Trenger du en ansvarlig utførende i Aukra?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Aukra? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende i Aukra?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Aukra? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber i Aukra på Mittanbud

Doffin - Gangveg gjennom krysset på Fanghol

6480AUKRA

Trafikksikringstiltak ved Fanghol i Aukra kommune. Det skal bygges gang sykkelveg et stykke for å lede myke trafikanter gjennom vegkrysset FV662 (Julsundet), KV1029 (Vollskaret) og KV1014 (Fangholvegen). Tiltaket går kort fortalt ut på avgrensing av eksisterende gang- sykkelveg mot bilveg og bygging av stykke med ny gang- og sykkelveg.

Påbygg hus, Hollingen\Molde.

6409MOLDE

Har store planer om å bygge på huset ca (30-40kvm), ønsker derfor å komme i kontakt med byggmester\snekker i området som kan utføre dette. Legger med vedlegg, kort fortalt ønsker jeg å bygge på huset så veggen kjem ut til tilbygget.

Doffin - 2018007 - Aukratun barnehage - PRO-gruppe

6480AUKRA

Aukra kommune skal bygge en ny barnehage ved eksisterende barnehage Furutun som ligger ved Hukkelberget på Gossen. Bygget skal erstatte midlertidig barnehage ved gamle Riksfjord skole. Det nye barnehagebygget er for barn 3-5 år og er planlagt med 5 avdelinger hver på 140 m2 BRA og en administrasjonsavdeling på 300 m2 BRA. Totalt 1.400m2 BTA. Bygget er planlagt klart til bruk fra 1. august 2020. I forbindelse med planlegging og gjennomføring av tiltaket er det behov for å engasjere en prosjekteringsgruppe bestående av ARK, IARK, LARK, RIB, RIV, RIE, ITB og RIBr som ledes av en PGL. Gruppen skal utarbeide ett forprosjekt som danner grunnlag for en totalentreprise.

Nytt ildsted, søknad og ansvarlig utførende/kontrollerende for stålpipe.

6480AUKRA

Ønsker å ta i bruk en vedfyrt bakerovn i garasjebygg. Det må registreres og søkes om nytt ildsted og ny pipe. Ønsker stålpipe til ovnen.

Trenger en fagperson innen byggprosjektering med ansvarsrett, tiltaksklasse 2

6480AUKRA

Trenger en fagperson innen byggprosjektering med ansvarsrett, tiltaksklasse 2