Trenger du hjelp med transport?

Planlegger du å frakte en bil, flytte et piano eller trenger hjelp til å transportere farlig gods? Uansett om du trenger varetransport eller persontranspor. På Mittanbud finner du transportfirmaer som kan hjelpe deg med alt av transporttjenester.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du hjelp med transport?

Planlegger du å frakte en bil, flytte et piano eller trenger hjelp til å transportere farlig gods? Uansett om du trenger varetransport eller persontranspor. På Mittanbud finner du transportfirmaer som kan hjelpe deg med alt av transporttjenester.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Hva koster det for transporttjenester?

Prisen for transporttjenester vil i stor grad avhenge av hva som skal fraktes, hva slags type kjøretøy det er behov for, og hvor langt det skal transporteres.


Når du skal transportere varer eller personer bør du benytte flinke fagfolk, så du kan være trygg på at lasten er godt sikret og kommer frem dit det skal til avtalt tid.


Avhengig av hva slags transporttjeneste du har behov for, vil et transportfirma sørge for at du får en sjåfør med riktig erfaring for oppdraget.



Omfang og kompleksitet

Dersom du har behov for transporttjenester vil omfanget og kompleksiteten på oppdraget avhenge av hva du skal transportere, størrelsen og tyngden på lasten, og om det er behov for ekstra hjelp i forbindelse med bæring eller sikring av lasten. Dette vil også påvirke totalprisen på oppdraget.


Når du skal frakte varer over store avstander, eller transportere store og tunge gjenstander, er det lurt å benytte et transportfirma. Da sikrer du at varene kommer frem på en trygg og effektiv måte.


Dette kan øke prisen på transporttjenester

Det er flere faktorer som påvirker den totale prisen for et transportoppdrag. Noen vanlige prisdrivere er hva som skal fraktes, tyngden og størrelsen på lasten, type kjøretøy, kjørelengde og varighet på oppdraget.


Dersom du skal transportere noe fra eller til et sted med vanskelig fremkommelighet, kan dette øke prisen på prosjektet.



Transport av bil, båt og maskin

Dersom du skal frakte en bil eller båt over lange avstander, kan det være lurt å få hjelp av et transportselskap. I mange tilfeller kan det være et rimeligere og sikrere alternativ å benytte seg av bil- og båttransport enn å kjøre selv.


Hvis du har kjøpt ny bil, vil den trenge skilter og forsikring før du kan kjøre bilen på egen hånd. Ved å få hjelp til frakting av bil, slipper du å tenke på dette før bilen står klar hjemme hos deg.


Du kan også spare penger på biltransport ettersom du ikke må betale for drivstoff, bompenger og andre utgifter, kun selve prisen for transportfirmaet. I tillegg vil biltransport spare deg for mye tid, sammenlignet med om du skulle hentet bilen selv.


Om du skal frakte en båt, eller har en båt på vannet som skal flyttes til en lagringsplass på land, kan du benytte båttransport. Det sikrer at båten blir løftet og transportert på en trygg måte, slik at du unngår skader på båten. Du kan enten frakte en båt langs kysten på et større skip, eller ved hjelp av en kranbil.


Dersom du trenger å få fraktet en maskin i forbindelse med grunnarbeid eller annet arbeid på tomten, vil du ha behov for maskintransport. Transportfirmaer har erfarne sjåfører og riktig typer biler, som sørger for at maskinene sikres og transporteres etter kravene.



Skal du transportere en maskin som er mer enn 3 meter bred eller 23,5 meter lang, er det krav om følgebil i tillegg til selve maskintransporten.


Pris for transport av bil, båt og maskin

Hva det koster for frakt av bil, båt eller maskin avhenger av hvor langt den skal fraktes, transportruten, antall biler, båter eller maskiner du skal frakte, og hvor lang frakttid du ønsker.


Prisen for biltransport ligger vanligvis mellom 1000 og 7000 kroner for en personbil eller varebil, avhengig av hvor stor bilen er og hvor i landet den skal fraktes. Dersom du skal transportere en bobil koster dette rundt 15 000 kroner, mens prisen for en lastebil ligger på rundt 20 000 kroner.


Trenger du båttransport ligger prisen rundt 1200 kroner per time, avhengig av størrelsen på båten. Maskintransport koster rundt 2500 kroner, inkludert tilrigging av maskinen.




Persontransport

Har du behov for transport til deg selv eller andre mennesker, finnes det mange former for persontransport.


Et transportfirma kan hjelpe deg med alt av transporttjenester, enten du trenger transport til flyplassen, sightseeing, pasienttransport eller en firmatur. Om du skal på tur med en gruppe, kan du for eksempel leie en buss, minibuss eller personbiler.



Pris for persontransport

Om du har behov for persontransport er prisen avhengig av hvor mange som skal transporteres, samt lengden og varigheten på oppdraget. I tillegg vil prisen variere ut fra tid på døgnet, og om det er en ukedag, helg eller helligdag.


Skal du for eksempel leie en turbuss til 50 personer koster dette rundt 3000 kroner i startpris, og deretter 1000 kroner per time. Eventuelle utgifter til bompenger og fergekostnader kommer i tillegg.




Budbil og varetransport

Dersom du skal sende eller motta en pakke, og vil være helt trygg på at vareleveringen kommer frem i tide, kan du benytte en budbil.


En budbil henter pakken på avtalt sted og frakter den direkte dit den skal leveres, i stedet for at pakken må innom en lasteterminal eller andre stopp på veien.


Et budfirma tilbyr som regel også ekspresslevering, dersom det haster å få pakken levert. Om du ofte har behov for transport av varer, kan du også inngå en lengre avtale for varelevering med et transportfirma.



Pris for budbil og varetransport

Hva det koster for en budbil avhenger av hvor mye som skal fraktes og hvor langt det skal kjøres. Prisen for varelevering ligger vanligvis mellom 20 og 40 kroner per kilometer.




Godstransport

Om du trenger frakt av store og tunge varer, kan disse transporteres med godstransport. Skal du sende flere ulike varer vil det også være lurt å sende disse i én stor sending, kalt stykkgods. Ved å kombinere enkeltpakker til stykkgods vil den totale fraktprisen bli lavere.


Du må også benytte godstransport ved transport av farlig gods. Farlig gods vil si gjenstander og stoffer som kan medføre en risiko for helse, miljø eller sikkerhet. Et vanlig eksempel på farlig gods er litiumbatterier.


Det er strenge regler rundt merking, håndtering og transportering av farlig gods. Som avsender har du ansvar for at det farlige godset er merket korrekt før det sendes.


Pris for godstransport

Hvor mye godstransport koster vil avhenge av hvor mye skal som fraktes og hvor langt det skal transporteres. Eksempelvis ligger prisen for godstransport av 1000 kg mellom Oslo og Bergen på rundt 3500 kroner.


Dersom du skal transportere farlig gods eller sendingen har spesielle krav til levering, kan dette øke prisen på transporten.




Massetransport

Om du trenger å fjerne masser fra tomten, eller har behov for levering av grus, pukk eller andre masser, kan det være lurt å få hjelp av et transportfirma til massetransport.


Når du skal bygge nytt eller gå i gang med andre byggeprosjekter på tomten, må du som regel utføre diverse typer grunnarbeid som graving og planering. Dette vil føre til store mengder masser som må kjøres bort, og ofte vil gravefirmaet kunne hjelpe deg med massetransport til et egnet sted.


Skal du fornye innkjørselen, lage gårdsplass eller anlegge hage, vil du kanskje ha behov for levering av et lastebillass med grus, jord eller belegningsstein, eller transport av asfalt til asfaltering.



Pris for massetransport

Hva det koster for massetransport avhenger av hvor mye masse som skal transporteres. Om du har masser som må fraktes bort fra tomten, ligger prisen for dette på rundt 1 til 1,5 krone per kilo.


Dersom du trenger levering av et lastebillass med grus, pukk eller andre masser, koster dette rundt 1500 kroner for levering med tippbil.


Om det er vanskelig å komme til med tippbil, eller du vil ha flere varer på samme lass, kan massene leveres med en grabb. Massetransport med grabb koster rundt 2000 kroner per levering.




Flytte piano

Om du skal flytte et piano eller andre store, tunge og verdifulle gjenstander, er det viktig at dette gjøres på riktig måte for å unngå skader.


Pianoflytting krever både erfaring, korrekt løfteteknikk og riktig utstyr. Det er derfor lurt å benytte et transportfirma til flytting av piano, i stedet for å forsøke selv. Da slipper du å skade både deg selv, pianoet og andre møbler eller overflater.


Flytter du til eller fra en leilighet uten heis, eller om heisen er for liten, vil det være ekstra utfordrende å flytte et piano. De fleste flyttefirmaer vil ta ekstra betalt jo flere etasjer pianoet må bæres opp eller ned.



Pris for å flytte piano

Hvor mye det koster for pianoflytting avhenger av størrelsen og tyngden på pianoet, hvor langt det skal flyttes og hvor mange etasjer det skal bæres opp.


Prisen for flytting av et piano fra en 1. etasje til en annen 1. etasje ligger vanligvis mellom 3000 og 4500 kroner. Deretter kommer det et tillegg per etasje pianoet skal flyttes på hver adresse.


Dersom du skal flytte et flygel krever dette mer arbeid ettersom flygelet må demonteres. Prisen for flygeltransport vil derfor som regel være høyere enn for pianotransport, med en minstepris på rundt 4500 kroner.




Helikoptertransport

Dersom du har behov for å frakte varer, materialer eller personer til steder med lite fremkommelighet eller hvor man vil minimere skader i terrenget, kan dette gjøres med helikoptertransport.


Skal du for eksempel bygge eller pusse opp en hytte i et vanskelig tilgjengelig område, kan helikoptertransport gjøre jobben med å frakte materialer og utstyr betydelig lettere. I tillegg til å spare terrenget for tunge kjøretøy, vil helikoptertransport også være et svært effektivt alternativ.


Helikoptertransport utføres som regel ved at lasten fraktes hengende i en line under helikopteret. Lasten kan manøvreres og settes ned med stor presisjon, og et helikopter vil derfor kunne være en god erstatning for en kran.


Et helikopter kan fly alt av materialer og utstyr som du trenger til hyttebygging eller andre byggeprosjekter. Dette kan være alt fra dører og vinduer, tak, betong til grunnmur, isolering eller interiør. Dersom du skal bygge en modulhytte, er det også mulig å frakte hele moduler ved hjelp av et helikopter.



Pris for helikoptertransport

Dersom du har behov for helikoptertransport, vil prisen i stor grad være avhengig av hvor langt helikopteret må fly, hva lasten består av og hvor tung den er.


I tillegg er det mange faktorer som kan påvirke tiden helikopteret må bruke i luften. Dette kan blant annet være værforhold eller hvor presist det kreves at lasten settes ned.


Eksempelvis ligger prisen for frakt av 1000 kg med helikopter vanligvis mellom 10 000 og 15 000 kroner.






Finn bedrifter som kan hjelpe deg med transport
FLYTTEBYRÅ OSLO IMRAN ASHRAF
Vestlisvingen 82, 0969 Oslo
4.7(730)

Om bedriften

FLYTTEBYRÅ OSLO IMRAN ASHRAF har utført flere jobber fra Mittanbud i Asker, Aurskog-Høland, Bærum, med 4.65 av 5 stjerner fra 730 oppdragsgivere.

Les erfaringer med FLYTTEBYRÅ OSLO IMRAN ASHRAF

ACTIV TRANSPORT & FLYTTEBYRÅ AS logo
ACTIV TRANSPORT & FLYTTEBYRÅ AS
Frysjaveien 35, 0884 Oslo
4.7(686)

Om bedriften

ACTIV TRANSPORT & FLYTTEBYRÅ AS har utført flere jobber fra Mittanbud i Oslo kommune, Eigersund, Stavanger, med 4.69 av 5 stjerner fra 686 oppdragsgivere.

Les erfaringer med ACTIV TRANSPORT & FLYTTEBYRÅ AS

OSSY MOVERS logo
OSSY MOVERS
4.7(455)

Om bedriften

OSSY MOVERS har utført flere jobber fra Mittanbud i Oslo kommune, Vestby, Nordre Follo, med 4.69 av 5 stjerner fra 455 oppdragsgivere.

Les erfaringer med OSSY MOVERS

Om bedriften

Tore Aune Transport har utført flere jobber fra Mittanbud i Oslo kommune, Eigersund, Stavanger, med 4.71 av 5 stjerner fra 448 oppdragsgivere.

Les erfaringer med Tore Aune Transport

RAJA TRANSPORT AS
Blakkens vei 37, 1281 Oslo
4.6(786)

Om bedriften

RAJA TRANSPORT AS har utført flere jobber fra Mittanbud i Oslo kommune, Eigersund, Stavanger, med 4.63 av 5 stjerner fra 786 oppdragsgivere.

Les erfaringer med RAJA TRANSPORT AS

Vis flere selskaper

Se andre jobber lagt ut på Mittanbud

Varetransport/Budbil - Fra 5257 Kokstad til 0361 Oslo - Så snart som mulig

5257KOKSTAD

Hente et bord på 120cm på Bolia i Bergen og levere i Oslo

Varetransport/Budbil - Fra 4629 Kristiansand s til 4630 Kristiansand s - På 19.04.2024

4629KRISTIANSAND S

Henter en sovesofa fra Tinheia til universitetet (UiA). Rund kl 14

Varetransport/Budbil - Fra 2050 Jessheim til 5151 Straumsgrend

2050JESSHEIM

Skånsom Transport av Oliventre i jord med potte. Treet er ca 220cm høyt

Varetransport/Budbil - Fra 1351 Rud til 3614 Kongsberg - Så snart som mulig

1351RUD

Ønsker tilbud på frakt av 4 sommerhjul fra Rud til Kongsberg. 20 tomms sommerhjul (alufelger).

Varetransport/Budbil - Fra 2720 Grindvoll til 1454 Fagerstrand - Etter 30.04.2024

2720GRINDVOLL

Hente sofa og to stoler

Varetransport/Budbil - Fra 1339 Vøyenenga Bærum til 0770 Oslo

1339VØYENENGA

Jeg trenger hjelp med å hente tresetermodulsofa som er delt i 2 moduler. Modulene skal vare pakket og hver av modulene er følgende: dybde 107cm bredde 155cm høyde 70cm Jeg er fleksibel, men åpningstidene dems er Onsdag - Torsdag kl. 13-17 Fredag kl. 14-17 Lørdag kl. 10-13 Jeg må vare med for å få utlevert sofaen og kan hjelpe med bæring om du stiller opp alene med varebil. Det må vare en varebil med plass til begge modulene og ikke en om gangen.



Les evalueringer av andre jobber lagt ut på Mittanbud
Varetransport/Budbil - Fra 0201 Oslo til 3048 Drammen - På 05.04.2024

Jeg kan trygt anbefale hønefoss transport rask levering. Var hos oss til tiden de skule Mvh Festivalen service Amdir Lars Inge svenseid

April 2024
L

Lars Inge om HØNEFOSS TRANSPORT AS

Oslo
Varetransport/Budbil - Fra 0198 Oslo til 1367 Oslo - På 12.04.2024

Bra kvalitet og bra pris. Forsiktig fra punkt A til B. Har gjort flytting mye enklere. Anbefales.

April 2024
P

Pearl om RAJA TRANSPORT AS

Oslo
Varetransport/Budbil - Fra 6005 Ålesund til 1530 Moss - Før 31.01.2024

Jeg kan trygt anbefale Risviks Rs-transport. Pålitelig, profesjonell kommunikasjon og de leverer i tide.

April 2024
J

Jedy om Risviks Rs-transport Tjeneste

Ålesund
Varetransport/Budbil - Fra 2007 Kjeller til 1176 Oslo - Før 12.04.2024

The best! Very nice guys and very professional! strongly recommended!

April 2024
T

Tuan Vu om JUHASZ TRANSPORT OG BILSERVICE

Leirsund
Varetransport/Budbil - Fra 4085 Hundvåg til 1529 Moss - Før 11.04.2024

Veldig ryddig og proff. Enkel betaling

April 2024
h

henning om E6Ekspress

Fjellhamar
Varetransport/Budbil - Fra 0951 Oslo til 1470 Lørenskog - På 10.04.2024

Veldi bra

April 2024
s

shashank kumar om KLEBONAS TRANSPORT

Oslo
Varetransport/Budbil - Fra 0584 Oslo til 0272 Oslo

Mikael er en kjjempe hyggelig, ordentlig og effektiv gutt. Prisen er bra og kvalitet på jobben er supert. Jeg skal anbefale han til alle mine kontakter.

April 2024
S

Sandra om FRID LOGISTICS

Oslo
Varetransport/Budbil - Fra 6490 Eide til 2390 Moelv

Bra service.

April 2024
g

geir om GRIUSELIONIS SERVICE

Tørberget
Varetransport/Budbil - Fra 1890 Rakkestad til 1449 Drøbak - Etter 01.03.2024

Bedre gjennomføring blir det ikke. Anbefales absolutt.

April 2024
B

Bjørn Magnus om Larsen I farta

Oslo
Varetransport/Budbil - Fra 7560 Vikhammer til 2020 Skedsmokorset

Veldig flinke folk, kjempe god kommunikasjon. Ryddig og proft utført transport av en MC iht avtalen. Kommer absolutt til å bruke de igjen. Tusen takk. Hilsen en uktra fornøyd kunde. 👌

April 2024
M

Munaqib om TARGET TRANSPORT AS

Sømna
Varetransport/Budbil - Fra 3210 Sandefjord til 6633 Gjemnes

Litt uheldige omstendigheter, så det ble litt forsinkelser, men det gikk fint. Trengte ikke "krangle" på prisen. Jobben blir utført og det er en trygg prosess i forhold til betaling.

April 2024
M

Magnhild om E6Ekspress

Bergen
Varetransport/Budbil - Fra 4016 Stavanger til 1358 Jar

Leverte i henhold til avtale

April 2024
F

Fredrik om GRIUSELIONIS SERVICE

Stavanger
Varetransport/Budbil - Fra 0981 Oslo til 1617 Fredrikstad - Må være flyttet innen Tirsdag kl 16:00

God dialog, punktlig og effektiv. God på pris og humør. Anbefales på det sterkeste, vi ble veldig fornøyde.

April 2024
D

Didrik om Transport Giganten AS

Oslo
Varetransport/Budbil - Fra 7048 Trondheim til 0282 Oslo

Veldig god service, god kommunikasjon hele veien og de var fleksible for å yte den beste hjelpen til oss.

April 2024
H

Håvard om AUTOTRIPP AS

Lillesand
Godstransport - Fra 7047 Trondheim til 0194 Oslo

Tipp topp!

April 2024
H

Hedda om ROY HESSEN AS

Oslo
Varetransport/Budbil - Fra 5713 Vossestrand til 7067 Trondheim

Billig, kjapt og enkelt. Anbefales.

April 2024
A

Andreas om Stankaitis

Trondheim
Varetransport/Budbil - Fra 7049 Trondheim til 3403 Lier

Bra komuniksjon, og valuta for penga

April 2024
A

Azim om TARGET TRANSPORT AS

Lier
Varetransport/Budbil - Fra 7010 Trondheim til 1823 Knapstad - Etter 30.03.2024

Veldig bra kommunikasjon underveis.

April 2024
S

Stig-arne om AUTOTRIPP AS

Knapstad
Varetransport/Budbil - Fra 4280 Skudeneshavn til 6905 FLORØ

fornøyd

April 2024
Z

Zbigniew om Mitt Og Ditt Flyttebyrå

FLORØ
Varetransport/Budbil - Fra 4520 LINDESNES til 0560 Oslo

Bra.

April 2024
T

Tatyana om DAP TRANSPORT PLIOPA

Oslo
Varetransport/Budbil - Fra 4009 Stavanger til 4008 Stavanger

Kjempe service

April 2024
G

Geir Ove om ROGALAND SØPPELTAXI AS

Stavanger
Varetransport/Budbil - Fra 0275 Oslo til 0275 Oslo - Så snart som mulig

Raske og effektive! Anbefales:)

April 2024
M

Michelle Christine om GANGAL TRANSPORT SALEEM

Oslo
Godstransport - Fra 0553 Oslo til 7042 Trondheim - Så snart som mulig

Høflig og rimelig

April 2024
D

Dina om TARGET TRANSPORT AS

Oslo
Varetransport/Budbil - Fra 1540 Vestby til 8800 Sandnessjøen - Når som helst

Rett frem. Her får du god service og varen levert i enn fei Anbefales

April 2024
S

Sindre om Coastmar As

Sandnessjøen

Publisert 06. feb. 2023, 19:24

Oppdatert 26. mars 2024, 12:03