Borettslag og sameier

Støtte til energieffektive tiltak for borettslag og boligsameie

Støtte til energieffektive tiltak for borettslag og boligsameie

Når du skal pusse opp i borettslaget eller sameiet, er det lurt å være oppmerksom på hvilke støtteordninger som finnes. Det er nemlig mange tilskuddsordninger som gir støtte til ulike forbedringer og oppgraderinger av borettslaget, spesielt tiltak rettet mot energi og miljø.

Legg ut jobb

Energieffektiviserende tiltak – hvem kan søke?

Energieffektive tiltak har en positiv innvirkning på det norske energi- og kraftsystemet, men har samtidig like stor betydning for å redusere energikostnadene i boligen din. Det å innføre gode tiltak vil dermed gi en vinn-vinn-effekt for både industri og bolig. Dette er grunnen til hvorfor Enova tilbyr støtteordning for borettslag og boligsameier, som investerer i energitiltak. Støtteordningen kan dekke inntil 30 prosent av kostnadene . Det er samtidig viktig å være klar over kravene det stilles til deg som søker. Det er nemlig konkurranse om støttemidlene.

For å kunne motta støtte til energieffektive tiltak fra Enova må søkeren blant annet:

  • Være et boligselskap, og registrert i Brønnøysundregisteret
  • Sette et mål for oppnåelse av energiforbedring
  • Lage et budsjett for prosjektet


Hvilke tiltak kan gjennomføres?

Energieffektivisering hjelper med å redusere energiforbruk, gjennom å oppnå en mer effektiv bruk av energi. Det finnes flere tiltak borettslag og boligsameier kan gjennomføre som bidrar til energieffektivisering, og gir støtte fra Enova.


Etterisolering av bolig

Det å etterisolere boligen kan anses som en lønnsom investering. Når du skal etterisolere boligen, kan det være nyttig å vurdere tilstanden til både vegger, gulv og tak. Hvis disse overflatene er dårlig isolert, lekker varmen ut fra boligen. Etterisolering av disse overflatene vil dermed både redusere energibruken, og påfølgende kostnader, i tillegg til å forbedre inneklimaet betraktelig.


Bytte vinduer og dører

Både vinduer og dører kan føre til store varmetap, hvis de ikke er tettet godt nok. Dermed kan det være nyttig for energieffektiviseringen å bytte ut vinduer og dører som trekker.

Det kan være flere grunner for hvorfor du opplever varmetap. For at vinduet skal holde på varmen i det nordiske klimaet er det viktig at vinduet er godt isolert, at kvaliteten på glasset holder god standard, og at det er god lufttetting. En forbedring av slike forhold vil ha stor effekt på å redusere bygningens energibruk.


Installasjon av varmepumpe

Et enkelt, men effektivt energieffektiviserende tiltak er å installere varmepumpe. Varmepumpe gir like god oppvarming som andre typer oppvarmingskilder, men er langt mer energieffektiviserende. En varmepumpe er samtidig enkel å installere, ved hjelp av gode fagfolk, og er kostnadseffektiv siden oppvarmingskilden sparer mye energi.


Montering av Solcellepanel

Installasjon av solcellepaneler på fellesarealer eller taket kan være en lønnsom investering for borettslag og sameier. Ved å produsere egen fornybar energi, reduseres avhengigheten av konvensjonelle strømkilder, samtidig som det kan oppnås betydelige kostnadsbesparelser over tid.


Installasjon av el-billadere

Med økende antall elbiler på veiene, er etablering av ladestasjoner en viktig faktor for å imøtekomme beboernes behov. Støtteordninger kan bidra til å dekke kostnadene ved installasjon av ladeinfrastruktur, noe som gjør det enklere for beboere å velge elektriske kjøretøy.Etablering av sykkelparkering

Tilskuddet er for borettslag og sameier som ønsker å bygge en trygg og tørr sykkelparkering. Formålet med støtten er å få flere til å velge sykkel som reisemiddel året rundt.


Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjonssystem gir flere fordeler, inkludert forbedret luftkvalitet ved kontrollert tilførsel av frisk luft. Dette bidrar til å redusere fuktighet, hindre muggvekst, og opprettholde et behagelig inneklima.

Systemet er energieffektivt ved å gjenvinne varme fra bruk luft, redusere støynivået og eliminere behovet for manuell lufting. Samlet sett støtter balansert ventilasjon, helse, komfort og energieffektivitet, og er spesielt verdifullt i moderne, tettisolerte bygninger.


Publisert 14. feb. 2024, 12:14

Oppdatert 25. mars 2024, 08:24