Trenger du en ansvarlig utførende på Kongsvinger?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende på Kongsvinger? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende på Kongsvinger?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende på Kongsvinger? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber på Kongsvinger på Mittanbud

Bygger helt nytt enebolig i Ballblomveien i Kongsvinger

2208KONGSVINGER

Det er planlagt oppstart med å bygge nytt enebolig med garasje i Kongsvinger kommune. Søknad prosess, tomt, tillatelse fra kommune, arkitekt arbeid og arbeids tegninger er helt klart ferdig stilt. Ansvarlig arkitekt Albin Istogu. Viser her til omfattende vedlegg og tillatelse fra kommune og alle nødvendige dokumenter for å få seriøst tilbud for nøkkel ferdig enebolig med garasje fra seriøst kvalitetssikring bedrifter. Ønskelig med bindende avtale og skriftlig tilbud som skal tilsendes til undertegnede e-postadresse for å velge beste tilbud. Ved behov for mer opplysninger enn det som står på annonse kan undertegnede som oppdragsgiver og huseier kontaktes eller kontakt med arkitekt Albin Istogu .

Doffin - Totalentreprise Solcelleanlegg

2211KONGSVINGER

Konkurransen gjelder totalentreprise for anskaffelse av solceller til flere av våre anlegg. 

Legge drager

2212KONGSVINGER

Vi ønsker å fjerne en vegg med bæring og bytte ut denne med en drager. Ønsker at et foretak står som ansvarlig for byggeprossessen til kommunen. Ventilasjonsrørene som vist på bildet kan sees bort ifra. De vil bli flyttet.

Doffin - Elektroarbeider Roverudhjemmet

2212KONGSVINGER

Det jobbes kontinuerlig med å oppgradere brannsikkerheten i bygget slik at den ivaretar de gjeldende branntekniske krav/regelverk for denne bygningsmasse. Hensikten med dette tiltaket er at sykehjemmets lys i korridorer (normalbelysning, ledelys og markeringslys) byttes til moderne LED-lys armaturer.

Doffin - Maling-, flis- og gulvleggerarbeider til Langeland skole - Tilbygg for Kongsvinger kommune

2212KONGSVINGER

Nytt skoletilbygg skal oppføres i 1 og 2 etasjer uten kjeller. Planlagt bygg har en grunnflate på 962,6 m2 og bruttoareal på 1556,7 m2 Hovedmaterialet er tre, og råbygget skal oppføres hovedsakelig i massivtre og limtre, med noen innslag av stål bjelker/søyler. I den nye fløyen skal dekker og tak skal ha bærende flate av massivtreelementer. De fleste yttervegger og en del innervegger skal utføres i massivtre. Yttervegger isoleres på utvendig side og kles med trepanel. Nytt mellombygg mellom ny fløy og eksisterende skole bygges i en etasje med betongelementer. Yttertak isoleres på oversiden og tekkes som varme tak med innvendig nedløp. Alle gulv i terrengnivå og fundamenter utføres av plasstøpt betong.

Doffin - Maling- og gulvleggerarbeider til Kongsvinger brannstasjon for Kongsvinger kommune

2212KONGSVINGER

Det skal bygges en ny brannstasjon i Kongsvinger som fullt ut skal erstatte dagens brannstasjon. Ny brannstasjon skal utformes og utstyres slik at den tilfredsstiller de behov som et moderne brannvesen har for arealer og beredskap for å yte førsteinnsats ved ulike typer uforutsette hendelser i kommunen (nærområdet). Brannvesen har i dag betydelige oppgaver ut over å slukke brann, herunder utrykning på trafikkulykker, hjertestanser og andre helseoppdrag, overflateberedskap og beredskap mot kjemikalieulykker. I tillegg skal de være klare til å hjelpe Politiet med PLIVO og andre akutte oppdrag.