere strømregninger.
Hagearbeid, asfaltering og belegningsstein

Dersom du har lyst på en ny innkjørsel eller en pent opparbeidet hage, vil det være en god idé å få dette gjort når du allerede skal i gang med arbeid på tomten, og har en maskinentreprenør eller anleggsgartner på plass.


Skal du først grave på tomten, kan du få hjelp med hagearbeidet etter jobben er gjort. Det er også vanlig å legge belegningsstein eller asfaltere innkjørselen i forbindelse med grunnarbeid.
Finn bedrifter som kan hjelpe deg med grunnarbeid

Finn bedrifter som kan hjelpe deg med grunnarbeid


Se andre jobber lagt ut på Mittanbud


Les evalueringer av andre jobber lagt ut på Mittanbud

Grave ned til vann- og avløpsrør for hånd

Hadde mulighet til å komme på kort varsel, kom som avtalt og gjorde en god jobb. Ville brukt igjen.

Trude, Moss om K Rød

Sep, 2023

Graving ifbm med legging av grus

Bra utført arbeid til god pris. Anbefales

David Jan, Skatval om Bk Maskin AS

Sep, 2023

Utgraving for carport samt innkjøring og planering av pukk.

Et ryddig firma å samarbeide med. Raskt utført til avtalt tid. Anbefales

Trygve, Sjetnemarka om Nordic Entreprenør AS

Sep, 2023

Publisert 31. jan. 2023, 10:50

Oppdatert 25. sep. 2023, 09:17

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.