Bygge nytt

Byggesøknad

Trenger du hjelp med søknad og byggetillatelse?

Skal du i gang med et søknadspliktig byggeprosjekt og lurer på hvordan du skal gå frem? Eller er du kanskje på utkikk etter en ansvarlig søker til byggesøknaden? På Mittanbud finner du flere dyktige fagpersoner som kan hjelpe deg med søknadsprosessen og stille som ansvarlig søker.

Start her

Hva koster byggesøknad og byggetillatelse?

Totalprisen for hele søknadsprosessen for å få byggetillatelse ligger vanligvis mellom 25 000 og 55 000 kroner. Ved mindre prosjekter som ikke krever ansvarlig søker kan prisen være lavere, og i noen tilfeller trenger du kun å betale et grunnbeløp for å få søknaden behandlet.


Det er store variasjoner i pris for en byggesøknad, ettersom kostnadene blir påvirket av en rekke ulike faktorer. Omfanget av prosjektet vil påvirke prisen, da det vil ta lengre tid for ansvarlig søker å utforme søknaden for et større prosjekt. Dersom du skal søke om endring på bærende konstruksjoner eller etablere en ny boenhet vil dette øke prisen, ettersom dette er tiltak med ekstra gebyrer når du skal søke til kommunen.


Hvis du er usikker på hva som gjelder i ditt område kan du sjekke nettsiden til kommunen eller ringe Plan- og bygningsetaten.Disse prosjektene krever byggesøknad

Det er stor sannsynlighet for at du må søke om byggetillatelse hvis du skal i gang med et større byggeprosjekt. Grunnen til at du må søke om tillatelse er for at kommunen skal se at arbeidene planlegges og utføres i henhold til plan- og bygningsloven, og at de ikke er til hinder for eventuell utvikling i området.


For å finne ut nøyaktig hva som er søknadspliktig i ditt område bør du sjekke nettsiden til din kommune.


Som en tommelfingerregel kan vi si at prosjektet er søknadspliktig hvis du skal:

 • Bygge ny bolig
 • Bygge ny boenhet, som for eksempel hybel eller leilighet
 • Gjennomføre endringer på, flytte eller rive bærende konstruksjon
 • Gjennomføre endringer som fører til brudd på branncelle, som for eksempel flytte eller skifte rør i en flermannsbolig
 • Gjennomføre endringer på tilleggsdel i boligen, som for eksempel flytte på rom som fører til bruksendring


Håndverkere

Når du skal i gang med et byggeprosjekt vil du ha behov for ulike håndverkere, avhengig av hva du skal gjøre. Hvis du skal bygge nytt, gjøre endringer på konstruksjonen eller bygge en tilleggsdel på boligen vil du blant annet ha behov for en snekker eller tømrer.


Dersom du skal flytte eller skifte ut vann- eller avløpsrør trenger du en rørlegger. Hvis du skal etablere nye kontakter, belysning og lignende vil du ha behov for en elektriker.


Hvis du skal bygge nytt kjøkken eller bad har du behov for flere håndverkere. Dette er ofte store prosjekter, og det kan være lurt å la en totalentreprenør ta seg av jobben som ansvarlig utførende.Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig prosjekterende har ansvar for å utarbeide detaljerte planer og tegninger for byggeprosjektet, og sørge for at prosjekteringen er kvalitetssikret og inneholder tilstrekkelig dokumentasjon for en god gjennomføring av prosjektet. Dette innebærer ansvar for at prosjekteringen er kvalitetssikret i henhold til plan- og bygningsloven, utarbeide situasjonsplan og plassering av prosjektet i et situasjonskart, i tillegg til miljøkartlegging og planer for håndtering av avfall


Det er vanlig at en fagperson har rollen som ansvarlig prosjekterende, ofte en ingeniør eller arkitekt.Ansvarlig utførende

Oppgaven til ansvarlig utførende er å sørge for at prosjektet utføres i henhold til planen, og etter tegningene som har blitt godkjent av kommunen. Det er vanlig at entreprenøren eller et håndverkerfirma er ansvarlig utførende på et byggeprosjekt.


Ansvarlig utførende skal også sørge for at alt arbeid er utført i henhold til Plan- og bygningsetatens regler, og at sikkerheten på byggeplassen opprettholdes.Ansvarlig søker

Den som er ansvarlig søker for tiltaket har ansvaret for at søknaden om byggetillatelse inneholder riktig og relevant informasjon, og at byggeprosjektet følger gjeldende regler.


Ansvarlig søker har ikke ansvar for utførelsen av byggearbeidet, men skal ha oversikt over dokumentasjon og søknadsprosesser i forbindelse med prosjektet, i tillegg til oppfølging av de ulike ansvarsområdene i byggeprosjektet.


Du kan selv være ansvarlig søker for en byggesøknad, eller la en ingeniør, arkitekt eller et byggefirma med erfaring fra byggesøknader ta seg av jobben. Det er mye jobb å utarbeide en byggesøknad, og dersom det er feil i søknaden kan det fort ta lang tid å få byggetillatelse. Et firma eller en fagperson med erfaring og kompetanse på byggesøknader vil derfor være en god investering.Ansvarlig kontrollerende

Når et byggeprosjekt avsluttes skal det kontrolleres av en uavhengig part. Dette er jobben til den som er ansvarlig kontrollerende på byggeprosjektet.


Den ansvarlig kontrollerende skal sjekke at byggeprosjektet stemmer overens med planene og tegningene som var prosjektert. Ansvarlig kontrollerende skal også sjekke at all dokumentasjon foreligger og er korrekt, og at bygget er oppført i henhold til byggetillatelsen som ble gitt.Ulike steg i bygge- og søknadsprosessen

For at en byggesøknad skal kunne godkjennes må den inneholde informasjon om prosjektet. Det stilles krav til detaljert dokumentasjon som skal vise at byggeprosjektet oppfyller kravene til plan- og bygningsloven, hva som er ansvarsfordelingen mellom de ulike fagfolkene, og at prosjektet tar hensyn til naboer og nærområdet.


Hvis du skal bygge noe som krever byggesøknad må du derfor planlegge godt. Det første du bør gjøre er å finne ut om det foreligger noen planer, heftelser eller andre bestemmelser for eiendommen du ønsker å bygge på. I grunnboken gjennom Kartverket kan du se hva som er tinglyst på din eiendom. Deretter må du finne ut hvor stort og hva du har lov til å bygge på eiendommen, og om det er noe du må ta hensyn til.


Når du har undersøkt hva som er mulig på din eiendom kan du begynne planleggingen, med detaljerte tegninger og plassering av bygget i terrenget.


Når planene er klare skal du varsle naboene. Det kan du gjøre digitalt via Altinn, eller ved å sende et brev. Hvis du er usikker på hvem som er definert som naboene dine, kan du få en oversikt fra kommunen. Hvis du bor i et borettslag eller sameie er trenger du kun å ta kontakt med styret.


Byggesøknaden skal inneholde:

 • Beskrivelse av byggeprosjektet
 • Detaljerte tegninger av prosjektet i riktig målestokk og et situasjonskart som viser hvordan bygget skal være plassert i omgivelsene
 • Utregninger av byggeprosjektets utnyttelsesgrad og areal
 • Nabovarsel, og eventuelle tilbakemeldinger på dette
 • Plan for gjennomføring av prosjektet
 • Oversikt over de ulike rollene i byggeprosjektet


Husk at du i noen tilfeller må ha med enda mer informasjon i søknaden. Sjekk derfor med din kommune om hva som gjelder for ditt område og prosjektet du skal gjennomføre.Forenklet byggesøknad

I noen tilfeller behøver du ikke å sende en fullstendig byggesøknad, men i stedet en forenklet byggemelding. Hvis du for eksempel skal bygge et tilbygg som er under 15 kvadratmeter eller et frittstående bygg på tomten som er under 50 kvadratmeter, som ikke skal brukes til beboelse, kan en forenklet byggesøknad være tilstrekkelig. En forenklet byggesøknad krever godkjenning fra naboene, som du skal sende inn til kommunen sammen med tegninger og søknad.


Du kan starte byggingen tre uker etter at du har sendt byggesøknaden, dersom du ikke har fått annen beskjed fra kommunen.


Les mer om hva du kan bygge uten å søke til kommunen her


Nabovarsel

Du skal sende ut nabovarsel hver gang du skal i gang med et prosjekt som er søknadspliktig. Nabovarselet skal sendes før søknaden sendes til kommunen, og skal inneholde nok informasjon til at naboene kan bestemme om de mener prosjektet bør gjennomføres eller ikke.


For at naboene skal kunne ta en veloverveid vurdering, bør nabovarselet inneholde:

 • plantegninger og beskrivelser av prosjektet
 • situasjonskart med byggeprosjektet plassert i området


Naboene skal ha minst 14 dager på å bestemme seg, og eventuelle klager skal vedlegges i søknaden om byggetillatelse fra kommunen.

Publisert 07. feb. 2023, 18:25

Oppdatert 26. okt. 2023, 12:34