Bygge nytt

Hva koster det å bygge hus?

Hva koster det å bygge hus?

Å bygge en ny bolig er noe de fleste gjør kun noen få ganger i løpet av livet. Det er et stort og kostbart prosjekt, hvor du bruker både tid og penger på å bygge en bolig du skal ha i mange år. Planlegger du å bygge nytt og lurer på hva du må planlegge for i budsjettet ditt? Da har du kommet til rett plass.

Legg ut jobben på Mittanbud!

Store variasjoner i prisen for tomt og eiendom

For noen starter drømmen om å bygge et nytt hus fordi de har en tomt de ønsker å bygge på, mens for andre starter boligprosjektet nettopp med å finne den perfekte tomta.

Prisen på en tomt varierer veldig, og det kan forekomme ekstra kostnader basert på hvor i landet den ligger, om det er by eller bygd, hvilke planer som er lagt for området og hvilken tilknytning tomta har til vann-, avløp-, strøm- og veinett. Anslagsvis kan vi si at prisen på en tomt ligger mellom 25 000 og 50 000 pr kvm2, avhengig av hvor du skal bygge.

Det er lurt å sjekke hva tomteprisene er i det området du ønsker å bygge før du legger inn bud. Vær oppmerksom på at noen tomter selges til en fastpris og uten at det gjennomføres budrunde, mens andre selges til det høyeste budet.Pris for søknad og byggetillatelse

Når du setter opp et budsjett må du legge til utgifter til søknader. Når du skal bygge ny bolig skal du først sende inn søknad om rammetillatelse, og når denne er gitt kan du søke om byggetillatelse.

For å få en byggetillatelse bør du regne med å betale en totalsum opp mot 50 000 kr. Dette medregnet utarbeidelse av søknad av entreprenør eller arkitekt. En del av summen går til saksbehandlingen, og dette beløpet vil variere fra kommune til kommune. Sjekk derfor med kommunen din om hvor mye du kan forvente å betale for akkurat ditt byggeprosjekt.

I Oslo kommune ligger for eksempel saksbehandlingsgebyret for en byggetillatelse mellom 3 900 og 25 500 kr, avhengig av hva du søker om og hvor lang tid det tar å behandle.

Dette koster grunnarbeid til nybygg

Grunnarbeidet omfatter flere prosesser og ulike håndverkere, og det er ofte her mange opplever at budsjettet sprekker. En vanlig årsak kan være fordi du ikke har riktig eller nok informasjon om underlaget, og derfor må endre planer underveis eller fordi gravemaskinen treffer et rør som du ikke visste lå under bakken.

Husk at du kan spare penger ved å utføre andre arbeider når du gjennomfører grunnarbeid. Har du planer for hvordan hagen skal se ut eller ønsker å lage en innkjørsel til boligen, så er det lurt å gjøre dette samtidig, når du allerede har en maskinentreprenør og uansett skal grave og planere andre deler av tomta.Grunnforholdene har mye å si for prisen

Det skal alltid utføres en geoteknisk undersøkelse av grunnforhorholdene på tomta før du begynner med grunnarbeidet. Da får du nyttig informasjon om underlaget, som vil gi en god pekepinn på hva den endelige prislappen på grunnarbeidet blir.

Dersom underlaget har mye stein, berg og solid masse er det mulig du må belage deg på å sprenge. Dette er et kostbart tiltak og bør inkluderes i budsjettet tidlig. Dersom du må sprenge for å planere tomten må du regne med å betale mellom 300 000 og 500 000 kr.

Hvis du planlegger å bygge i et kupert terreng må du regne med at gravearbeidet blir mer omfattende, og at du muligens på sette opp støttemur. Støttemurens kompleksitet avhenger av hvor høy den skal være og hvordan underlaget ser ut.

Støttemurer over 150 cm skal alltid vurderes og dimensjoneres av en kvalifisert fagperson. Dersom du bygger støttemur nært en vei, stilles det egne særskilte krav. Sjekk med kommunen din om hvilke regler som gjelder for akkurat din eiendom.Pris for deponering av masse

Dersom den geotekniske undersøkelsen viser at jordgrunnen er forurenset skal massene som graves ut leveres på et avfallsdeponi. Mange entreprenører har denne tjenesten innbakt i totalprisen eller med en fast kilopris for massen som skal kjøres bort. Denne ligger ofte rundt 1 til 1,5 kr per kilo.Dette koster en maskinentreprenør

Noen av håndverkerne, som for eksempel maskinentreprenøren, tar betalt for oppmøte og deretter per time. Hvor mye du skal betale i timespris bør derfor være avklart i kontrakten før arbeidet starter.

Når timeprisen er definert er det også enklere å få utført andre oppgaver som dukker opp underveis i prosjektet. Har du for eksempel lyst til å fikse innkjørselen eller planere hageområdet, så kan du spare penger på å få gjort dette samtidig som gravearbeidet i forbindelse med grunnarbeidet.

Her kan prisen også variere ut fra størrelsen på gravemaskinen, hvor gravemaskin og utstyr mellom 1 til 6 tonn starter på rundt 4 500 kr, 16 tonn fra 5 500 kr og 25 tonn koster opp mot 10 000 kr. Timeprisen, inkludert fører, ligger på mellom 1 000 og 2 000 kr.

På et generelt grunnlag kan vi si at prisen på utgravning ligger mellom 1 500 og 3 000 kr per kvadratmeter. Vær bevisst på at prisen varierer fra bedrift til bedrift, og derfor bør prisen for både oppmøte og timebetaling alltid avklares før arbeidet starter.

Hvis du har behov for lastebil, så ligger timeprisen mellom 1000 og 2000 kr avhengig av størrelse på lastebilen og om det er behov for en hengerStøping av grunnmur

Gjennomsnittsprisen på å støpe en grunnmur ligger på 130 000 kr, med priser helt ned til 60 000 kr på den ene siden av skalaen og opp mot 200 000 kr på den andre siden. Her er det også mange faktorer som avgjør hva den endelige prislappen blir, som for eksempel grunnforholdene som du skal grave og støpe grunnmuren i.

Prisen varierer også ut fra hvilken type grunnmur du velger, fordi de krever ulike materialer og arbeidsinnsats. Dersom du skal bygge kjeller vil dette naturligvis koste mer, fordi du må grave dypere før du kan begynne arbeidet med grunnmuren. Hvis du har mulighet til å bygge grunnmur i Leca vil dette være et av de rimeligste alternativene.

Som alltid anbefaler vi å ta en prat med entreprenøren om hva som er det mest hensiktsmessige valget for ditt nybygg.Dette koster yttervegger og fasade

Når du skal bygge yttervegger og sette opp boligens fasade har du behov for stillas. Dette kan du leie, og prisen ligger mellom 10 000 og 15 000 kr avhengig av stillasets størrelse og enhetspris.

Noen entreprenører har leie av stillas som en del av tilbudet, andre ganger må du betale for montering og demontering av stillaset i tillegg. Sjekk derfor om hva som inngår i tilbudet fra entreprenøren, slik at du slipper uforutsette utgifter underveis.

Prisen for vegger og konstruksjonen under vil avhenge av hvilke materialer du velger. I Norge er det vanligste å legge kledning i trepanel på eneboliger og vanlige hus. Det er også mulig å benytte veggplater i ulike materialer, eller betong og teglstein. Støping og murverk er som regel dyrere enn tømring og kledning i tre, og disse alternativene vil derfor kunne dra opp prisen.Dette koster taket på et nybygg

Når du skal bygge ny bolig vil prisen for å bygge tak være inkludert i estimatet fra entreprenøren. Hvilke materialer og løsninger du velger på taket vil derimot påvirke prisen, da det også her finnes mange valgmuligheter, både rimeligere og kostbare løsninger. I noen tilfeller er det behov for en blikkenslager, og her er det vanlig at dette bakes inn i totalprisen for bygget. Timeprisen varierer veldig, men anslagsvis kan vi si at prisen ligger en plass mellom 500 til 1000 kroner i timen.

Torvtak er en for mange en tradisjonell taktype, men som har vist seg å ha mange fordeler både i by og bygd, blant annet på grunn av sine evner til å ta unna overflatevann. Hvis du ønsker at boligen skal ha et moderne torvtak må du som regel hente inn en taktekker som har spesialisert seg på denne typen tak.Dette koster vinduer og dører

Både vinduer og dører har flere funksjoner på en bolig, både når det gjelder husets utseende og energieffektivitet. Vinduer gir deg utsyn, samtidig som de skal isolere og minimere støy fra utsiden.

Det finnes mange ulike vinduer å velge mellom når du bygger nytt, både når det gjelder størrelse, materialer og funksjoner. Hva du velger vil påvirke den endelige prislappen. Bruk derfor gjerne litt tid på å finne ut hvilke løsninger som passer for boligen og det området du har valgt å bygge i.

Du kan velge mellom både rimelige og gode standardløsninger, i tillegg til spesialbestillinger av vinduer som er skreddersydd til akkurat din bolig. Store vinduer med mange lag og flere funksjoner vil naturligvis koste mer enn et standard vindu i en gjennomsnittlig størrelse.

Noen områder er mer værutsatt enn andre, og da vil det lønne seg i lengden å velge vinduer som tåler belastningen fra utsiden. Hvis du bor nært en motorvei, er det viktig å tenke på at vinduene bør være støyreduserende.


Dette bør du tenke på når du skal kjøpe vindu til boligen:

  • Velg vindu med riktig U-verdi, gjerne 1,0 eller lavere.
  • Dersom du velger 2-lags vinduer bør du inkludere en varmkantlist. Da unngår du kondens- og rimdannelser.
  • Tenk gjennom om du har behov for ekstra støydemping eller solskjerming.
  • Undersøk om vinduene er enkle å rengjøre. Husk at det finnes selvrensende vinduer!
  • Tenk gjennom om du behøver vinduer med barnesikring.

Dette betyr U-verdien

U-verdien handler om hvor god isoleringsevne vinduer og dører har, og er viktig for å ha et godt inneklima i boligen og for å senke den totale energibruken til huset. Jo lavere U-verdi, desto bedre isoleringsevne har dørene og vinduene.


TEK17 stiller minimumskrav til energieffektivitet, og for vinduer og dører inkludert karm og ramme er kravet at U-verdien skal være 1,2 eller lavere, i tillegg til at vinduene skal være både funksjons- og driftssikre. Enova anbefaler å velge vinduer med en U-verdi på 1 eller lavere.Kjøkken og bad

For mange er den mest spennende delen av husbygging å velge hvilket inventar du skal ha på kjøkkenet og badet.

Det er mange ulike prisdrivere for både kjøkken og bad, men samtidig flere muligheter for å spare penger.

Her finnes det både rimelige og eksklusive løsninger, som betyr at du både kan skape nøyaktig det rommet du ønsker, eller spare penger ved å velge solide standardløsninger.

Kataloghus har ofte rimeligere standardløsninger for kjøkken og bad, men med mulighet for å velge andre løsninger eller oppgraderinger dersom du ønsker det.Slik kan du senke kostnadene på et nybygg

Underlaget har mye å si for den endelige prisen når du skal bygge en ny bolig. Du kan dermed spare mye penger ved å velge en tomt med enkle grunnforhold, slik at du slipper utgifter knyttet til sprengning, store utgravninger og etablering av nytt rørnett.Rimelige, men solide materialer

Solide standardløsninger er en lur måte å senke kostnadene på. At en løsning er rimelig betyr ikke nødvendigvis at den er dårlig. Dersom du velger en standardløsning er det også enkelt å endre uttrykket senere, ved å for eksempel endre fronter og benker.Mittanbud XL hjelper deg med å finne en dyktig totalentreprenør

Som byggherre i et stort prosjekt er det viktig at du finner riktig totalentreprenør. Dere kommer til å jobbe tett sammen, og derfor er det lurt å finne en som du har god kommunikasjon med.

Mange totalentreprenører har egne håndverkere eller samarbeidsavtaler med andre bransjer, slik at alle fagfeltene som skal til for å bygge et hus er tilgjengelig når de skal utføre sitt arbeid.

Når du registrerer prosjektet ditt hos oss i Mittanbud XL, så hjelper vi deg med å finne en totalentreprenør som vil sørge for at boligdrømmen går i oppfyllelse. Vi kan også hjelpe til med utarbeidelse av kontrakt, og gir god oppfølging gjennom hele prosjektet og følger med på at alt utføres slik det skal.
Publisert 18. okt. 2023, 07:46

Oppdatert 26. okt. 2023, 12:34