Trenger du en ansvarlig utførende i Voss?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Voss? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Trenger du en ansvarlig utførende i Voss?

Skal du i gang med et stort byggeprosjekt og trenger en ansvarlig utførende i Voss? Legg ut jobben på Mittanbud og få tilbud fra flere som kan stille som ansvarlig utførende på ditt prosjekt.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Ansvarlig utførende jobber i Voss på Mittanbud

Doffin - Voss ungdomskule - Totalentreprise med samspel

5701VOSS

Heradstyre på Voss vedtok i oktober 2020 å bygge ny idretts- og skulefløy ved Voss ungdomskule. Prosjektet skal stå klart til skulestart 2023, med ferdigstilling 15.06.2023, i tråd med politisk vedtak. Voss Herad skal rive eksisterande symjehall og gymnastikkhall på Voss Ungdomsskule. Det skal byggas ny skulefløy i 2 etasjar, samt gymnastikksal med mål tilsvarande ein basketball bane og tilhøyrande garderobeanlegg. Rivning av eksisterande symjehall og gymnastikkhall er ein del av totalentreprisen. Prosjektet er estimert til 90 millioner eksklusive mva. 

Fuktmåling

5713VOSSESTRAND

Trenger en grundig fuktmåling av campingvogn ifm overtakelse. Jobben må utføres der vognen står.

Doffin - Moglegheitsstudie Sentrumsskular

5701VOSS

Voss kommune skal i gang med planlegging av ny idrettsfløy ved Voss ungdomsskule, samt opprusting og naudsynte tiltak for barneskulen Vangen skule.

Oppføring av hytte på Hamlagrø i Voss kommune

5708VOSS

Jeg planlegger å bygge en hytte på Hamlagrø i Voss kommune høsten 2019. I den forbindelse trenger jeg en ansvarlig søker. Jeg ønsker også tilbud på følgende: Grunnarbeid inkludert ringmur/grunnmur og septiktank Borehull Utvendig tømrer arbeid/oppføring av hytten (materialer blir levert som byggesett/precut). Elektro arbeid VVS arbeid Flis legging Innvendig tømrer arbeid Gi meg en lyd dersom ditt firma ønsker å gi tilbud på hele eller deler av oppdraget, så kan jeg sende litt mer informasjon.

Doffin - Totalentreprise Udlabu omsorgsbustader

5701VOSS

Totalentreprise Udlabu omsorgsbustader

Doffin - 18/01524 Leige av modulbygg til kontorareal og skifterom/garderobe for feiarvesenet

5701VOSS

Voss Brannvern har behov for eit mellombels bygg for feiarvesenet med kontor for 4, alternativt 6, og skifterom for 6 personer. Og ynskjer leige eit bygg for ein periode på 5 år på avsett areal.