Tre gode grunner for å installere elbillader i ditt borettslag

Det kjører mer enn 680 000 elbiler på norske veier i dag. Behovet for elbilladere er med andre ord stort, og siden interessen for elbiler øker vil behovet bli større. Om ditt borettslag enda ikke har installert elbillader finner du noen gode grunner for hvorfor dere burde det under.

Tre gode grunner for å installere elbillader i ditt borettslag
Inspirasjon


1. Økt verdi på boliger og borettslaget

For det første kan installering av elbillader øke verdien på boliger i borettslaget, samt borettslaget totalt.


På lik linje med eneboliger har leiligheter med tilgang til elbillader høyere verdi enn leiligheter uten. Med den økende interessen og behovet for elbillading er det dessuten forventet at verdien på boliger med tilgang til dette vil øke i takt med forbruket av elbiler.


Eksempelvis fremheves det ofte i Finn-annonser om boliger har tilgang til elbillader fordi det er noe boligkjøpere ser etter. Derfor, om ditt borettslag installerer elbillader vil både enkelte leiligheter i borettslaget og borettslaget totalt øke i attraktivitet.

"Flere av de som var interessert i leilighetene, spurte om muligheten for lading av elbil. Når de fikk høre at det ikke var til stede, spurte de om vi kommer til å ordne det. Det var avgjørende for om de ville kjøpe leilighet eller ikke."

Audun Kaspersen, til NRK

Styreleder i boligsameiet På Kanten i Tromsø

2. Et skritt i den grønne retningen

For det andre er installering av elbillader et tiltak som miljøbevisste beboere og boligkjøpere er opptatt av.


I takt med tiden er miljø, bærekraft og klima tema for mange av diskusjonene blant beboere i byområder. Derfor er det heller ikke rart byer som Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim har høyest andel elbiler siden det er det mest miljøvennlige alternativet. Stortingets vedtak om at alle biler som selges fra 2025 skal være utslippsfrie vil føre til en videre økning.

Men i de samme områdene er det også en stor andel borettslag. Det resulterer i et stort behov for elbillading hos forbrukere generelt, og muligens utfordringer for de som ikke eier enebolig. Blant de miljøbevisste beboerne i byområder vegrer flere hundretusen seg for å kjøpe elbil siden de ikke har lademuligheter. Likevel trenger det ikke være slik i ditt borettslag om dere installerer ladere.


3. Sikkerhetsutfordringer uten gode elbilladere

For det tredje er en elbillader installert av en autorisert elektriker den tryggeste måten å lade på - i tillegg til at det er mer effektivt.


Det finnes mange rare og dårlige løsninger på lading av elbil. Eksempelvis lading gjennom ordinære strømuttak. Det kan sammenlignes med å pumpe bensin gjennom et sugerør. For det første går det tregt, men det er heller ikke sikkert at sugerøret tåler belastningen. Lading via ordinære strømuttak er ikke anbefalt av forsikringsselskaper i lengden. Det er grunnet brannfaren slik lading utgjør med mindre man følger en rekke retningslinjer hver eneste gang man lader bilen.


Derfor, burde alle borettslag ha egne parkeringsplasser med dedikerte ladepunkt sikret med en separat strømkurs. Det forsikrer at ladingen er trygg og mye mer effektiv. Med andre ord, både i forhold til sikkerheten og hastigheten på ladingen, er ikke den enkleste løsning via strømuttak eller skjøteledning den beste!Publisert 30. okt. 2023, 09:38

Oppdatert 15. april 2024, 10:41