På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Nesbyen?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Nesbyen? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Nesbyen.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best

Få tilbud fra kvalitetssikrede bedrifter

På utkikk etter byggeleder eller prosjektleder i Nesbyen?

Leter du etter en byggeleder eller prosjektleder til ditt neste prosjekt i Nesbyen? Legger du ut jobben på Mittanbud vil du få tilbud fra flere dyktige byggeledere og prosjektledere i Nesbyen.

  • Legg ut jobben helt kostnadsfritt
  • Motta uforpliktende tilbud fra bedrifter
  • Velg det tilbudet som passer deg best
Jobber tilknyttet prosjekt- og byggeledelse i Nesbyen

Doffin - Prosjektleder nytt renseanlegg Nesbyen

3540NESBYEN

Konkurransen gjelder avtale om levering av prosjektledertjenester ifm utbygging av nytt renseanlegg i Nesbyen med tilhørende ny pumpestasjon og ledningsnett mellom gammelt og nytt renseanlegg. Det er valgt delte entrepriser for alle fag som anskaffelsesmodell. Dette for å sikre størst mulig grad av byggherrepåvirkning, bevare de løsninger som allerede er diskutert i forprosjektfasen og sikre størst mulig forutsigbarhet for endelig prosjektkostnad. For å gjennomføre prosjektet søkes det etter en erfaren prosjektleder. Prosjektlederen skal styre prosjektet på vegne av byggherren og sørge for at det gjennomføres i henhold til gjeldende krav, lover og forskrifter. Prosjektlederen skal ha erfaring med å styre tilsvarende byggeprosesser. Prosjektleder bør ha erfaring fra bygging av renseanlegg. Prosjektleder må også ha kjennskap til offentlige anskaffelser, SHA, planverk og dialog opp mot ulike offentlige etater.

Totaloppussing av bolighus

3540NESBYEN

Vi ønsker å total-renovere vårt bolighus på 2. etasjer samt åpne opp en befintlig uisolert 3.etasje.

Doffin - Rammeavtale ARP

3540NESBYEN

Anskaffelsens formål og omfang Konkurransen gjelder rammeavtale for levering av arkitekttjenester, konsulenttjenester innen bygg- og anleggsteknisk rådgivning samt byggeledelse, for deltakerkommunene Flå og Nes. Rammeavtalen omfatter tjenester i forbindelse med prosjektering- og forprosjektering, uavhengig kontroll samt oppfølging under utførelsesfasen. I tillegg til bistand til arealplanlegging for kommunene. Anskaffelsens verdi anslåes til over EØS-terskelverdi over 4 år. Volumet er et estimat og er ikke bindende.

Doffin - Totalentreprise for Boliger Psykisk helse - Sagtomta

3540NESBYEN

Totalentreprise for tilbygg av dagens dementsenter. Tilbygget inneholder dagsenter for demente mm. Tilbygg er ca 270m2 BYA eller evt. 450m2 BRA inkl. underetasje. Ombygging er ca. 45m2. Viser videre til konkurransedokumenter.