Trenger du en ansvarlig utførende på Sortland?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende på Sortland? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende på Sortland?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende på Sortland? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber på Sortland på Mittanbud

Doffin - Ventilasjonsarbeider rammeavtale Sortland kommune

8401SORTLAND

Sortland kommune har intensjon om å inngå parallelle rammeavtaler med inntil 3 leverandører.

Doffin - Asfaltering kommunale veier 2022

8401SORTLAND

Asfaltering av kommunale veier.

Doffin - Plassering av ny barneskole og idretts-/svømmehall på Sortland

8401SORTLAND

Parallelloppdrag; studie av to tomter for plassering av skole og hall/svømmehall.

Doffin - Anskaffelse av entreprenør til grunnarbeid og arrondering av ute-lekeområde for strand bhg

8401SORTLAND

Sortland kommune senere omtalt som oppdragiver har, har til hensikt å utvide og opparbeide lekeområde til Strand barnehage med 6000m2, med tanke på etablering av et attraktivt og trykt uteomrom for barnehagen. Strand barnehage ligger i boligfeltet på Srand, like ved skolen. Barnehagen startet opp i 1971, og har hatt ulike eier- og driftsformer før den desember 2005 ble utvidet til en treavdeling-barnehage. Barnehagen har allerede et etablert uteområde , men har behov for utvidelse for å kunne imøtekomme barnehagens behov for uteområde. Oppdragsgiver har derfor behov for å anskaffe en entreprenør til utførelse av grunnarbeid ,arrondering og asfaltering av sti på planlagt område Oppdragsgiver legger opp til at det gjennomføres en leverandørbefaring den 19.04.2020 kl 14:00 slik at tilbyder har mulighet til å måle, undersøke og stille spørsmål til oppdragsgiver. Reiseutgifter mv. i forbindelse med tilbudsbefaringen dekkes av den enkelte leverandøren. For å kunne levere tilbud i denne konkurransen, er det et krav om at tilbyder har deltatt  på oppsatt befaring sammen med prosjektleder, innkjøpsansvarlig og styrer i barnehagen.   Grunnet covid 19 restriksjoner må navn og telefonnr og hvilken bedrift personene representerer, være innmeldt til oppdragsgiver innen 16.04.2021 kl 12:00

Doffin - Reguleringsplan Lamarka for bygging av demenesboliger.

8401SORTLAND

Sortland kommune vil regulere for å bygge demensboliger, samt sikre resten av området innenfor planavgrensningen til offentlig formål.

Doffin - Tomtearbeider Holmen Nord, trinn 1 - 2. gangs utlysning

8401SORTLAND

Tomtearbeider - fra jomfruelig terreng til opparbeidet byggetomt.