Trenger du en ansvarlig utførende på Hamar?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende på Hamar? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende på Hamar?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende på Hamar? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber på Hamar på Mittanbud

Miljøsaneringsrapport for enebolig i Hamar kommune

2315HAMAR

Vi søker en som kan utarbeide en miljøsaneringsrapport for et riveprosjekt av enebolig i Hamar kommune.

Doffin - Personbil/minibuss 2024

2317HAMAR

­­Innlandet fylkeskommune v/Innlandstrafikk gjennomfører med dette en åpen anbudskonkurranse vedrørende persontransport med personbil/minibuss med opptil 16 passasjerplasser i deler av Innlandet. Denne konkurransen omhandler trafikkområdene Gudbrandsdalsregionen, Hamarregionen, og Glåmdalsregionen.

Doffin - Bygging av miljøstasjon på Gjøvik vgs.

2317HAMAR

Det skal bygges en ny miljøstatsjon (lager for avfall) på Gjøvik vgs, Gravlundvegen 3 på Gjøvik. Bygg i en etasje med et bruksareal på ca 147m2. Utføres som totalentreprise NS 8407.

Doffin - Kollektivtransporttjenester - Østerdalen 2025

2317HAMAR

Innlandstrafikk v/Innlandet fylkeskommune skal inngå ny kontrakt for kollektivtransporttjenester (persontransport) i Østerdalen fra 1.7.2025. Kontrakten omfatter i dag (2023) ca, 2,7 millioner rutekilometer fordelt på ca. 70 busser (inkl minibusser).

Doffin - Prekvalifisering Entreprise 2912 Riving av P-kjeller og deler av eksisterende sykehus mot bygg J - Nye Rikshospitalet

2303HAMAR

Denne entreprisen inngår i Forberedende arbeider og omfatter arbeider for å klargjøre for ny byggegrop for bygg J. - Riving langs østfasaden av bygg E1 - Riving langs sydfasaden av bygg D1 - Servicepaviljongen - Riving av tårn i bygg B - Riving langs vestfasaden av bygg B1 - Forplassen Klikk her https://permalink.mercell.com/211326697.aspx

Doffin - Fv. 2388 Prost Bloms gate

2317HAMAR

Prosjektet omfatter bygging av sykkelveg, fortau og veg, i tillegg til VA-, elektro- og fiberarbeider i Prost Bloms gate på Gjøvik. Det vil også være behov for bygging av en del murer på deler av strekningen. Prosjektet starter i krysset med Parkvegen og går til krysset med Øverbyvegen.