Hus og hage

Mur og betong

Skal du mure eller støpe i betong?

Trenger du hjelp med å bygge en mur, eller kanskje du skal støpe noe i betong? Enten du skal vedlikeholde, reparere eller mure nytt: På Mittanbud finner du flinke håndverkere som kan hjelpe deg med støping og muring.

Kom i gang!

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.

Hva koster det å bygge mur eller støpe betong?

Prisen på en ny mur avhenger av hvilken type mur du skal ha, størrelsen på muren og hva slags materiale du velger. Om du skal bygge noe i mur koster dette gjerne mellom 5000 og 10 000 kroner per kvadratmeter.


Skal du støpe en grunnmur eller såle vil dette vanligvis koste mellom 60 000 og 200 000 kroner. Dersom du skal støpe noe annet i betong koster betongen ofte mellom 2000 og 3000 kroner per kubikkmeter.Omfang og kompleksitet

Dersom du skal bygge eller støpe mur vil omfanget og kompleksiteten på prosjektet i stor grad avhenge av type mur og størrelse, samt grunnforholdene du skal bygge på. Dette vil også påvirke totalprisen på prosjektet ditt.


Skal du støpe grunnmur eller såle vil prisen og omfanget påvirkes av størrelsen på bygget, hva slags jordmasser det er på tomten og hvor dypt det må graves. Det vil for eksempel koste mer å støpe grunnmur til en bolig enn ringmur til en garasje.


Om du skal bygge en støttemur eller forstøtningsmur, vil omfanget på prosjektet avhenge av hvor mye grunnarbeid som må gjøres i forkant for å sikre jordmassene.


Muring av pipe og skorstein er en omfattende jobb som oftest utføres i forbindelse med nybygg eller større renoveringer. Arbeidet krever at du planlegger nøye og involverer flere håndverkere, noe som vil påvirke prisen på prosjektet.


Dersom prosjektet ditt er søknadspliktig, må du i tillegg betale for å få behandlet byggesøknaden din av kommunen. En ny skorstein vil alltid være søknadspliktig, og i mange tilfeller vil du også måtte søke om byggetillatelse for grunnmur eller støttemur.Håndverkere

Når du skal bygge eller støpe mur bør du bruke dyktige fagfolk, slik at du kan være sikker på at du får et solid resultat og at muren oppfyller alle krav.


For å bygge, støpe eller pusse mur vil du ha behov for en murer, og en maler dersom du skal male muren.


Dersom du skal mure en skorstein og ikke allerede har et pipeløp, vil du trenge en snekker og en taktekker, i tillegg til en murer. Pipebeslag monteres av en taktekker eller blikkenslager.


Dette kan øke prisen på prosjektet

Det er flere faktorer som påvirker den totale prisen på en mur. Noen vanlige prisdrivere er type mur, murens størrelse og form, materialvalg, samt hvor komplisert grunnarbeidet er.


Dersom det må brukes maskiner til prosjektet vil prisen for dette komme i tillegg. Skal du støpe betong og trenger en betongbil vil dette øke prisen.Få en fagperson til å hjelpe deg med mur og betongarbeid.


Bygging, reparasjon og vedlikehold av mur

Det er mye som kan bygges i mur. Du kan for eksempel bygge en støttemur til hagen, en murtrapp eller murpipe. En mur kan lages med forskjellige typer murstein, som naturstein, betongblokker eller klassiske murstein av tegl.Støttemur og forstøtningsmur

Dersom du vil utjevne nivåforskjeller på tomten eller sette opp en mur i en skråning for å støtte opp jordmasser, kan du bygge en støttemur. En støttemur er en solid konstruksjon og en effektiv løsning enten du ønsker en flatere tomt eller ulike platåer i terrenget som kan deles inn i mindre hageflekker og bed.


Når du skal bygge mur i hagen har du mange valgmuligheter når det kommer til materialer, farge og form. Det vanligste er å lage en støttemur i betong eller betongblokker, eller som en tørrstablet mur av naturstein.


Du må søke om å bygge mur dersom du skal bygge en støttemur som er over 1 meter høy og ligger mindre enn 1 meter fra nabogrensen. Hvis muren ligger minst 4 meter fra nabogrensen kan den være inntil 1,5 meter høy uten å være søknadspliktig.Muring av pipe og skorstein

Skal du murepipe eller skorstein er det viktig å benytte seg av fagfolk med riktig sertifisering og erfaring, ettersom det er strenge regler for bygging av skorsteiner og pipeløp. Det sikrer at brannsikkerheten ivaretas, og at varmen blir utnyttet på best mulig måte.


Når du skal mure en pipe finnes det flere materialer du kan velge mellom. En pipe kan bygges i Leca eller tilsvarende materialer med samme egenskaper, eller mures i teglstein eller naturstein.


Dersom du skal bygge nytt eller har planer om en større renovering, vil dette være en god anledning til å mure en skorstein, ettersom det er en svært omfattende jobb.


Det er søknadspliktig å bygge en ny skorstein. Dette gjelder også dersom du river en gammel skorstein til under taket for å bygge en ny. Dersom du kun river og gjenoppbygger en skorstein over taket regnes det som vedlikehold og vil ikke være søknadspliktig.Murtrapp og betongtrapp

Planlegger du å bygge en ny trapp, har du flere valgmuligheter når det kommer til materiale og utforming. Spesielt utendørs vil en trapp i mur eller betong være et vanlig valg.


Mur og betong er solide materialer som med riktig overflatebehandling vil tåle vær og vind, og samtidig beholde sitt naturlige utseende i mange år.Pusse og male mur

Dersom du har en utvendig mur må den overflatebehandles så den blir luft- og vanntett. Dette kan gjøres ved slemming av mur eller ved å pusse muren. Slemming brukes gjerne på grunnmurer og støttemurer, mens puss anbefales på andre utvendige murvegger.


Det finnes flere forskjellige typer pussmørtel som har ulike egenskaper, alt fra tradisjonell murpuss av sement til nyere varianter med bedre holdbarhet, som polymermodifisert murpuss og murpuss av akryl. Slemming er en grovere type mørtel av sement, og gir et grovere uttrykk. Innvendig brukes gjerne murpuss av gips.


Skal du male en vegg av mur eller betong, er dette nokså likt maling av andre overflater. Før veggen males bør hull og sprekker sparkles og repareres, og veggen må rengjøres godt.


Om du skal male mur inne kan du bruke en vanlig interiørmaling som du ville brukt på andre vegger. Skal du male mur ute trenger du en maling med andre egenskaper, slik at den kan motstå fukt og regn.
Rehabilitering og reparasjon av mur

Oppdager du hull, saltutslag eller andre skader på en mur, er det mange forbedringer du kan gjøre med hjelp fra dyktige håndverkere. Vedlikehold av mur involverer ofte å reparere murpuss, tetting av grunnmur, eller sparkle og tette hull og sprekker i en murvegg.Pris for bygging, reparasjon og vedlikehold av mur

Skal du sette opp en støttemur, eller mure trapp, pipe eller andre ting i mur, vil dette koste mellom 5000 og 10 000 kroner per kvadratmeter. Prisen avhenger av hva som skal mures, hvilket materiale du velger, og hvor komplisert arbeidet er.


Dersom du skal bygge mur på krevende grunnforhold, eller det må gjøres arbeid for å sikre jordmasser før du setter opp en støttemur, vil dette øke prisen.


Om du skal pusse en mur koster dette vanligvis mellom 500 og 2500 kroner per kvadratmeter. Prisen varierer ut fra hvilken type puss du velger, hvor detaljert arbeidet er og om det trengs stillas for å utføre jobben. Dersom du har eksisterende kledning som må fjernes, vil prisen også påvirkes av hvor krevende dette er.Betong er et allsidig materiale som kan brukes til det meste.

Støping, saging og vedlikehold av betong

Betong er et sterkt og allsidig byggemateriale som kan støpes i alle mulige former. Du kan for eksempel støpe en grunnmur eller støttemur i betong, en betongvegg eller et betonggulv.Støping av betong

Betong kan benyttes som både byggemateriale og dekorativt element. Du kan få støpt større ting som en grunnmur eller støttemur i betong, et betonggulv til for eksempel en bod eller innkjørsel, eller mindre ting som en benkeplate til kjøkkenet.Sage og slipe betong

Skal du lage en åpning i en betongvegg eller betonggulv, kan du få hjelp til å sage eller borre i betongen. Betongsaging kan benyttes til å lage åpninger til for eksempel nye vinduer, dører, trapper eller rør, eller til å dele en betongblokk eller større betongkonstruksjoner i mindre deler.


Dersom du skal støpe et betonggulv eller en annen overflate av betong, må denne slipes. Betong slipes i flere steg, og du velger selv hvor finslipt resultat du vil ha. Du kan få slipt betong til en homogen overflate, eller slipt slik at du får en overflate med synlig stein. Slipt betong behandles med impregnering, og du vil få en sterk overflate som er lett å holde ren.Rehabilitering og reparasjon av betong

Oppdager du sprekker, avskalling eller andre skader på betong, er det mange forbedringer som kan gjøres med hjelp fra flinke håndverkere. Reparasjon av betong involverer ofte oppbygging, utfylling og avretting av skadene.Pris for støping, saging og vedlikehold av betong

Skal du støpe betong koster betongen gjerne mellom 2000 og 3000 kroner per kubikkmeter. Dersom du trenger en betongbil kommer prisen for dette i tillegg, og prisen vil være avhengig av hva slags type betongbil du trenger.


Dersom du skal sage i mur eller betong, kommer prisen an på hvor mange meter som skal sages, tykkelsen på betongen, transport og riggekostnader. Eksempelvis vil det koste rundt 7000 kroner å sage ut et vindu på 1 kvadratmeter i en 20 cm tykk betongvegg.


Om du skal slipe betong ligger prisen på rundt 500 kroner per kvadratmeter, inkludert overflatebehandling.Grunnmur og såle

Skal du bygge grunnmur kan den enten støpes i betong eller bygges i mur. En grunnmur plasseres gjerne på et støpt fundament eller såle. Det er viktig å isolere grunnmuren godt for å ha kontroll på temperaturen i huset og hindre fuktskader.


En enkel måte å bygge grunnmur på er å bygge en mur i Leca-blokker, som du også kan få ferdig isolerte på forhånd. En grunnmur støpt i betong er den vanligste metoden og vil også gi høyere kvalitet, da den er mer motstandsdyktig mot vann og frost. Den egner seg også best dersom tomten skråner eller det er fjell i grunnen.


Det finnes også ulike grunnmursystemer bestående av grunnmurselementer. Disse kan settes sammen som et byggesett. Disse består av forskalingsblokker som fungerer både som forskaling og isolasjon av grunnmuren. Dersom du skal bygge en ringmur, er det vanlig å benytte ringmurselementer.


Hvilken type grunnmur du bør velge avhenger både av forholdene på tomten og av bruksområde. Dersom du skal bygge i krevende forhold, for eksempel i en bratt bakke eller et område som er utsatt for oversvømmelser, trenger du en dypere grunnmur. Det samme gjelder om du skal bygge ut kjeller under bakken. Er grunnen solid og det ikke er fare for setningsskader, holder det med en grunnere mur.


Det er mange muligheter for hvordan den ferdige grunnmuren kan se ut. Du kan for eksempel pusse eller slemme muren, eller legge på grunnmursplater.Pris for grunnmur og såle

Hva det koster for en grunnmur eller såle vil avhenge av størrelsen på bygget og hvordan underlag bygget skal stå på. Det vil være en betydelig forskjell i pris om du skal støpe grunnmur til en bolig, sammenlignet med om du skal ha grunnmur til for eksempel en garasje.


Dersom du har visse typer underlag eller masser på tomten, som for eksempel leire eller sand, må du grave dypere for å komme til et bærende underlag. Dette vil trekke kostnadene opp.


Finn bedrifter som kan hjelpe deg med mur og betong på Mittanbud

Finn bedrifter som kan hjelpe deg med mur og betong på Mittanbud


Se andre jobber lagt ut på Mittanbud


Les evalueringer lagt ut på Mittanbud

Støpe gulv, membran, flislegge

Vi totalrenoverte bad og Faglig Flis stod for støping av gulv, membran på gulv og vegg, fliselegging av gulv samt to vegger. Resultatet ble veldig bra og jeg kan trygt anbefale Faglig Flis videre.

Lars, Haugesund om Faglig Flis V/ Kristoffer

Sep, 2023

Kontroll av korrekt utføring av våtrom

God kommunikasjon, fin å samarbeide med. Profesjonell.

Mats, Bergen om Voidag Vvs AS

Sep, 2023

Murarbeid

Bra fagkompetanse, veldig tilgjenglig gjennom prosessen

Andreas, Oslo om Murerkompaniet Oslo AS

Sep, 2023

Publisert 31. jan. 2023, 12:31

Oppdatert 25. sep. 2023, 09:17

Hvordan fungerer Mittanbud?

Forklar jobben

Gi en kort beskrivelse av hva du vil ha gjort, så sender vi jobben til aktuelle bedrifter.

Motta tilbud

Innen kort tid vil du motta uforpliktende tilbud fra flere kvalifiserte bedrifter.

Kom i gang!

Sammenlign tilbud, få arbeidet gjort og skriv evaluering etter utført arbeid.