Skal du bygge påbygg?

Planlegger du påbygg for hus eller hytte? Uansett om du vil legge til en ekstra etasje eller bare løfte taket: Hos Mittanbud finner du flinke håndverkere som hjelper deg med både planlegging og gjennomføring av ditt påbygg!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Skal du bygge påbygg?

Planlegger du påbygg for hus eller hytte? Uansett om du vil legge til en ekstra etasje eller bare løfte taket: Hos Mittanbud finner du flinke håndverkere som hjelper deg med både planlegging og gjennomføring av ditt påbygg!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Hva koster påbygg av hus?

Hvor mye et påbygg koster vil avhenge av hva du skal gjøre, størrelsen på påbygget, antall håndverkere og arbeidstimer, og hva slags materialer og løsninger du velger. Et påbygg vil som regel koste mer enn et tilbygg, ettersom du ofte må rive eksisterende tak for å bygge på.


I snitt koster det mellom 25 000 og 30 000 kroner per kvadratmeter å bygge påbygg. Det vil være lurt å forhøre seg med en håndverker om hva som kan passe ditt behov og budsjett før du setter i gang med prosjektet.Omfang og kompleksitet

Dersom du skal bygge påbygg på huset vil omfanget og kompleksiteten på prosjektet i stor grad avhenge av størrelsen på påbygget, hvordan det skal bygges og om det er behov for å forsterke den nåværende konstruksjonen.


Å bygge et påbygg er en stor og omfattende jobb som krever at du planlegger nøye og involverer håndverkere fra flere ulike fagfelt. Dette vil også påvirke totalprisen på prosjektet.


Når du setter i gang med å bygge et påbygg kan det ofte ta mellom 6 og 12 måneder før huset står helt ferdig. Husk at planleggingsfasen med søknadsprosess, arkitekttegninger og befaringer vil ta tid, i tillegg til tiden det tar å bygge påbygget.


Skal du ha påbygg av en ny etasje eller løfte taket på huset, vil dette være dyrere og mer omfattende enn om du skal gjøre et takopplett eller bygge en ark.


Dersom du skal bygge påbygg på et eldre hus er det mulig at den nåværende konstruksjonen trenger å bli forsterket før du kan bygge påbygget. Dette vil kunne forlenge tidsbruken og øke prisen på prosjektet.


Et påbygg vil alltid være søknadspliktig, og du vil derfor være nødt til å betale for å få behandlet byggesøknaden din av kommunen.Håndverkere

Når du skal bygge påbygg på huset er det viktig å benytte flinke fagfolk, så du kan være sikker på at du får et godt resultat og at påbygget oppfyller alle krav.


Før du starter å bygge et påbygg er det viktig at du får hjelp med tegningene av en arkitekt. Da unngår du unødvendige feil og kostnader senere i prosessen.


For å bygge selve påbygget vil du ha behov for en snekker eller tømrer, i tillegg til en elektriker, taktekker og blikkenslager.


Dersom du skal ha et påbygg på et hus i mur eller betong, vil du trenge en murer. Skal påbygget males, trenger du en maler.


Om du skal legge kjøkken, bad eller andre våtrom i påbygget, vil du i tillegg trenge en rørlegger til å legge inn rør og vann. Hvis du skal ha fliser på gulv og vegger vil du ha behov for en flislegger.Dette kan øke prisen på prosjektet

Det er flere faktorer som påvirker den totale prisen på et påbygg av hus. Noen vanlige prisdrivere er størrelsen, materialvalg, antall håndverkere og arbeidstimer, samt om du skal ha spesialtilpassede løsninger.


Når du skal bygge påbygg vil det være store variasjoner i kvalitet og pris mellom ulike materialer. Dette gjelder særlig materialer til bad og kjøkken, som fliser, varmekabler og kjøkkenløsninger.


Uansett hva slags materialer og løsninger du ønsker, vil det være en god investering å velge materialer av høy kvalitet. Dette vil redusere behovet for dyrt vedlikeholdsarbeid eller utskiftning i fremtiden.


Det kan være lurt å få hjelp av en håndverker til innkjøp av materialer og inventar, da de som regel kan kjøpe dette billigere fra leverandørene. Da kan du være sikker på at du får rimelige alternativer som fortsatt oppfyller alle kvalitetskrav.


Dersom du skal bygge kjøkken, bad eller andre rom hvor det skal legges rør og avløp i påbygget, må du regne med at rørleggerarbeidet vil øke prisen på prosjektet.Hva er et påbygg?

Et påbygg er en utvidelse av boligen i høyden, og plasseres oppå det eksisterende huset. Forskjellen på tilbygg og påbygg er at et tilbygg plasseres inntil huset i stedet for oppå, og utvider dermed husets grunnflate.


Det er vanlig med et påbygg i form av en ekstra etasje, men du kan også løfte hele eller en del av taket, eller endre takvinkelen. Med et påbygg kan du dermed øke bruksarealet i huset, uten at grunnflaten utvides.


Uansett hva slags påbygg du skal bygge, vil du alltid måtte søke om påbygg av hus til kommunen før du kan sette i gang med byggingen. Dette er fordi påbygget vil innebære en endring i bygningens eksisterende konstruksjon.


Ettersom et påbygg krever en høy teknisk planlegging og utførelse skal byggesøknaden sendes inn av en ansvarlig søker. I de fleste tilfeller vil arkitekten, håndverkeren eller byggefirmaet ta på seg ansvaret for dette.


Dersom du skal heve taket for å ta i bruk et kryploft, vil det regnes som en bruksendring. Dette er også søknadspliktig. Hvis påbygget fører til betydelige endringer i fasaden på huset må du søke om fasadeendring i tillegg.


Et påbygg kan enten være et takløft, eller du kan utvide med en hel etasje.

Påbygg av etasje

Dersom du ønsker mer plass i huset uten å bygge ut mer av tomten, kan du utvide huset med en ekstra etasje.


Med et påbygg av en etasje kan du for eksempel få et nytt soverom, loftstue, et ekstra bad eller et lekerom til barna. I tillegg vil du kunne få bedre utsikt og solforhold i den nye etasjen.


Før du begynner planleggingen av en ny etasje er det viktig å sjekke om huset ditt tåler den ekstra belastningen, eller om du må forsterke de bærende konstruksjonene.


I tillegg bør du tenke over hvor du plasserer rommene i den nye etasjen. Dersom du skal ha et nytt kjøkken eller bad i påbygget, bør disse plasseres over kjøkkenet eller badet i etasjen under. Det vil gjøre det enklere for en rørlegger å legge rør, og du vil samtidig redusere kostnadene.


Når du skal bygge et påbygg har du mange muligheter for hvordan det skal se ut. Du kan for eksempel bygge et moderne påbygg på et gammelt hus, eller bygge i en stil hvor påbygget blir en naturlig del av boligen. Det vil være lurt å få hjelp av en arkitekt til å tegne påbygget, slik at du kan få løsninger som passer behovene dine og som er spesielt tilpasset huset ditt.


Dersom du ønsker å tegne påbygget selv, bør du likevel få hjelp av en arkitekt til å tegne detaljerte tegninger slik at alt blir gjort riktig når håndverkerne starter med selve byggingen.Ulike typer påbygg av hus

Dersom du ønsker et romsligere hus uten å bygge en ekstra etasje, kan du løfte taket på ulike måter. Skal du først løfte taket eller bygge et påbygg, kan dette også være en god anledning til å gjennomføre andre renoveringsprosjekter.Takoppløft, takopplett og ark

Om du har lyst på større takhøyde eller har et kryploft i huset som du vil ta i bruk, kan du heve taket på huset. Et takoppløft involverer at hele taket løftes, altså både mønet og gesimsen. Ved å heve takhøyden kan kryploftet bli en ny etasje i huset, og du vil få større bruksareal uten at du trenger å bygge ut.


Har du et hus med skråtak, kan du også få høyere takhøyde innvendig ved å gjøre et takopplett. Ved et takopplett forblir mønehøyden den samme, mens én eller begge sider av taket heves slik at takvinkelen endres.


Dersom du kun vil heve takhøyden på en del av huset, kan du bygge en ark. Du kan heve taket på ulike steder slik at du får flere arker, for eksempel på solsiden av huset eller en på hver side.Skifte tak, bytte kledning, etterisolere

Dersom du skal bygge påbygg på huset, kan det være lurt å benytte anledningen til å også gjennomføre andre arbeid når håndverkere og stillas allerede er på plass.


For å få en enhetlig fasade når du bygger påbygg, kan du vurdere å bytte kledning på den eksisterende delen av huset.


Publisert 09. feb. 2023, 12:48

Oppdatert 22. mai 2024, 11:29

Mittanbud
XL


For ekstra hjelp ved større prosjekter!

  • Vi finner 3 bedrifter med lang erfaring med ditt type prosjekt
  • Alle bedrifter har gjennomgått streng kvalitetssikring
  • Du får personlig oppfølging av en prosjektveileder

Les mer om Mittanbud XL her