Ferdighus/Ferdighytte i Gol

Planlegger du et nytt prosjekt eller trenger du en håndverker til din oppussing? På mittanbud får du uforpliktende tilbud fra kvalifiserte bedrifter

Start her
Siste registrerte jobber

Påbygg Hytte Golsfjellet

3550GOL

Ønsker anbud på utførelse av arbeidet med å bygge inn to verandaer på hytta og innlemme disse arealene i resten av hytta. I tillegg må anbudet omfatte skifte av eksisterende vinduer, åtte stk. Arbeidet ønskes utført så raskt som mulig, men kan ikke startes opp før tidligst i slutten av januar 2022. Veranda 1: Veranda på østsiden av hytta er 6 meter bred og 2 meter dyp. Takkonstruksjonen og grunnmuren er på plass. Tak i verandadelen må isoleres og bjelkelag på ringmur må med i anbudet. Nye yttervegger kles med hovedsakelig nye vinduer og en verandadør. Tegning kan sendes ved forespørsel. På gulvet legges laminat som ellers i hytta. Må flukte med eksisterende gulv. Vi ønsker peis midt på nye endevegg. Åpen for ulike typer piper. Tømmerdrager på utsiden og innsiden av dagens yttervegg flukter ikke. Vi ønsker at hele dagens yttervegg skal fjernes. Vi antar det må inn en drager tilsvarende bredden av hytta og noe støtte til dagens tømmerdragere. Vi ønsker da en mest mulig åpenkonstruksjon for å få helhet og luft i ny og større stue. Veranda 2 Ved inngangspartiet er det en overbygd veranda som er 2,8 x3 meter. Også her er takkonstruksjon og støpt dekke på plass. Tak må isoleres og skiferheller på gulv fjernes og erstattes med isolasjon, varmekabler i støp og fliser på gulv. Det blir to nye vinduer og en ny ytterdør i dette påbygget. Det skal stå igjen ca 60 cm av terrassen for å få overbygg over ny inngangsdør. Dagens yttervegg ønskes fjernet fra og med vinduet til og med dagens dør inkl glassfeltet ved siden av. Drager her må dimensjoneres og sette opp. Gulv i eksisterende del har laminat. I forlengelsen av dette inngangspartiet er det i dag en uisolert bod. Denne ønskes isolert i vegger, tak og gulv om dette ikke er isolert. Også her skal vinduer skiftes jf tegning. På vegger i ny entre og i isolert bod ønskes plater som er klare for maling. Taket ønskes panelt. Tak og vegger i bod har papp på utsiden av reisverket. Musesperre må legges inn. Bytte av vinduer Alle vinduer i hytta skal byttes. Bredden av eksisterende vinduer opprettholdes med to unntak: • vindu i bad. • vindu mor vest i bod ved inngangspartiet Høyden på noen av vinduene endres, slik at vi får vindu fra gulvet og opp til dagens overkant. Ønsker vinduer ferdigbehandlet. Om det er mulig ønsker vi hvitt på utsiden og svart på innsiden, alternativt vite både innvendig og utvendig. Se eget vedlegg for hvilke vinduer som skal være faste og hvilke som må kunne åpnes. Vinduer må åpnes ut og ikke inn i rommet. På badet, må dusjkabinett foran vindu fjernes for å komme til. Dette må settes opp igjen. Her skal et smalere vindu inn. Ytterveggen bekles med baderomsplate med betongmønster lik den som er på kontrastvegg i badet. Utvendig Ytterveggen har i dag tømmermannskledning, stående. Denne ønsker vi å bryte ved at feltene under vinduer som ikke er 180 cm høye skal kles med dekorstein. Elektrisk arbeid er ikke tegnet inn. Dersom tilbyder også kan stå for dette, må dette komme fram av anbudet og antall punkter må spesifiseres. Ber om at anbudet sier noe om når arbeidet kan utføres, om materialer er inkludert, eller forutsatt levert gjennom tilbyder eller om vi selv skal bestille dette.

Sette opp ferdig hus

3550GOL

Vi skal sette opp en ferdig hytte/hus på golsfjellet og trenger håndverkere til å gjøre jobben.

Oppsett av Saltdalshytte, Golsfjellet

3550GOL

Vi mottar byggesettet mot slutten av okt mnd. Ringmur evt plate der da ferdig. Ønsker ferdig oppsatt hytte til ca januar 2012.

Stor hytte, Golsfjellet Vest

3550GOL

Vi ønsker kontakt med selskap/leverandør som kan påta seg totalenterprise ifm hytte på Golsfjellet Vest som ønskes oppført snarest mulig. Vi har skisser, men ikke ferdige tegninger, til hytte som antakelig blir ca 170m2 BRA. Behovet for antall rom er definert, men kan eventuelt tilpasses for leverandør av ferdighus/system/hytte. Reguleringsplan angir maks mønehøyde 5,50m over topp grunnmur, maks 175m2 BRA. Bygget skal oppføres på tomt 59 i Lauvset Hyttegrend, se http://www.lauvsethyttegrend.no/kart.html. Pos N60 48.829, E8 51.622. Interesserte leverandører som ønsker oversendt skisse for ferdigtegning/tilpassing og prissetting bes oppgi referanser.