Behov for en arkitekt i Melhus?

Trenger du en arkitekt for å tegne opp og planlegge et byggeprosjekt du vil ha gjort? På Mittanbud vil dyktige arkitekter i Melhus konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

Behov for en arkitekt i Melhus?

Trenger du en arkitekt for å tegne opp og planlegge et byggeprosjekt du vil ha gjort? På Mittanbud vil dyktige arkitekter i Melhus konkurrere om ditt oppdrag!

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Siste arkitekt-jobber i Melhus

Søknad om bruksendring

7232LUNDAMO

Hjelp til og søke om bruksendring uthus til leilighet.Trenger også hjelp til fradeling av tomter

Doffin - Mulighetsstudie - Gang- og sykkelbru over Gaula

7224MELHUS

Melhus kommune er i gang med å planlegge en gang- og sykkelbru over Gaula. Brua skal knytte bolig-, skole- og idrettsområdene på Gimseområdet (vestsiden av Gaula) sammen med øvrige deler av Melhus sentrum (østsiden av Gaula). Prosjektet er i tråd med vedtatt områdeplan for Melhus sentrum og er en del av et helhetlig mål om å etablere et sammenhengende gang- og sykkelnett som en indre ringrute i sentrumsområdet. Brua skal gi bedre trafikksikkerhet for gående og syklende som skal over til den andre siden av Gaula. Prosjektet finansieres med støtte fra Miljøpakken og er et tiltak utløst av byvekstavtalen etter at Melhus kommune ble med i dette samarbeidet i 2019. Denne bestillingen omfatter en mulighetsstudie der formålet er å synliggjøre muligheter og begrensninger for trasevalg og type bru.

Tegne utbygg inngangsparti enebolig

7228KVÅL

Ønsker et større inngangsparti som er løftet slik at vi får satt inn vindu i loftsstua i tillegg.

Tegne funkishus på Melhus - ca 240 m2

7224MELHUS

Vi ønsket pris på å få tegnet et hus. huset skal stå i skrå tomt, og burde være rundt 240m2. Ønsker pris for hele prosessen- fra tegning av hus til arbeid opp mot kommune etc.

Doffin - Prosjektering av bru

7224MELHUS

Melhus kommune skal rehabilitere Øvre Møllefoss bru. Dagens bru er i betong med ca. 14m spennlengde og bredden er ca. 3,5m. Brua er bygd først på 1950 tallet. Brua ligger i Lundadalen på Lundamo i Melhus kommune. Vi ønsker at brua skal kunne klassifiseres til BK 10 etter rehabiliteringa. I tillegg til selve betongarbeidet skal det monteres rekkverk på og ved brua samt asfalteres på sidene. Nødvendig vegetasjonsrydding skal inngå. Vi ønsker pris på prosjektering og utarbeidelse av kostnadsoverslag på denne utførelsen.

Tegning av tilbygg, trapp og takterasse til funkisbolig

7224MELHUS

Vi eier en funkisenebolig, som vi har planlagt et tilbygg og takterasse på. Eneboligen er over to plan, hvor det er en stor terasse i 2 etasje over carport/garasje. Planen er å byggen inn deler av denne terassen. Samt etablere en trapp opp fra samme terasse opp til taket og bygge en takterasse der. Akkurat hvordan vi ønsker det, har vi ikke helt klart for oss. Jeg ønsker kontakt med teknisk tegner/arkitekt som kan komme med gode løsninger/innspill og tegninger på hvordan vi kan gjøre det. Jeg ønsker med dette anbud på en slik jobb.

Siste evalueringer
Tegning av påbygg, Trønderlån

Rask og seriøs behandling. Energisk vesen med ideer som passet huset bra. Meget godt fornøyd med jobben. Eneste minus var at prisen ble en del høyere enn først anslått. Men likevel en bra pris, i forhold til andre anbudsgivere og jobben som ble gjort. Anbefales!

Okt. 2013
R

Rune om VIKA PLAN ARKITEKT AS