Trenger du en ansvarlig utførende i Nesbyen?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Nesbyen? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende i Nesbyen?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Nesbyen? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber i Nesbyen på Mittanbud

Doffin - Byggentreprenør, rammeavtale

3540NESBYEN

Konkurransen gjelder levering av byggentreprenørtjenester til Nesbyen kommune. Anskaffelsen er estimert til å være under EØS-terskelverdi. Estimatet er ikke bindende for oppdragsgiver. Behovet er usikkert. Historisk sett har oppdragsgiver handlet for mellom 1 MNOK og 3 MNOK eks mva per år de siste årene. Volumet vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer. For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.

Totaloppussing av bolighus

3540NESBYEN

Vi ønsker å total-renovere vårt bolighus på 2. etasjer samt åpne opp en befintlig uisolert 3.etasje.

Doffin - Nybygg og ombygging Embetsgarden

3540NESBYEN

Prosjektet «Embetsgarden» består eksisterende Tinghus, nybygg, 2 mellombygg (mot Tinghus og kommunehus), samt eksisterende kommunehus. I utgangspunktet skal eksisterende kommunehus bare kobles sammen med den nye bygningsmassen (se entreprisegrense på plantegninger). Prosjektet består av 2 byggetrinn. Ca. 900 Kvm ombygging gammelt tinghus, nybygg er på ca. 2550 kvm.

Doffin - Indre Torg Nesbyen

3540NESBYEN

Det er etablering av ny lekeplass ved eksisterende skulpturpark, ny scene utenfor eksisterende kulturhus, samt oppgradering av eksisterende vannspeil med nye 6 stk nye vanndyser inkl nytt pumpeanlegg. Beskrivelse av oppdragsgivers behov Prosjektet består av 3 hoveddeler. Det er etablering av ny lekeplass ved eksisterende skulpturpark, ny scene utenfor eksisterende kulturhus, samt oppgradering av eksisterende vannspeil med nye 6 stk nye vanndyser inkl nytt pumpeanlegg. I tillegg skal eksisterende Paviljong fjernes og reetableres med belegningssten/gressbakke. Løst inventar og ny belysning utføres som byggherreleveranse. Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av bilag 1 til kontrakt.