Trenger du hjelp med riving?

Skal du i gang med å rive? Enten du skal rive opp gulv, en vegg eller hele huset kan du få hjelp av dyktige håndverkere fra Mittanbud. Legg ut jobben i dag og få gode tilbud – helt gratis!

Kom i gang!
Piece of tape

Trenger du hjelp med riving?

Skal du i gang med å rive? Enten du skal rive opp gulv, en vegg eller hele huset kan du få hjelp av dyktige håndverkere fra Mittanbud. Legg ut jobben i dag og få gode tilbud – helt gratis!

Kom i gang!

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.

Innhold

Hva koster det å rive?

Mindre riveprosjekter ligger som regel mellom 15 000 – 50 000 kroner, mens store prosjekter som riving av bygg eller bærevegger koster i gjennomsnitt 300 000 kroner. Prisen for riving vil variere etter størrelsen på det du skal rive, materialene det består av og hvor krevende det er å rive det.


Tidsbruken for rivingen vil også påvirke prisen. Vanligvis tar et større riveprosjekt en ukes tid fra start til slutt, men om du skal gjennomføre et mindre prosjekt – som for eksempel å rive en lettvegg i stua – vil dette som regel ta mellom en til to dager.Omfang og kompleksitet

Hvor omfattende riveprosjektet blir varierer etter hva du skal gjøre. Hvor mye som skal rives er hovedfaktoren, det vil naturlig nok være vesentlig mer krevende om du skal rive et hus enn om du skal rive gulvet i gangen.


Dersom du skal rive kjøkkenet eller badet vil dette som regel være ganske omfattende prosjekter, på grunn av rør, ledninger og andre tekniske elementer. Spesielt badet krever riktig kompetanse når det skal rives, og riving av bad tar som regel rundt fem dager fra start til slutt.Håndverkere

Når du skal rive er det viktig at du bruker flinke fagfolk. Dette gjelder spesielt om du skal rive områder med tekniske elementer som rør eller ledninger, slik at du ikke risikerer lekkasjer eller strømbrudd. Da trenger du en elektriker til å koble ut eller legge om det elektriske, og en rørlegger til å håndtere rør og avløp på en sikker måte.

Om du har et mindre prosjekt er det lurt å ansette en rivningsarbeider, eventuelt en maskinentreprenør om du har behov for gravemaskin eller lignende utstyr.


Skal du rive et helt bygg er du nødt til å ansette et rivningsfirma. Et firma vil ha riktig utstyr til rivingen, i tillegg til at de håndterer og sorterer avfallet etter rivingen på en ryddig og miljøvennlig måte. Når du skal rive bolig må du søke om tillatelse fra kommunen før du setter i gang.


Om du mistenker at det er asbest i bygget du skal rive er det svært viktig at du bruker kompetente håndverkere som har erfaring med håndtering av asbest. Det finnes mange større rivningsfirmaer som har ekspertise innenfor asbestsanering, forhør deg med firmaet om hvordan dere skal gå frem for å håndtere det.


Hvis du er i tvil om du kan rive selv bør du forhøre deg med en fagperson.

Noen mindre tekniske prosjekter, som for eksempel riving av gulv og vegger som ikke er bærende eller har rør og ledninger i seg kan du gjøre selv. Derimot er det mange riveprosjekter som er søknadspliktige og som derfor må utføres av fagpersoner.Dette kan øke prisen på riving

Det er flere faktorer som påvirker prisen på riveprosjekter, men disse faktorene er typiske prisdrivere:

  • Størrelse på det som skal rives
  • Behov for utstyr og teknikk
  • Tilgang og adkomst til tomten
  • Håndtering av avfall og kildesortering av materialer
  • Byggematerialer med asbest eller andre farlige stoffer

Riving av hus

Hvis du skal rive et hus er dette et stort prosjekt som krever profesjonelle fagfolk med kompetanse på riving. Det er søknadspliktig å rive hus, og du bør leie inn et eget rivningsfirma. Firmaet vil håndtere hele prosessen, i tillegg til håndtering og sortering av avfall.


Det er lurt å planlegge godt når du skal rive huset. Dersom du skal sette opp et nytt bygg på samme tomt, bør du ansette en arkitekt i forkant. Da kan dere bli enige om hvilke deler av den gamle konstruksjonen som kan gjenbrukes, så sparer du utgifter både på avfallshåndtering og nye materialer.Gravemaskin i en haug av avfall.
Pris for riving av huset

Å rive et helt hus vil koste fra 250 000 kroner og oppover. Prisen varierer etter hvor stort huset er, hva slags materialer det er bygget i, og tilgang til tomten. Om det er et gammelt, frittstående trehus som skal rives vil dette for eksempel være mindre omfattende enn om du skal rive en større betongkonstruksjon.


Det er lurt å bli enig med rivningsfirmaet om prisen før de setter i gang med arbeidet, slik at du vet hvor mye prosjektet vil koste fra start. Snakk med rivningsfirmaet om tidsbruk og hvem som er ansvarlige for hva, så sparer du deg for arbeid i etterkant.


Hvis materialene som skal rives er gjenbrukbare kan du forhandle om prisen for tjenestene. Ofte kan entreprenøren utnytte materialene videre i andre prosjekter. Dette kan føre til en bedre pris for deg, samtidig som brukbare materialer får nytt liv i andre prosjekter.
Ulike riveprosjekter

Enten du skal rive det gamle badet, skifte ut kjøkkenet eller rive en vegg er det viktig å sette seg inn i hva som skal gjøres før du begynner. Hvis du mistenker at det asbest i bygget du skal rive er det viktig at dette håndteres på en trygg måte.


Riving av bad eller kjøkken

Dersom du skal bygge nytt bad eller kjøkken, må det gamle rives først. Riving av kjøkken og bad krever dyktige fagfolk med riktig kompetanse, slik at du unngår lekkasje eller skader på det elektriske anlegget. Du kan spare en del på å rive enkelte deler av innredning som skap og fliser selv, men du bør uansett planlegge med en rivearbeider hva du eventuelt kan gjøre på egenhånd.


Hvis du har et kjøkken eller bad som har noen brukbare deler er det lurt å tenke på dette når du skal rive. Selv om du ikke har bruk for det selv lenger, kan det være du kan selge det eller gi det bort for videre bruk. Da sparer du utgifter for transport knyttet til avfallshåndtering, og du unngår problemet med at huset blir fylt opp med avfall under oppussingen.Riving av vegger

Det kan være fristende å fjerne en vegg i boligen, enten du vil åpne opp et rom eller slå sammen to rom til ett. Hvis du skal rive veggen er det viktig at du først finner ut om det er en bærende vegg eller en lettvegg. Det er lurt å få en fagperson til å se på veggen før du setter i gang, slik at du er sikker på at det ikke er en bærende vegg. Dersom du skal rive en bærende vegg er dette søknadspliktig og det er krav om at jobben utføres av fagpersoner.


Riving av lettvegg er en relativt enkel jobb, og det krever ikke særlig mye utstyr. Om du er usikker på hvordan du skal gå frem kan det være lurt å få hjelp av en håndverker, slik at du ikke ødelegger boligen din.Fjerning og håndtering av asbest og eternitt

Dersom boligen din eller bygget du skal rive er bygget før 1980-tallet kan det være det inneholder asbest. Asbest er et svært skadelig og giftig mineral både for mennesker og miljøet, og som tidligere ble mye brukt i isolasjon av gulv, vegger og tak. Asbest er spesielt farlig når det støver, og når du skal rive et bygg som inneholder asbest er det derfor viktig at rivingen foregår på en trygg og nøyaktig måte.
Start med rivingen i dag

Registrer jobben hos Mittanbud

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.