Trenger du en ansvarlig utførende i Lunner?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Lunner? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende i Lunner?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Lunner? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber i Lunner på Mittanbud

Ansvarlig søker og planlegging av nytt inngangsparti

2742GRUA

Jeg har behov for en ansvarlig søker ovenfor kommunen. Jeg skal lage separat inngang for leilighet i 2 etasje i horisontalt delt tomannsbolig. Det er mulig eksisterende vindfang i 1 etasje må rives for å lage nytt inngasparti i begge etasjer. Ønsker i første omgang tilbud på en byggtegning av prosjektet og en ansvarlig søker ovenfor kommunen. Men ønsker også tilbud på selve arbeidet for å vurdere om det er gjennomførbart.

Doffin - Ny gymsal ved Grua skole

2740ROA

Lunner kommune skal rive eksisterende frittliggende modulbygg deler av eksisterende bebyggelse på Grua skole. Det skal bygges ny gymsal og garderober som tilbygg til eksisterende skolebygg. Dette vil også gi skolen et nytt inngangsparti. Den gamle gymsalen skal renoveres og bygges om til SFO og bibliotek. Samlet skal det rives omkring 470 m² og det skal settes opp omkring 700m² nybygg. Omkring 230m² eksisterende bygg skal renoveres og bygges om.

Tilbygg - alt fra start til slutt, inkl. tegninger og søknad

2743HARESTUA

Vi ønsker å bygge ut eiendommen vår på Harestua, og ser for oss et nytt bygg som kobles sammen med eksisterende bygg med en glasskorridor. I den forbindelse ønsker vi et firma som kan hjelpe oss med alt fra start til slutt - inkludert tegninger, kostnadsberegning, søknad og utførelse.

Rørlegger til arbeid med påkobling av kloakk.

2743HARESTUA

Det er 5 hustander som skal kobles til komunalt avløpsnett. Det må søkes kommune, legge ned avløpsrør og en felles pumpekum. Det må også legges ned nye vannledninger til husstandene. Vi har en graver som har gjort en del graverarbeid her og kjenner til hvor vann og avløp ligger idag, i tillegg til strømkabler. Har ikke gjort noe oppmåling på lengde rør som trengs. Dette er arbeid som må utføres i sommer halvåret 2019.

Arkitekt og eventuelt utførende til å bygge leiligheter i 800kvm bygg

2743HARESTUA

Trenger arkitekt ansvarlig søker, ansvarlig utførende til ombygging av et bygg på ca. 800 kvm til ca 8 leiligheter Bygget er ca 800kvm fra år 1900 tomten er ca 4,5mål Ønsker ca 8 leiligheter

Tilbygg 20 kvm

2730LUNNER

Bygge på stue vinkel. Tegne, søke, og gjennomføre. Tak: gradrenner. Og saltak m Stein. Tilbygg på søyler.